Διαδικασία : 2016/2584(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0449/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0449/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0122

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 520kWORD 111k
6.4.2016
PE579.866v01-00
 
B8-0449/2016

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-000119/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την επιδημία του ιού Ζίκα (2016/2584(RSP))


Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επιδημία του ιού Ζίκα (2016/2584(RSP))  
B8-0449/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) της 1ης Φεβρουαρίου 2016 που χαρακτηρίζει την επιδημία του ιού Ζίκα έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)(2),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την επιδημία από τον ιό Ζίκα (O-000030/2016 – B8-000119/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  έχοντας υπόψη ότι την 1η Φεβρουαρίου 2016 η ΠΟΥ χαρακτήρισε την επιδημία από τον ιό Ζίκα έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία (PHEIC),

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιός Ζίκα είναι αναδυόμενος ιός που μεταφέρεται από κουνούπια, ο οποίος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο δάσος Ζίκα της Ουγκάντα το 1947 σε πιθήκους του γένους ρήσος, μέσω δικτύου παρακολούθησης του κίτρινου πυρετού των άγριων ζώων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κρούσματα της ασθένειας του ιού Ζίκα έχουν καταγραφεί σποραδικά σε δύο ευρωπαϊκές περιφέρειες, τη Μαρτινίκα και τη Γαλλική Γουιάνα, στην Αφρική, στην αμερικανική ήπειρο, στην Ασία και τον Ειρηνικό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι περιπτώσεις μόλυνσης έχουν εντοπιστεί στην Ευρώπη, ιδίως στα υπερπόντια εδάφη της Γουαδελούπης και του Αγίου Μαρτίνου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007, ο ιός Ζίκα εμφανίστηκε εκτός των γνωστών ενδημικών ορίων του για πρώτη φορά και προκάλεσε επιδημία στη Νήσο Γιαπ στις Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας, την οποία ακολούθησε εκτεταμένη επιδημία στη Γαλλική Πολυνησία το 2013 – 14 και μεταγενέστερη εξάπλωση σε πολλές χώρες της Ωκεανίας, μεταξύ άλλων, στη Νέα Καληδονία και τις Νήσους Κουκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ γενικά θεωρείται ότι ο ιός Ζίκα προκαλεί ήπια εκδήλωση νόσου στους ανθρώπους, η επιδημία στη Γαλλική Πολυνησία αποκάλυψε ότι ιός μπορεί να προκαλεί νευρολογικές επιπλοκές (δηλαδή το σύνδρομο Guillain-Barré και μηνιγγοεγκεφαλίτιδα)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) οι περισσότερες λοιμώξεις παραμένουν ασυμπτωματικές (περίπου το 80%)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων του ιού Ζίκα έχει καταγραφεί στην Βραζιλία, ιδιαίτερα στην βορειοανατολική Βραζιλία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο 2015 το Υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε σχέση με την ασυνήθιστη αύξηση του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν με μικροκεφαλία στην Πολιτεία Περναμπούκο κατά τη διάρκεια του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική αύξηση αφορά κυρίως τις πιο σοβαρές μορφές μικροκεφαλίας, αλλά σύμφωνα με ορισμένες εκθέσεις ο επιπολασμός ηπιότερων μορφών της εν λόγω νόσου ήταν εξαιρετικά υψηλός ακόμη και λίγα χρόνια πριν από την έξαρση της νόσου του ιού Ζίκα το 2015·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύκλος ζωής των κουνουπιών εξαρτάται από το κλίμα, τα ενδιαιτήματα και τη βιοποικιλότητα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάπλωση των κουνουπιών διευκολύνεται από ανθρωπογενείς παράγοντες όπως η αλλαγή του κλίματος, οι τεχνητοί υγροβιότοποι, η αποψίλωση, η αστικοποίηση και η έλλειψη υγειονομικών υποδομών, τα αστικά απόβλητα, οι συγκρούσεις και τα ταξίδια·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία του ιού Ζίκα έφερε στην επιφάνεια τις υπάρχουσες ανισότητες στις πληγείσες χώρες, όσον αφορά μεταξύ άλλων τα συστήματα δημόσιας υγείας και τις συνθήκες διαβίωσης, ενώ προσβάλλει δυσανάλογα τα φτωχότερα μέλη της κοινωνίας που συχνά ζουν κοντά σε ανοιχτές πηγές νερού και δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της νόσου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν την πλειονότητα των φτωχών παγκοσμίως και η κατάστασή τους είναι ιδιαίτερα επισφαλής δεδομένου ότι αυτές είναι κυρίως υπεύθυνες στο νοικοκυριό για την τροφή, το καθαρό νερό, την υγιεινή και την ανατροφή των παιδιών με σύνδρομα συνδεόμενα με την μικροκεφαλία, πράγμα το οποίο μπορεί να απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, ιδίως όταν δεν υπάρχουν κατάλληλες ή οικονομικά προσιτές δομές υποστήριξης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εισαγόμενα κρούσματα λοιμώξεων από τον ιό Ζίκα έχουν αναφερθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Φεβρουαρίου το ECDC ανέφερε περιστατικό μικροκεφαλίας που διαγνώσθηκε σε έγκυο στη Σλοβενία, η οποία εκδήλωσε λοίμωξη παρόμοια με του ιού Ζίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ενώ διέμενε στη Βραζιλία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις 9 Φεβρουαρίου 2016, δεν έχει αναφερθεί κανένα κρούσμα αυτόχθονης μετάδοση του ιού Ζίκα στην ευρωπαϊκή ήπειρο αλλά έχουν αναφερθεί λίγες μόνο περιπτώσεις αυτόχθονης μετάδοσης του ιού Ζίκα στις ευρωπαϊκές εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση του ιού έχει συνδεθεί με συρροή περιστατικών μικροκεφαλίας και άλλες νευρολογικές διαταραχές μεταξύ άλλων και περιστατικά του συνδρόμου Guillain-Barré· λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Φεβρουαρίου 2016 η ΠΟΥ δήλωσε ότι υπάρχουν σοβαρές υποψίες για αιτιώδη σχέση μεταξύ της μόλυνσης από τον ιό Ζίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της μικροκεφαλίας, μολονότι αυτή δεν έχει ακόμη αποδειχθεί επιστημονικά·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση μεταξύ εγκύων γυναικών που έχουν προσβληθεί από τον ιό Ζίκα και αύξησης της μικροκεφαλίας, κατάσταση κατά την οποία τα βρέφη γεννιούνται με ασυνήθιστα μικρό κεφάλι και στις περισσότερες περιπτώσεις με καθυστερημένη ανάπτυξη του εγκεφάλου, μετά την επιδημία του ιού Ζίκα, διερευνάται επί του παρόντος και θεωρείται όλο και πιο πιθανή σύμφωνα με την ΠΟΥ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αβεβαιότητα αυτή, καθώς και η αβεβαιότητα σχετικά με τους μηχανισμούς μετάδοσης, θέτει τις γυναίκες και τις έφηβες, ιδίως τις εγκύους και τις οικογένειές τους, σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση, ιδίως όσον αφορά την υγεία τους και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για το νοικοκυριό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι αβεβαιότητες δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να καθυστερήσουν οι επείγουσες αποφάσεις και οι ενέργειες για την επίλυση της παρούσας κρίσης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δυνητικά αίτια της μικροκεφαλίας είναι πολλά, αλλά συχνά το αίτιο παραμένει άγνωστο και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει οποιασδήποτε ειδικής αγωγής για μικροκεφαλία, έχει σημασία να υπάρχει μια διεπιστημονική ομάδα για να αξιολογεί και να περιθάλπει τα βρέφη και τα παιδιά με μικροκεφαλία, η δε έγκαιρη παρέμβαση με προγράμματα ενθάρρυνσης και παιχνιδιού μπορεί έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, και είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική η παροχή συμβουλών στις οικογένειες και η στήριξη των γονέων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ερευνητές από την Αργεντινή και τη Βραζιλία συνδέουν τα κρούσματα μικροκεφαλίας στη Βραζιλία με το προνυμφοκτόνο χημικό pyriproxyfen, που εισαγόταν στα αποθέματα πόσιμου νερού το 2014 στις πληγείσες περιοχές της Βραζιλίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απάντηση σε αυτή την πιθανή σύνδεση, αγνοώντας τη γνώμη του Υπουργείου Υγείας και ακολουθώντας την αρχή της προφύλαξης, η τοπική κυβέρνηση στο Ρίο Γκράντε Ντο Σουλ, μια πολιτεία στο νότιο τμήμα της Βραζιλίας, ανέστειλε τη χρήση του χημικού αυτού από τις 13 Φεβρουαρίου 2016·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 4 783 περιστατικά μικροκεφαλίας που αναφέρθηκαν από τον Οκτώβριο 2015, πάνω από 700 έχουν αποκλειστεί ως κρούσματα μικροκεφαλίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 404 βρέφη με επιβεβαιωμένη μικροκεφαλία, μόνο 17 βρέθηκαν θετικά για τον ιό Ζίκα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία του ιού Ζίκα αποτελεί πραγματικότητα στα ευρωπαϊκά υπερπόντια εδάφη από το 2013·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης από τοπικούς φορείς του ιού στην Ευρώπη κατά τη θερινή περίοδο του 2016·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος ειδική θεραπεία ή εμβόλιο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι η ινδική εταιρεία Bharat Biotech ανακοίνωσε, στις 3 Φεβρουαρίου 2016, ότι είχε δύο υποψήφια εμβόλια στο στάδιο της ανάπτυξης, το ένα είναι ανασυνδυασμένο εμβόλιο και το άλλο αδρανοποιημένο εμβόλιο που έχει φθάσει στο στάδιο των προκλινικών δοκιμών σε ζώα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε μικρός αριθμός δημοσιευμάτων που αναφέρουν τη σεξουαλική μετάδοση του ιού Ζίκα·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν επίσης δημοσιεύματα που αναφέρουν μετάδοση του ιού Ζίκα σε συνδυασμό με μεταγγίσεις αίματος·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πραγματική απειλή διασυνοριακής μετάδοσης της λοίμωξης από τον ιό Ζίκα που θα προκληθεί από ταξιδιώτες που έχουν μολυνθεί και από το παγκόσμιο εμπόριο·

1.  αναγνωρίζει ότι ο ιός Ζίκα μεταδίδεται ως επί το πλείστον στους ανθρώπους με το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού του γένους Αηδής, κυρίως του κουνουπιού Αηδής ο αιγυπτιακός στις τροπικές περιοχές, και ότι πρόκειται για το ίδιο κουνούπι που μεταδίδει τον ιό του δάγκειου πυρετού, τον ιό Τσικουνγκούνια και τον ιό του κίτρινου πυρετού·

2.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση του ECDC, καθώς δεν διατίθενται ούτε θεραπευτική αγωγή ούτε εμβόλια, και δεδομένου ότι τα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό Ζίκα τσιμπούν τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας, η πρόληψη βασίζεται επί του παρόντος σε μέτρα ατομικής προστασίας, όπως το να φοράει κανείς μακρυμάνικα μπλουζάκια και μακριά παντελόνια που έχουν υποστεί επεξεργασία με περμεθρίνη (ιδίως τις στιγμές της ημέρας κατά τις οποίες ο τύπος κουνουπιού που είναι φορέας του ιού Ζίκα είναι πιο δραστήριος) ή να κοιμάται ή να αναπαύεται σε προστατευμένα με σήτες ή κλιματιζόμενα δωμάτια, ή διαφορετικά να χρησιμοποιεί κουνουπιέρες·

3.  τονίζει ότι έχει σημασία να καταρτιστούν σχέδια επικοινωνίας στην πλέον κατάλληλη κλίμακα προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί ο πληθυσμός και να προβληθεί η ενδεικνυόμενη συμπεριφορά για να αποφεύγονται τα τσιμπήματα των κουνουπιών·

4.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που συνεχίζει να καταβάλει το ECDC για να παρακολουθεί την κατάσταση· ζητεί από το ECDC να επικαιροποιεί τακτικά τις αξιολογήσεις κινδύνου και τα επιδημιολογικά στοιχεία· φρονεί ότι το ECDC θα πρέπει να συστήσει επιτροπή εμπειρογνωμόνων στις τροπικές μεταδοτικές νόσους για τον αποτελεσματικό συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των μέτρων που χρειάζεται να τεθούν σε εφαρμογή στην ΕΕ·

5.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να διαθέσει 10 εκατομμύρια EUR για την έρευνα σχετικά με τον ιό Ζίκα και συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα περιστατικά σοβαρών συγγενών δυσμορφιών του εγκεφάλου σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική και στις υποψίες που υπάρχουν για τη σχέση τους με λοιμώξεις από τον ιό Ζίκα· διερωτάται, ωστόσο, αν το ποσό αυτό είναι ανάλογο προς την ευρύτατη επιστημονική πρόκληση που συνιστούν οι προσπάθειες για την κατανόηση της νόσου του ιού Ζίκα και των νευρολογικών επιπλοκών της, και την ανάπτυξη διαγνωστικών δοκιμών και θεραπευτικών αγωγών

6.  επισημαίνει ότι ο ιός Ζίκα έχει καταγραφεί σε 28 χώρες και ότι οι συνέπειές του μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων, ιδίως των νέων και φτωχών γυναικών, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων ζουν στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές των χωρών αυτών· τονίζει, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή περαιτέρω εξάπλωση της νόσου, ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να εφαρμόσει κατεπειγόντως τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση του Έμπολα του προηγούμενου έτους·

7.  υπογραμμίζει ότι η έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί πρωτίστως στα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του ιού, και στις θεραπευτικές αγωγές· ζητεί η έρευνα για τον ιό Ζίκα να χωριστεί σε τρία μέρη: διερεύνηση της εικαζόμενης σχέσης μεταξύ του ιού Ζίκα και των συγγενών δυσμορφιών του εγκεφάλου, ανάπτυξη θεραπευτικών αγωγών και εμβολίων και ανάπτυξη δοκιμών για ταχεία και αποτελεσματική διάγνωση·

8.  τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση της πιθανής σχέσης μεταξύ της μικροκεφαλίας και του προνυμφοκτόνου χημικού pyriproxyfen, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμιά επιστημονική απόδειξη που να αποκλείει τη σχέση αυτή·

9.  υπογραμμίζει ότι η έρευνα δεν θα πρέπει να παραβλέπει άλλα πιθανά και συμπληρωματικά αίτια της μικροκεφαλίας·

10.  επισημαίνει τις περαιτέρω δυνατότητες χρηματοδότησης που διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων 2020 και του 7ου προγράμματος-πλαισίου έρευνας για την ανάπτυξη εμβολίων κατά της ελονοσίας και των παραμελημένων λοιμωδών νόσων, όπου περιλαμβάνεται και ο ιός Ζίκα·

11.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, εφόσον δημόσια κονδύλια της ΕΕ επενδύονται στην έρευνα, τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας θα είναι απαλλαγμένα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι ασθενείς θα έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε προσιτές τιμές για τα προϊόντα που αναπτύσσονται χάρη στην έρευνα αυτή·

12.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ειδικά μέτρα για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες όπου έχει ήδη εξαπλωθεί ο ιός Ζίκα, προκειμένου να εξαλειφθούν όλοι οι πιθανοί φορείς μετάδοσης στις εν λόγω περιοχές, να δοθεί βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν ήδη μολυνθεί, ιδίως στις εγκύους, και να αποφευχθεί η ευρύτερη μετάδοση στις περιοχές αυτές και στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή ήπειρο·

13.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει σχέδιο δράσης με σκοπό να προλάβει την εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη και να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες στην καταπολέμηση αυτής της επιδημίας στις περιοχές όπου η έξαρση της νόσου είναι σοβαρότερη (κυρίως στην Καραϊβική και την Κεντρική και Νότια Αμερική)· θεωρεί ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει στοχοθετημένη και επαρκή δωρεάν διανομή μηχανικών «εμποδίων», όπως κουνουπιέρες (για να αποφεύγονται τα τσιμπήματα των κουνουπιών) και προφυλακτικά (για να αποφεύγεται η σεξουαλική μετάδοση)· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πρωτόκολλο διαχείρισης με στόχο τους πολίτες που διατρέχουν κίνδυνο να μολυνθούν από τον ιό Ζίκα λόγω του επιδημιολογικού πλαισίου τους, με σκοπό την αποτελεσματική διάρρηξη της αλυσίδας της σεξουαλικής μετάδοσης και της μετάδοσης μέσω του αίματος με την έγκαιρη ανίχνευση·

14.  τονίζει την ανάγκη να ακολουθείται μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου κατά τη συζήτηση της χρηματοδότησης και της εκτίμησης των εργαστηριακών αναγκών, έχοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της δοκιμής και της ανάπτυξης ασφαλών, αποτελεσματικών, οικονομικά προσιτών εμβολίων που θα μπορούν να χορηγηθούν σε εγκύους, οι οποίες συχνά αποκλείονται από τα πρώτα στάδια των κλινικών δοκιμών· καλεί τους δωρητές να παραμείνουν ρεαλιστές όσον αφορά τις αναμενόμενες δαπάνες για την ανάπτυξη αυτών των εμβολίων, καθώς και κατά την κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ για την έρευνα, και να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των κοριτσιών και των γυναικών·

15.  επισημαίνει το γεγονός ότι ο ιός Ζίκα έφερε στην επιφάνεια τα κενά που υπάρχουν τόσο στις αντιδράσεις των συστημάτων δημόσιας υγείας, ιδίως σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όσο και στην παροχή υπηρεσιών αναπαραγωγικής υγείας και στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στις πληγείσες χώρες, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενημέρωση και τη φροντίδα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά από αυτήν, καθώς και την πρόληψη και τον τερματισμό της εγκυμοσύνης, ενώ οι δημόσιες αρχές στις χώρες αυτές συμβούλευσαν τις γυναίκες να αναβάλουν την εγκυμοσύνη έως ότου υπάρξουν περισσότερα στοιχεία για τον ιό Ζίκα·

16.  αναγνωρίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η εργαστηριακή ικανότητα για επιβεβαίωση των λοιμώξεων που εικάζεται ότι οφείλονται στον ιό Ζίκα στην ΕΕ/ΕΟΧ, προκειμένου να διαφοροποιηθούν οι λοιμώξεις του ιού Ζίκα από άλλες λοιμώξεις που οφείλονται σε αρμποϊούς (π.χ. δάγκειος πυρετός και Τσικουνγκούνια)· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συντονίζουν την έρευνα μεταξύ των εργαστηρίων που πραγματοποιούν έρευνα για τον ιό Ζίκα, και να προωθήσουν την ίδρυση τέτοιων εργαστηρίων στα κράτη μέλη όπου δεν αυτά υπάρχουν·

17.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προτείνουν στρατηγικές που θα συμβάλουν στη διασύνδεση των παρασκευαστών εμβολίων, των κέντρων ελέγχου και πρόληψης ασθενειών και άλλων εθνικών και κρατικών οργανισμών δημόσιας υγείας και φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας για την προώθηση της ανταλλαγής δεδομένων και αναλύσεων·

18.  υπογραμμίζει ότι έχει σημασία να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο οι μαιευτήρες, οι παιδίατροι και οι νευρολόγοι όσον αφορά την ανάγκη οι λοιμώξεις από τον ιό Ζίκα να διερευνώνται για ασθενείς που έχουν ταξιδέψει στη Βραζιλία και σε άλλες πληγείσες χώρες από το 2014 καθώς και σε ασθενείς που παρουσιάζουν συγγενείς δυσπλασίες του κεντρικού νευρικού συστήματος, μικροκεφαλία και σύνδρομο Guillain-Barré (GBS)·

19.  καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις πληγείσες χώρες στην προσπάθεια να επιτύχουν καθολική πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, περιλαμβανομένων της προγεννητικής και μεταγεννητικής φροντίδας και των διαγνωστικών δοκιμών για τον ιό Ζίκα, και καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις κυβερνήσεις των πληγεισών χωρών παρέχοντάς τους εκτενείς πληροφορίες για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία καθώς και σύνολο υποδείξεων υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων οικογενειακού προγραμματισμού, με έμφαση στην πρόσβαση σε όλες τις αντισυλληπτικές μεθόδους υψηλής ποιότητας για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια, και πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση με σκοπό να καταπολεμηθεί η αύξηση των μη ασφαλών αμβλώσεων από την εκδήλωση της επιδημίας, και, στο πλαίσιο αυτό, να δώσει το έναυσμα για τον αναγκαίο διάλογο με τις χώρες εταίρους σχετικά με την αντισύλληψη και τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών·

20.  επισημαίνει ότι μέχρι τώρα (από 10 Φεβρουαρίου 2016), 28 χώρες της ΕΕ, του ΕΟΧ, οι ΗΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων συμβούλευσαν τις εγκύους και τις γυναίκες που προσπαθούν να εγκυμονήσουν να αναβάλουν τα ταξίδια τους σε χώρες που έχουν πληγεί από τον ιό Ζίκα·

21.  δεδομένου ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει προφύλαξη, θεραπεία ή εμβόλιο για την προστασία από λοιμώξεις εξαιτίας του ιού Ζίκα, και δεδομένου του κινδύνου μετάδοσης από τοπικούς φορείς του ιού στην Ευρώπη κατά τη θερινή περίοδο του 2016, καλεί την Επιτροπή να προβεί σε άμεση ανάλυση των παρασιτοκτόνων όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία και την αποτελεσματικότητα κατά του κουνουπιού φορέα της λοίμωξης· καλεί επίσης την Επιτροπή να συντονίσει μια δέσμη κατευθυντηρίων γραμμών για την πρόληψη που θα πρέπει οι εθνικές αρχές να θέσουν σε εφαρμογή το φετινό καλοκαίρι·

22.  γνωρίζει ότι έχει δημοσιευτεί αλγόριθμος επαλήθευσης για εγκύους που επιστρέφουν από περιοχή όπου συνεχίζεται η μετάδοση του ιού Ζίκα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ένα ζήτημα που δεν έχει εξεταστεί ακόμη από τις υγειονομικές αρχές είναι η παρατεταμένη ανίχνευση του ιού Ζίκα στο σπέρμα και η τεκμηριωμένη μετάδοση του ιού Ζίκα μέσω σεξουαλικής επαφής, πράγμα που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις για τους άρρενες ταξιδιώτες που επιστρέφουν από περιοχές όπου συνεχίζεται η μετάδοση του ιού· πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασυμπτωματικές λοιμώξεις είναι συχνές, θα πρέπει να συνιστάται στους άρρενες ταξιδιώτες να χρησιμοποιούν προφυλακτικά μετά την επιστροφή τους από περιοχές συνεχιζόμενης μετάδοσης του ιού έως ότου υπάρξουν πειστικά στοιχεία σχετικά με τη σημασία αυτού του τρόπου μετάδοσης του ιού·

23.  μετά τις συστάσεις της ΠΟΥ για την πρόληψη στις ευρωπαϊκές χώρες, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν σημαντικά την παρακολούθηση των χωροκατακτητικών ειδών κουνουπιών και να αυξήσουν τον έλεγχο των κουνουπιών με την εξάλειψη των τόπων αναπαραγωγής (όπως οι πισίνες) και τον προγραμματισμό ψεκασμών με εντομοκτόνα σε περίπτωση εμφάνισης εστιών μόλυνσης, και να βελτιώσουν τα ποσοστά απολύμανσης φορτίου, οχημάτων φορτίου και θαλάμων επιβατών αεροσκαφών από χώρες που έχουν μολυνθεί·

24.  καλεί την ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να παρέχουν πληροφορίες και υποστήριξη στους πολίτες της ΕΕ που ζουν και ταξιδεύουν στις πληγείσες περιοχές·

25.  ζητεί από τις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ και των τρίτων χωρών να απολυμάνουν δεόντως και σωστά τα αεροσκάφη που προέρχονται από πληγείσες περιοχές·

26  καλεί την ΕΕ να διενεργήσει διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις) που διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη στην παρακολούθηση, την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και/ή καταπολέμηση του κουνουπιού του γένους Αηδής, – όπως η περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδέρας και ο Δήμος του Φουντσάλ με πάνω από δέκα χρόνια πείρα στην ενασχόληση με το ζήτημα αυτό, και οι γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα ευρωπαϊκά υπερπόντια εδάφη που διαθέτουν μακρόχρονη τεχνογνωσία σε αναδυόμενες νόσους που μεταδίδονται από φορείς ιών και ιδίως του ιού Ζίκα – προκειμένου να διαμορφώσει τη στρατηγική της κατά του ιού Ζίκα·

27.  τονίζει την ανάγκη για συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση αυτής της επιδημίας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δημιουργία του ευρωπαϊκού ιατρικού σώματος και θεωρεί ότι είναι σωστό να δοθεί στήριξη στην κινητοποίηση ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού και εξοπλισμού για την καταπολέμηση του ιού Ζίκα εάν είναι αναγκαίο· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως οριζόντια στρατηγική της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία με στόχο την επίτευξη του νέου πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης και των στόχων του·

28.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με άλλους εταίρους, να συμβάλουν στην παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού Ζίκα ακόμη και στις αναπτυσσόμενες χώρες, και να ενσωματώσει στα υφιστάμενα αναπτυξιακά προγράμματα ανά χώρα επαρκείς απαντήσεις όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της υγείας, την εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού, την επιδημιολογική εποπτεία, την εκπαίδευση και την κινητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων και τον έλεγχο των πληθυσμών κουνουπιών, σε συνεργασία με τις πληγείσες χώρες·

29.  τονίζει ότι κάθε πρόταση θα πρέπει να βασίζεται σε ευρύ φάσμα επιδημιολογικών μελετών που καλύπτουν όχι μόνο τις επιπτώσεις του ιού Ζίκα αλλά και άλλα αίτια αυτών των επιπτώσεων·

30.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ταξιδιωτικής ιατρικής σχετικά με την εξέλιξη της επιδημίας του ιού Ζίκα και τον έλεγχο φορέα που προβλέπεται από τις αρχές στις πληγείσες περιοχές, έτσι ώστε να μπορούν να περιλαμβάνουν τη λοίμωξη από τον ιό Ζίκα στη διαφορική διάγνωση για τους κατοίκους και τους ταξιδιώτες που προέρχονται από τις περιοχές αυτές, και να είναι έτοιμοι να επιβάλουν καραντίνα σε ταξιδιώτες που εικάζεται ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό Ζίκα προκειμένου να αποφευχθεί η αυτόχθονη μετάδοση· καλεί τις εθνικές αρχές να οργανώσουν εκστρατεία ενημέρωσης που θα συντονίζεται από το ECDC με στόχο την ενημέρωση και την καθησύχαση των ευρωπαίων πολιτών και την αποφυγή αδικαιολόγητης αναταραχής·

31.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την επαγρύπνηση όσον αφορά την έγκαιρη ανίχνευση των εισαγόμενων κρουσμάτων της μόλυνσης από τον ιό Ζίκα στην ΕΕ, περιλαμβανομένων των υπερπόντιων χωρών και εδαφών της ΕΕ και των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ, ιδίως όπου υπάρχουν φορείς ή δυνητικοί φορείς, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος αυτόχθονης μετάδοσης· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι, υπάρχει κίνδυνος, μολονότι μικρός και εποχιακά περιορισμένος, εισαγωγής του ιού Ζίκα σε περιοχές μολυσμένες από το κουνούπι του γένους Αηδής σε εύκρατα κλίματα (περιλαμβανομένων των περιοχών της Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης) με διαδοχική αυτόχθονη μετάδοσης·

32.  τονίζει τη σημασία της πρόσβασης σε ευρείες υγειονομικές υπηρεσίες κατά την καταπολέμηση της νόσου του ιού Ζίκα·

33.  υποστηρίζει τις εκκλήσεις των Ηνωμένων Εθνών(3) να καταργηθούν νόμοι και πολιτικές που περιορίζουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, κατά παράβαση των διεθνών προτύπων, και επαναλαμβάνει τη βούλησή του να διασφαλίζει ότι οι ενέργειες στον τομέα της δημόσιας υγείας υλοποιούνται σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως σε σχέση με την υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

34.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

(1)

ΕΕ L 293, 5.11.2013, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 104.

(3)

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53173#.VswcHE32aUk

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου