ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 452kWORD 60k
31.3.2016
PE579.862v01-00
 
B8-0445/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την εξάπλωση του ιού Ζίκα στην Ιταλία και στην Ευρώπη


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εξάπλωση του ιού Ζίκα στην Ιταλία και στην Ευρώπη  
B8-0445/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη τα κρούσματα μόλυνσης από τον ιό Ζίκα τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί από νοσοκομειακά ιδρύματα του Τρεβίζο, της Πάντοβας, της Βιτσέντσας, της Βενετίας και της Ρώμης τον Φεβρουάριο του 2016 όπως επίσης και όσα έχουν εξακριβωθεί εντός της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άτομα μολυσμένα από τον ιό Ζίκα είχαν εισέλθει πριν λίγο καιρό στην ΕΕ από τη Νότιο Αμερική και την Καραϊβική, όπου ξεκίνησε η πανδημία η οποία έχει προσβάλει περισσότερους από 1,5 εκατ. ανθρώπους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιός Ζίκα μεταφέρεται από τα κουνούπια Aedes, τα οποία είναι φορείς και του κίτρινου πυρετού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικοί που εκλήθησαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) επισήμαναν τον κίνδυνο μικροκεφαλίας στα νεογέννητα αν προσβληθεί έγκυος από τον ιό Ζίκα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία που κήρυξε ο ΠΟΥ·

1.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα προστασίας των ευρωπαίων πολιτών που πρόκειται να μεταβούν στις ζώνες κινδύνου προσβολής από τον ιό Ζίκα·

2.   καλεί επίσης την Επιτροπή να εντείνει τους ελέγχους σε όσους έρχονται από τις ζώνες που έχουν πληγεί περισσότερο από τον ιό, για να αποτραπεί ο κίνδυνος πανδημίας στην ΕΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου