REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 382kWORD 60k
15.3.2016
PE579.836v01-00
 
B8-0422/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Eiropas medus ieguves nozares aizsardzību


Gianluca Buonanno

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas medus ieguves nozares aizsardzību  
B8-0422/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas Savienībā iegūtais medus, it sevišķi saskaņā ar Itālijā piekoptiem biškopības paņēmieniem iegūtais medus, gastronomisko produktu klāstā ir vienmēr uzskatīts par izcilu produktu;

B.  tā kā saskaņā ar kādu autoritatīvu analīzi jāsecina, ka katru gadu pieaug tāda medus imports no valstīm ārpus ES, kas iegūts no ģenētiski modificētiem augiem;

C.  tā kā no medus importa pieauguma tiešā veidā cieš visa medus ieguves nozare, tostarp „mazie” biškopji;

D.  tā kā pircēju aizsardzības nolūkā būtu jāizmanto precīzāks un informējošāks marķējums,

1.  līdz ar to uzskata, ka šai problēmai būtu jāpievērš lielāka uzmanība un tā būtu jāvērtē kā prioritāra;

2.  ierosina Komisijai izstādāt normatīvo aktu, kurā būtu paredzēta Eiropas medus ieguves aizsardzība.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika