FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 157kWORD 47k
30.3.2016
PE579.848v01-00
 
B8-0434/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om initiativer og forslag til støtte for medlemsstaternes ungdomspolitikker


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om initiativer og forslag til støtte for medlemsstaternes ungdomspolitikker  
B8-0434/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at mange unge europæere lider alvorligt under den økonomiske krise og på alle måder er præget af usikkerhed, ængstelse og bekymring;

B.  der henviser til, at data om psykiske problemer og lidelser blandt unge europæere viser, at fænomenet er i konstant vækst;

C.  der henviser til, at de mest udsatte er de mange unge, der har problemer i skolen eller familien;

D.  der henviser til, at omkostningerne til sundhedsbehandling i forbindelse med dette omsiggribende fænomen er stigende og i stadig større grad er en byrde for medlemsstaternes offentlige finanser;

1.  opfordrer derfor Kommissionen til at være mere opmærksom på dette problem og betragte det som en prioritet;

2.  foreslår Kommissionen at gennemføre et lovgivningsmæssigt indgreb til støtte for ungdomspolitikkerne i de medlemsstater, der er mest berørt af beskæftigelseskrisen, ved at øge midlerne til programmer og finansiering

Juridisk meddelelse