PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 149kWORD 57k
15.3.2016
PE579.836v01-00
 
B8-0422/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


eurooppalaisen hunajantuotannon suojelemisesta


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselma eurooppalaisen hunajantuotannon suojelemisesta  
B8-0422/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionissa ja erityisesti Italiassa tuotettua hunajaa on aina pidetty erittäin suuressa gastronomisessa arvossa;

B.  ottaa huomioon, että arvovaltaisista analyyseistä käy ilmi, että muuntogeenistä hunajaa tuodaan vuosi vuodelta yhä enemmän unionin ulkopuolisista maista;

C.  ottaa huomioon, että hunajan tuonnin lisääntyminen iskee välittömästi koko tuotantoalaan ja myös pieniin hunajantuottajiin;

D.  toteaa, että ostajien suojelemiseksi olisi tuotteissa oltava selkeämmät ja informatiivisemmat merkinnät;

1.  pitää tästä syystä välttämättömänä kiinnittää enemmän huomiota ongelmaan, jota olisi pidettävä ensisijaisena;

2.  ehdottaa komissiolle lainsäädäntöaloitteen tekemistä eurooppalaisen hunajantuotannon suojelemiseksi.

Oikeudellinen huomautus