PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 384kWORD 59k
29.3.2016
PE579.881v01-00
 
B8-0457/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Šengeno sistemos panaikinimo


Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Šengeno sistemos panaikinimo  
B8-0457/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi po 2016 m. kovo 22 d. Briuselyje įvykusių išpuolių galima teigti, kad nuo šiol Europa yra islamistinio terorizmo, kurį organizuoja tikra penktoji kolona, esanti visose Europos šalyse, taikinys;

B.  kadangi šio terorizmo pavojus labai padidėjo nuo tada, kai į Europą masiškai pradėjo plūsti migrantai, su kuriais atvyko daug džihadistų;

C.  kadangi Europos Sąjunga Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 3 straipsnio 2 dalimi įsipareigojo užtikrinti savo piliečiams laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę bei nusikalstamumo prevenciją;

1.  ragina Europos Vadovų Tarybą nedelsiant nutraukti beatodairišką migrantų prieglobsčio politiką;

2.  ragina Europos Vadovų Tarybą panaikinti Šengeno sistemą ir užtikrinti, kad būtų atkurtos sienos tarp valstybių.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika