PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 300kWORD 59k
14.3.2016
PE579.839v01-00
 
B8-0425/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s hrano


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s hrano  
B8-0425/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju poročila COM(2016)0679,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker veriga preskrbe s hrano omogoča dobavo živil in pijač za posameznike in družine; ker preskrba z živili in pijačo vpliva na vsakdanje življenje potrošnikov v EU in se zanjo porabi dobršen del družinskega proračuna;

B.  ker sta kljub dejstvu, da je enotni trg zelo koristil nosilcem dejavnosti v verigi preskrbe s hrano, v zadnjih desetletjih koncentracija in vse večje vertikalno povezovanje sodelujočih na trgu celotne EU povzročila strukturne spremembe v verigi;

C.  ker so problem nepoštenih trgovinskih praks potrdile vse zainteresirane strani v verigi preskrbe s hrano, številne raziskave pa so pokazale, da so te prakse precej razširjene v nekaterih sektorjih verige;

1.  poziva Komisijo, naj uskladi države članice in jih spodbudi k izvajanju ukrepov proti nepoštenim trgovinskim praksam na ustrezen in sorazmeren način ter ob upoštevanju nacionalnih okoliščin in najboljših praks.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov