PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 149kWORD 57k
29.3.2016
PE579.881v01-00
 
B8-0457/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Schengenin järjestelmän lakkauttamisesta


Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Schengenin järjestelmän lakkauttamisesta   
B8-0457/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  katsoo, että Brysselissä 22. maaliskuuta tehtyjen iskujen jälkeen voidaan todeta, että Eurooppa on tätä nykyä islamistiterroristien kohteena ja että iskuja järjestää suoranainen viides kolonna, joka on läsnä kaikissa Euroopan maissa;

B.  katsoo, että terrorismin vaara on vahvistunut huomattavasti massiivisen maahanmuuttajien virran myötä, sillä näiden joukkoon on soluttautunut suuri määrä jihadisteja;

C.  toteaa, että Euroopan unioni on sitoutunut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarjoamaan kansalaisilleen "vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen [...] toteuttaen [...] rikollisuuden ehkäisyä [...] koskevat aiheelliset toimenpiteet";

1.  kehottaa Eurooppa-neuvostoa lopettamaan välittömästi maahanmuuttajien valikoimattoman vastaanoton;

2.  kehottaa Eurooppa-neuvostoa lakkauttamaan Schengen-järjestelmän ja sen seurauksena varmistamaan rajojen palauttamisen valtioiden välille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö