PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 306kWORD 47k
30.3.2016
PE579.848v01-00
 
B8-0434/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o pobudah in predlogih za podporo mladinski politiki v državah članicah


Gianluca Buonanno

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o pobudah in predlogih za podporo mladinski politiki v državah članicah  
B8-0434/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker mnogo mladih Evropejcev močno občuti posledice gospodarske krize, kar se kaže kot negotovost, tesnoba in zaskrbljenost;

B.  ker podatki o težavah in psiholoških bolečinah mladih Evropejcev kažejo, da ta pojav stalno narašča;

C.  ker so najbolj izpostavljeni številni mladi, ki živijo v neugodnih šolskih in družinskih razmerah;

D.  ker se zaradi tega povečuje zdravstvena oskrba, kar bremeni javne blagajne držav članic;

1.  poziva Komisijo, naj temu problemu nameni več pozornosti in ga obravnava prednostno;

2.  predlaga, naj Komisija sprejme zakonodajo za podporo mladinski politiki v državah članicah, ki jih je najbolj prizadela kriza na področju zaposlovanja, ter naj poveča sredstva za financiranje programov.

Pravno obvestilo