NÁVRH USNESENÍ
PDF 245kWORD 47k
30.3.2016
PE579.848v01-00
 
B8-0434/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o iniciativách a návrzích na podporu politik členských států ve prospěch mládeže


Gianluca Buonanno

Návrh usnesení Evropského parlamentu o iniciativách a návrzích na podporu politik členských států ve prospěch mládeže  
B8-0434/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že mnozí mladí Evropané silně pociťují hospodářskou krizi a vyjadřují při mnoha příležitostech svoji nejistotu, úzkost a obavy;

B.  vzhledem k tomu, že údaje o problémech a psychických potížích evropské mládeže ukazují, jak je tento jev trvale na vzestupu;

C.  vzhledem k tomu, že více jsou tomuto jevu vystaveni mnozí mladí lidé se školními a rodinnými problémy;

D.  vzhledem k tomu, že roste zdravotní péče týkající se tohoto rozšířeného jevu a stále více zatěžuje veřejný rozpočet členských států;

1.  vyzývá Komisi, aby věnovala tomuto problému větší pozornost a považovala jej za prioritní;

2.  navrhuje, aby Komise legislativně zasáhla na podporu politik ve prospěch mládeže členských států nejvíce postižených nezaměstnaností a aby navýšila prostředky na příslušné programy a financování.

Právní upozornění