ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 456kWORD 48k
30.3.2016
PE579.848v01-00
 
B8-0434/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно инициативи и предложения в подкрепа на политиките за младежта в държавите членки


Джанлука Буонано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно инициативи и предложения в подкрепа на политиките за младежта в държавите членки  
B8-0434/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че икономическата криза се отразява в значителна степен на много европейски младежи, които демонстрират несигурност, тревога и страхове от всякакъв характер;

Б.  като има предвид, че данните, отнасящи се до проблемите и психическите страдания на младите европейци сочат, че това явление е в постоянен растеж;

В.  като има предвид, че най-изложени на риск са многобройните младежи, изпитващи трудности в училищна и семейна среда;

Г.  като има предвид, че здравните грижи, посветени на това разрастващо се явление се увеличават и утежняват бюджета на обществените каси в държавите членки;

1.  следователно призовава Комисията да обърне по-голямо внимание на проблема и да го превърне в приоритет;

2.  предлага на Комисията законодателна намеса в подкрепа на политиките за младежта в държавите членки, засегнати в най-голяма степен от кризата със заетостта, като увеличи ресурсите, насочени за програми и финансиране.

Правна информация