ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 48k
30.3.2016
PE579.848v01-00
 
B8-0434/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over initiatieven en voorstellen ter ondersteuning van het jeugdbeleid van de lidstaten


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over initiatieven en voorstellen ter ondersteuning van het jeugdbeleid van de lidstaten  
B8-0434/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat vele Europese jongeren sterk te lijden hebben onder de economische crisis, waardoor zij onzekerheid, angst en bezorgdheid vertonen in elke omstandigheid;

B.  overwegende dat uit de gegevens over de problemen en het psychische lijden van de Europese jongeren blijkt dat dit fenomeen voortdurend toeneemt;

C.  overwegende dat het meest blootgesteld de talrijke jongeren zijn die problemen hebben op school en thuis;

D.  overwegende dat de behandelingen voor dit fenomeen, dat zich uitbreidt, toenemen en blijven wegen op de staatskas van de lidstaten;

1.  verzoekt de Commissie daarom aan dit probleem meer aandacht te besteden en het prioriteit te verlenen;

2.  stelt de Commissie voor wetgeving vast te stellen ter ondersteuning van het jeugdbeleid van de lidstaten die het zwaarst door de werkgelegenheidscrisis zijn getroffen en de middelen voor programma's en financieringen op te trekken.

Juridische mededeling