PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 383kWORD 59k
14.3.2016
PE579.839v01-00
 
B8-0425/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl nesąžiningos įmonių tarpusavio prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl nesąžiningos įmonių tarpusavio prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje  
B8-0425/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ataskaitą COM(2016) 032,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi per maisto tiekimo grandinę visuomenei tiekiami maisto produktai ir gėrimai atskiriems asmenims ir šeimoms. Tai turi įtakos kasdieniam ES vartotojų gyvenimui ir sudaro reikšmingą vidutinio šeimos biudžeto dalį;

B.  kadangi nepaisant to, jog bendroji rinka buvo labai naudinga maisto grandinės tiekėjams, per pastaruosius dešimtmečius tam tikras jų vystymasis, tai yra didėjanti visos ES rinkos dalyvių koncentracija ir vertikali integracija, lėmė šios grandinės struktūrinius pokyčius;

C.  kadangi nesąžiningos prekybos praktikos problemą pripažino visos suinteresuotosios maisto tiekimo grandinės šalys, o įvairūs tyrimai atskleidė, kad tokia praktika yra santykinai paplitusi mažiausiai keliuose grandinės sektoriuose;

1.  ragina Komisiją koordinuoti ir paskatinti valstybes nares imtis priemonių tinkamai ir proporcingai kovojant su nesąžininga prekybos praktika, atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir geriausią patirtį.

Teisinis pranešimas