FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 58k
14.3.2016
PE579.839v01-00
 
B8-0425/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden mellem virksomheder


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden mellem virksomheder  
B8-0425/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til andragende 2016/032,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at fødevareforsyningskæden gør det muligt at forsyne offentligheden med levnedsmidler og drikkevarer til enlige personers eller familiers forbrug; der henviser til, at det har indflydelse på forbrugernes hverdag i EU og fylder en betragtelig del af den gennemsnitlige families budget;

B.  der henviser til, at selvom det indre marked har medført store fordele for operatørerne i fødevareforsyningskæden, har visse udviklingstendenser i de seneste årtier, såsom voksende koncentration og vertikal integration af markedsdeltagere i hele EU, ført til strukturelle ændringer i denne forsyningskæde;

C.  der henviser til, at problemet med illoyal handelspraksis er blevet anerkendt af alle interesserede parter i fødevareforsyningskæden, og til at forskellige undersøgelser viser, at denne praksis er forholdsvis udbredt i hvert fald i nogle af denne forsyningskædes sektorer;

1.  opfordrer Kommissionen til at koordinere og bevæge medlemsstaterne til på en hensigtsmæssig og forholdsmæssigt afpasset måde at iværksætte foranstaltninger imod illoyal handelspraksis, idet der tages hensyn til de nationale forhold og bedste praksis;

Juridisk meddelelse