ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 58k
14.3.2016
PE579.839v01-00
 
B8-0425/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen  
B8‑0425/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien het verslag van de Commissie (COM(2016) 0032),

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de voedselvoorzieningsketen de verstrekking aan de bevolking mogelijk maakt van voedingsmiddelen en dranken die worden geconsumeerd door individuen en gezinnen; dat de voedselvoorzieningsketen een dagelijks effect heeft op het leven van de consumenten in de EU en een aanzienlijk deel voor zijn rekening neemt van het gemiddelde gezinsbudget;

B.  overwegende dat, hoewel de gemeenschappelijke markt aanzienlijke voordelen voor de exploitanten van de voedselvoorzieningsketen heeft opgeleverd, de laatste jaren een aantal ontwikkelingen, bijvoorbeeld toenemende concentratie en verticale integratie van de marktdeelnemers in de hele EU, heeft geleid tot structurele veranderingen in de keten;

C.  overwegende dat het probleem van oneerlijke handelspraktijken is erkend door alle betrokken partijen in de keten en dat uit diverse onderzoeken blijkt dat deze praktijken minstens in een aantal sectoren van de keten relatief verspreid zijn;

1.  verzoekt de Commissie de activiteiten van de lidstaten te coördineren en hen aan te sporen op passende en proportionele wijze maatregelen tegen de oneerlijke handelspraktijken te nemen, rekening houdend met de nationale omstandigheden en met de beste praktijken.

Juridische mededeling - Privacybeleid