PROJEKT REZOLUCJI
PDF 308kWORD 59k
15.3.2016
PE579.852v01-00
 
B8-0438/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie rolnictwa społecznego i związanych z nim możliwości kształcenia


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie rolnictwa społecznego i związanych z nim możliwości kształcenia  
B8-0438/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że rolnictwo społeczne jest zjawiskiem oznaczającym lokalne zaangażowanie w kwestię ochrony ziemi i jej żyzności, oferującym możliwość stałej pracy osobom zagrożonym wyłączeniem;

B.  mając na uwadze, że podjęcie działalności jako rolnik społeczny oznacza zaangażowanie w ekologiczną i odpowiedzialną produkcję o zrównoważonym charakterze uwzględniającym aspekty zdrowotne;

C.  mając na uwadze, że rolnictwo społeczne wydaje się stanowić rosnącą szansę dla Europy na stworzenie nowego modelu rolnictwa, opartego na innowacyjności, o zrównoważonym i zaangażowanym społecznie charakterze;

1.  wyraża przekonanie w związku z powyższym, iż należy skoncentrować się na przedmiotowej kwestii i uznać ją za priorytetową w ramach działań przynoszących korzyści dla społeczeństwa;

2.  wnioskuje o działanie prawodawcze mające na celu określenie na nowo przepisów w zakresie rolnictwa społecznego i stworzenie nowych możliwości kształcenia w sektorze rolnym.

Informacja prawna