Postopek : 2016/2584(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0449/2016

Predložena besedila :

B8-0449/2016

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0122

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 350kWORD 101k
6.4.2016
PE579.866v01-00
 
B8-0449/2016

k vprašanju za ustni odgovor B8-000119/2016

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o izbruhu virusa zika (2016/2584(RSP))


Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o izbruhu virusa zika (2016/2584(RSP))  
B8-0449/2016

Evropski parlament,

–  o upoštevanju izjave Svetovne zdravstvene organizacije z dne 1. februarja 2016, v kateri je zaradi izbruha virusa zika razglasila izredne razmere svetovnih razsežnosti na področju javnega zdravja,

–  ob upoštevanju Sklepa št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje in o razveljavitvi Odločbe št. 2119/98/ES(1),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020)(2),

–  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo  o izbruhu virusa zika  (O-000030/2016 – B8-000119/2016),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Svetovna zdravstvena organizacija 1. februarja 2016 zaradi izbruha virusa zika razglasila izredne razmere svetovnih razsežnosti na področju javnega zdravja;

B.  ker je virus zika čedalje bolj razširjen virus, ki se prenaša s komarji, prvič pa je bil odkrit leta 1947 pri opicah rhesus v gozdu Zika v Ugandi v okviru mreže za nadzor silvatične rumene mrzlice;

C.  ker so bili izbruhi virusa zika sporadično zabeleženi v dveh evropskih regijah, na Martiniku in v Francoski Gvajani, ter v Afriki, v obeh Amerikah, Aziji in Pacifiku, primeri okužbe pa so bili odkriti tudi v Evropi, zlasti na čezmorskih ozemljih Guadeloupe in Saint-Martin;

D.  ker je leta 2007 virus zika prvič izbruhnil izven znanih endemičnih meja in povzročil epidemijo na otoku Yap v Federativnih državah Mikronezije, ki ji je sledila vsesplošna epidemija v Francoski Polineziji v letih 2013–2014, ta pa se je razširila na več držav v Oceaniji, vključno z Novo Kaledonijo in Cookovimi otoki; ker je na splošno veljalo prepričanje, da virus zika povzroča samo blage človeške bolezni, metem ko se je ob izbruhu v Francoski Polineziji izkazalo, da lahko ta virus povzroča tudi nevrološke motnje (tj. Guillain-Barréjev sindrom in meningoencefalitis);

E.  ker je po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) večina okužb še vedno asimptomskih (približno 80 %);

F.  ker je bil največji izbruh virusa zika zabeležen v Braziliji, zlasti na severovzhodnem delu;

G.  ker je novembra 2015 brazilsko ministrstvo za zdravje razglasilo izredne razmere na področju javnega zdravja, ker je bilo leta 2015 v državi Pernambuco neobičajno povečanje števila otrok, rojenih z mikrocefalijo; ker je drastično povečanje vidno zgolj pri najhujših oblikah mikrocefalije, vendar je bila po nekaterih poročanjih razširjenost te bolezni v bolj blagi obliki izredno visoka že nekaj let pred izbruhom virusa zika leta 2015;

H.  ker je življenjski cikel komarja odvisen od podnebja, habitata in biotske raznovrstnosti, na razširjenost komarjev pa vplivajo tudi človeški dejavniki, kot so podnebne spremembe, umetni vodni habitati, krčenje gozdov, urbanizacija in pomanjkanje komunalnih storitev, mestni odpadki, konflikti in potovanje;

I.  ker je pojav virusa zika izpostavil obstoječe neenakosti v prizadetih državah, vključno na področju javnih zdravstvenih sistemov in življenjskih razmer, virus pa nesorazmerno prizadane najrevnejše prebivalce, ki pogosto živijo ob odprtih vodnih virih in nimajo pogojev, da bi bolezen preprečevali in se z njo soočali; ker revščina po svetu še vedno največkrat prizadene ženske, ki so v posebno ranljivem položaju, saj so tiste, ki v gospodinjstvu skrbijo za hrano, čisto vodo, higieno in vzgojo otrok s sindromi, povezanimi z mikrocefalijo, za kar utegnejo potrebovati dodatna denarna sredstva, zlasti če ni vzpostavljenih ustreznih ali cenovno dostopnih podpornih struktur;

J.  ker so bili v številnih evropskih državah zabeleženi „uvoženi“primeri okužbe z virusom zika; ker je ECDC 11. februarja 2016 poročala o primeru mikroencefalije pri nosečnici iz Slovenije, ki se je z virusom s podobnimi simptomi kot pri virusu zika okužila med bivanjem v Braziliji;

K.  ker na dan 9. februarja 2016 na evropski celini ni bilo zabeležene avtohtone okužbe z virusom zika, so pa poročila o nekaj primerih na najbolj oddaljenih evropskih območjih;

L.  ker se pojav virusa povezuje z zgoščenostjo primerov mikroencefalije in drugih nevroloških motenj, vključno s primeri Guillain-Barréjevega sindroma; ker je Svetovna zdravstvena organizacija 1. februarja 2016 izjavila, da obstaja resen sum o vzročni povezavi med okužbo z virusom zika med nosečnostjo in pojavom mikroencefalije, čeprav zanjo še ni znanstvenih dokazov;

M.  ker po izbruhu virusa zika potekajo raziskave o povezavi med okužbo nosečnic s tem virusom in porastom mikroencefalije, pri kateri se dojenčki rodijo z nenavadno majhno glavo, v večini primerov pa tudi z zaostalostjo v razvoju možganov, pri čemer je po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije ta povezava čedalje bolj verjetna; ker so zaradi te negotovosti, pa tudi negotovosti v zvezi z načini okužbe, ženske in mladoletna dekleta, zlasti nosečnice in njihove družine, v izredno težkem položaju, predvsem v zdravstvenem smislu in zaradi dolgoročnih posledic za družine, in ker te negotovosti ne bi smeli izkoristiti za preložitev sprejetja nujnih odločitev in ukrepov, ki so potrebni za rešitev te krize;

N.  ker je več možnih vzrokov za mikroencefalijo, vendar je dejanski vzrok pogosto neznan, in ker zanjo ni posebnega zdravljenja, je pomembno zagotoviti multidisciplinarne skupine, ki bi ocenile ter nudile oskrbo in nego za dojenčke in otroke z mikroencefalijo, pri čemer lahko zgodnja oskrba v okviru programov za stimulacijo in igro pozitivno vpliva na razvoj, izredno pomembno pa je tudi družinsko svetovanje in podpora za starše;

O.  ker so argentinski in brazilski raziskovalci zgoščenost primerov mikroencefalije v Braziliji povezali z larvicidno snovjo piriproksifen, ki je bila leta 2014 v prizadetih območjih v Braziliji dodana virom pitne vode; ker je lokalna vlada v državi Rio Grande do Sul na jugu Brazilije na podlagi priporočil ministrstva za zdravje in v skladu s previdnostnim načelom 13. februarja 2016 ukinila uporabo te snovi;

P.  ker je bilo med 4783 prijavljenimi primeri mikroencefalije od oktobra 2015 v več kot 700 primerih izključena diagnoza mikroencefalije;

Q.  ker je bil test za virus zika pozitiven v samo 17 od 404 potrjenih primerov mikroencefalije;

R.  ker je virus zika na čezmorskih evropskih ozemljih prisoten že od leta 2013;

S.  ker v Evropi obstaja tveganje za pojav lokalne vektorske nalezljive bolezni v poletnem času 2016;

T.  ker zaenkrat ni posebnega zdravljenja ali cepiv, vendar je 3. februarja 2016 indijsko podjetje Bharat Biotech izjavilo, da razvija dve možni cepivi, pri čemer je eno rekombinantno cepivo, drugo pa inaktivirano cepivo, ki je v fazi predkliničnega testiranja na živalih;

U.  ker je majhno število poročil o spolnem prenosu virusa zika;

V.  ker obstajajo poročila o okužbi z virusom zika, povezani s transfuzijo krvi;

W.  ker obstaja resno tveganje čezmejne širitve okužbe z virusom zika zaradi potovanj okuženih z virusom in svetovne trgovine;

1.  priznava, da virus zika na ljudi najpogosteje prenaša okuženi komar iz rodu Aedes, predvsem komar ščitar (Aedes aegypti) v tropskem pasu, in da ta komar prenaša tudi dengo, čikungunjo in rumeno mrzlico;

2.  ugotavlja, da po podatkih iz študije ECDC preventiva trenutno temelji na varnostnih ukrepih, ki jih sprejmejo posamezniki, denimo nošenje majic z dolgimi rokavi in dolgih hlač, impregniranih z permetrinom (zlasti v tistih urah, ko je komar, ki prenaša virus zika, najbolj aktiven) in spanje ali počivanje v zamreženih ali hlajenih prostorih oziroma uporaba mrež proti komarjem, saj ni zdravljenja ali cepiv proti okužbi z virusom zika, komarji, ki ta virus prenašajo, pa so aktivni tako v notranjih prostorih kot na prostem;

3.  poudarja, da je treba vzpostaviti načrt za obveščanje na najbolj ustreznih ravneh, da bi ozavestili javnost in spodbujali ustrezno ravnanje za preprečevanje pikov komarjev;

4.  pozdravlja ukrepe za spremljanje razmer, ki jih je sprejel ECDC, katerega poziva, naj redno posodablja svoje ocene tveganja in objavlja posodobljena epidemiološka poročila; meni, da bi moral center ustanoviti strokovno komisijo za tropske prenosljive bolezni, ki bi uspešno usklajeval in spremljal vse ukrepe, ki jih je treba sprejeti v EU;

5.  pozdravlja odločitev Komisije, da za raziskave na področju virusa zika nameni sredstva v višini 10 milijonov EUR, pri čemer priporoča osredotočenje na primere resnih prirojenih možganskih anomalij na območju Latinske Amerike in domnevno povezanost z okužbo z virusom zika; vendar dvomi, da bo ta znesek zadostoval za izvedbo izjemnega znanstvenega izziva, za razumevanje okužbe z virusom zika in z njo povezanih nevroloških komplikacij ter razvoj diagnostičnih testov in zdravljenja okužbe;

6.  ugotavlja, da je bil virus zika zabeležen v 28 državah in da posledice okužbe povsem spremenijo življenje, zlasti za mlade in revne ženske, ki večinoma živijo v najmanj razvitih regijah teh držav; poudarja, da mora mednarodna skupnost nujno konkretno uporabiti pridobljena spoznanja iz lanskoletne krize ob izbruhu ebole, saj se bo okužba po vsej verjetnosti še naprej širila;

7.  poudarja, da je treba raziskave usmeriti predvsem v preventivne ukrepe za preprečitev širjenja virusa in v zdravljenje; poziva, da se preiskave o virusu zika razdelijo na tri faze: preiskava resnih sumov o povezanosti virusa in prirojenih možganskih motenj, razvoj zdravljenja in cepiv ter razvoj testov za hitro in učinkovito diagnozo;

8.  poudarja, da so potrebne nadaljnje raziskave o morebitni povezavi med mikrocefalijo in larvicidno snovjo piriproksifen, saj ni znanstvenih dokazov, ki bi to povezavo zavrgli;

9.  poudarja, da se pri raziskavah ne sme zanemariti drugih možnih in dodatnih vzrokov za pojav mikroencefalije;

10.  poudarja, da obstajajo še druge možnosti financiranja v okviru programa Obzorje 2020 in sedmega okvirnega programa za raziskave na področju razvoja cepiv proti malariji in zapostavljenim nalezljivim boleznim, med katere spada tudi virus zika;

11.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da rezultati raziskav, financirani z javnimi sredstvi EU, ne bodo zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine in da bo pacientom zagotovljena cenovna dostopnost proizvodov, razvitih na podlagi teh raziskav;

12.  poziva Komisijo, naj predlaga specifične ukrepe za evropske regije, v katerih se je virus zika že razširil, da bi izkoreninili vse možne vektorje za širitev v te regije, nudili pomoč okuženim, zlasti nosečnicam, in preprečili še večjo širitev v teh regijah in drugod po Evropi;

13.  poziva Komisijo, naj pripravi akcijski načrt za preprečevanje širitve virusa v Evropi ter pomoč državam članicam in tretjim državam v boju proti tej epidemiji v regijah, kjer je izbruh hujši (predvsem v karibskih državah ter v Osrednji in Južni Ameriki); meni, da bi moral takšen načrt zajemati ciljno usmerjeno in razdeljevanje brezplačnih mehaničnih ovir v zadostnih količinah, kot so mreže (proti komarjem) in kondomi (za preprečevanje spolnih okužb); Komisijo poziva, naj razvije protokol za upravljanje, ki bo ciljno usmerjen v državljane, za katere zaradi njihovega epidemiološkega ozadja velja tveganje okuženosti z virusom zika, da bi z zgodnjim ugotavljanjem učinkovito pretrgali verigo spolne in krvne okužbe;

14.  poudarja, da mora pristop v okviru razprav o financiranju ocen laboratorijskih potreb upoštevati razlike med spoloma, saj je testiranje in razvoj varnih, učinkovitih ter cenovno dostopnih in sprejemljivih cepiv za nosečnice, ki so pogosto izključene iz zgodnjih kliničnih testiranj, kompleksno; poziva finančne donatorje, naj imajo realistična pričakovanja glede stroškov razvoja teh cepiv, tudi pri razdelitvi finančnih sredstev EU za raziskave, in naj se prednostno osredotočijo na varnost deklet in žensk;

15.  poudarja, da so bile ob izbruhu virusa zika izpostavljene pomanjkljivosti pri odzivnosti javnozdravstvenih sistemov, zlasti na ravni osnovne oskrbe, ter zagotavljanju storitev na področju reproduktivne zdravstvene oskrbe ter pravic za ženske in dekleta v prizadetih državah, zlasti v zvezi z obveščanjem in oskrbo med nosečnostjo in po porodu ter preprečevanjem in prekinitvijo nosečnosti, vladni organi v teh državah pa ženskam svetujejo, naj preložijo načrtovanje nosečnosti, dokler ne bo več znanega o virusu zika;

16.  priznava, da je treba okrepiti zmogljivosti laboratorijev za potrditev sumov o okužbi z virusom zika na ozemlju EU/EGS, da bi te okužbe ločili od drugih arbovirusnih okužb (na primer denge in čikungunje); poziva države članice in Komisijo, naj usklajujejo raziskave med laboratoriji na področju virusa zika ter spodbujajo ustanovitev ustreznih laboratorijev v državah članicah, kjer jih še ni;

17.  poziva EU in države članice, naj predlagajo strategije za spodbujanje povezave med razvijalci cepiv, centri za nadzor in preprečevanje bolezni ter drugimi nacionalnimi in javnimi zdravstvenimi organi in zdravstvenimi službami, da bi spodbujali izmenjavo podatkov in analiz;

18.  poudarja, da je treba dvigniti ozaveščenost porodničarjev, pediatrov in nevrologov o možnosti okužbe z virusom zika pri pacientih, ki so bili leta 2014 ali pozneje na potovanju v Braziliji in drugih prizadetih državah, ali pacientih s prirojenimi motnjami v delovanju centralnega živčnega sistema;

19.  poziva EU, naj podpira prizadete države pri zagotavljanju univerzalnega dostopa do osnovne zdravstvene oskrbe, vključno predporodne in poporodne oskrbe in izvajanja diagnostičnih testov za virus zika, in naj vlade teh držav podpira pri zagotavljanju celovitih informacij in oskrbe na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, vključno z možnostmi načrtovanja družine, s poudarkom na dostopu do vrste visokokakovostnih kontraceptivnih metod za vse ženske in najstnice ter dostopu do varne prekinitve nosečnosti, da bi se borili proti porastu nevarnih prekinitev nosečnosti od začetka epidemije ter obenem sprožili nujen dialog o kontracepciji ter pravicah žensk in deklet s partnerskimi državami;

20.  opozarja, da so doslej (do 10. februarja 2016) 25 držav EU/EGS, Združene države Amerike in Center za preprečevanje in obvladovanje bolezni svetovali ženskam, ki so noseče ali želijo zanositi, naj preložijo potovanje na območja z virusom zika;

21.  ker trenutno ni preventivnega zdravljenja, zdravljenja ali cepiv za zaščito pred okužbo z virusom zika, in ker v Evropi obstaja nevarnost nastanka lokalne vektorske nalezljive bolezni v poletnem času 2016, poziva Komisijo, naj takoj izvede analizo vplivov insekticidov na zdravje ljudi in njihove učinkovitosti zaščite pred komarji, ki so nosilci virusa; Komisijo poziva, naj uskladi vrsto smernic za preventivo, ki jih morajo do poletja sprejeti nacionalni organi;

22.  ugotavlja, da je bil objavljen testni algoritem za nosečnice, ki se vračajo s potovanja po območjih, kjer se širi virus zika; vendar opozarja, da zdravstveni organi še niso raziskali vprašanja podaljšanega odkritja virusa zika v moški spermi in zabeležene okužbe s tem virusom med spolnim odnosom, kar ima lahko posledice za moške, ki se vrnejo s potovanja v regijah, v katerih se virus širi; meni, da bi morali moškim priporočiti uporabo kondomov po vrnitvi z okuženih območij, dokler ne bodo zbrani dokončni podatki o resnosti tega načina okužbe, saj so pogoste asimptomatične okužbe;

23.  ob upoštevanju priporočil Svetovne zdravstvene organizacije o preventivi v evropskih državah poziva Komisijo in države članice, naj bistveno okrepijo nadzorovanje invazivnih vrst komarjev ter povečajo nadzor komarjev z uničevanjem razmnoževališč (denimo v bazenih) in načrtovanjem škropljenja z insekticidi v primeru izbruha ter naj povečajo ukrepe za razkuženje tovora, tovornih letal ter pilotskih kabin in potniškega dela letal, ki prihajajo s prizadetih držav;

24.  poziva EU in veleposlaništva države članice, naj zagotovijo informacije in podporo državljanom EU, ki živijo in potujejo na okuženih območjih;

25.  poziva letalske prevoznike EU in tretjih držav, naj pravilno izvajajo razkuževanje letal, ki prihajajo iz okuženih območij;

26  poziva EU, naj se posvetuje z državami članicami in tretjimi državami (nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi vladami), ki imajo strokovno znanje in izkušnje na področju nadzorovanja, preventive in/ali boja proti komarju ščitarju, na primer regionalna vlada Madeire in mestna hiša v Funchalu, ki imata več kot 10 let izkušenj na tem področju, in najbolj oddaljene francoske regije in čezmorska ozemlja, ki imajo dolgoletne izkušnje in znanje na področju nastajajočih vektorskih bolezni, zlasti virusa zika, da bi oblikovala strategijo za boj proti temu virusu;

27.  poudarja, da je potreben usklajen pristop na ravni EU in na mednarodni ravni v boju proti izbruhu tega virusa; v zvezi s tem pozdravlja ustanovitev evropske zdravstvene enote, in meni, da bo prispevala k zbiranju zdravniških in javnozdravstvenih skupin in opreme za morebitni boj proti virusu zika; poziva Komisijo, naj nujno oblikuje horizontalno strategijo EU za svetovno zdravje, s katero bi vzpostavili nov okvir za trajnostni razvoj in dosegli z njim povezane cilje;

28.  poziva Komisijo, naj v sodelovanju z drugimi partnerji, prispeva k nadzorovanju širitve virusa zika tudi v državah v razvoju in ustrezne odzive v smislu razvoja zdravstvenih zmogljivosti, usposabljanja zdravstvenega osebja, epidemiološkega nadzora, izobraževanja in angažiranja skupnosti ter nadzorovanja razširjenosti komarjev vključi v obstoječe razvojne programe za posamezne države v sodelovanju s prizadetimi državami;

29.  poudarja, da morajo predlogi temeljiti na široki paleti epidemioloških študij, ki zajemajo ne le posledice virusa zika, temveč tudi druge vzroke teh učinkov;

30.  poziva države članice, naj izboljšajo ozaveščenost kliničnih strokovnjakov in klinik za potovalno medicino o razvoju epidemije virusa zika in ukrepih za nadzor vektorjev, ki jih načrtujejo organi v prizadetih območjih, da bodo lahko okužbo s tem virusom vključili v njihove diferencialne diagnoze za prebivalce in popotnike iz teh območij ter se pripravili na morebitno odreditev karantene za popotnike, za katere obstaja sum okužbe z virusom zika, da bi preprečili avtohtono okužbo; poziva nacionalne zdravstvene organe, naj pripravijo informacijske kampanje, ki jih bo usklajeval ECDC, da bi evropske državljane obveščali in pomirjali ter preprečevali nepotrebno vznemirjanje;

31.  poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo nadzor v okviru zgodnjega odkrivanja „uvoženih“ primerov okužb z virusom zika v EU, vključno s čezmorskimi državami in ozemlji ter najbolj oddaljenimi regijami EU, zlasti v primeru razširjenosti morebitnih vektorjev, da bi zmanjšali tveganje za avtohtone okužbe; meni, da obstaja nevarnost prenosa virusa zika na območja, kjer so močno razširjeni komarji iz rodu Aedes v zmernih podnebjih (vključno z regijami Severne Amerike in Evrope), ter posledično nevarnost avtohtone okužbe;

32.  poudarja, da je v boju proti virusu zika pomemben dostop do široke palete zdravstvenih storitev;

33.  se pridružuje pozivom Združenih narodov(3) k razveljavitvi zakonov in politik, ki omejujejo dostop do storitev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic, kar pomeni kršenje mednarodnih standardov, in tudi sam izraža pripravljenost zagotoviti, da se bodo ob sprejetju ukrepov na področju javnega zdravja upoštevale človekove pravice, zlasti v zvezi z zdravjem in z njim povezanimi pravicami;

34.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov in Svetovni zdravstveni organizaciji.

(1)

UL L 293, 5.11.2013, str. 1.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 104.

(3)

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53173#.VswcHE32aUk

Pravno obvestilo