FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 57k
15.3.2016
PE579.836v01-00
 
B8-0422/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om skydd för den europeiska honungsproduktionen


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om skydd för den europeiska honungsproduktionen  
B8-0422/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den honung som produceras i EU, särskilt den italienska, har alltid skattats högt inom gastronomin.

B.  Tillförlitliga uppgifter ger vid handen att importen av honung från länder utanför EU och som härrör från GMO-odling stiger konstant år efter år.

C.  Den ökande importen av honung påverkar direkt hela produktionssektorn och skadar också små biodlare.

D.  För att skydda köparen behövs en tydligare och informativare märkning.

1.  Europaparlamentet anser att denna fråga bör uppmärksammas mer och prioriteras.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag till skydd för den europeiska honungsproduktionen.

Rättsligt meddelande