REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 382kWORD 59k
29.3.2016
PE579.881v01-00
 
B8-0457/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Šengenas sistēmas darbības pārtraukšanu


Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Šengenas sistēmas darbības pārtraukšanu   
B8-0457/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā pēc 22. marta uzbrukumiem Briselē var apstirināt, ka Eiropa ir kļuvusi par islāmistu terorisma upuri, kuru organizē patiesa piektā kolonna, kas ir sastopama visās Eiropas valstīs;

B.  tā kā terorisma draudi ir būtiski padziļinājušies kopš migrantu masveida pieplūduma Eiropā, ar kuriem kopā ir ieradies liels skaits džihādistu;

C.  tā kā Eiropas Savienība ir apņēmusies saskaņā ar 3. panta 2. punktu Līgumā par Eiropas Savienību (LES) garantēt saviem iedzīvotājiem "brīvības, drošības un tiesiskuma telpu [...], kā arī noziedzības novēršanu",

1.  aicina Padomi rīkoties, lai nekavējoties pārtrauktu migrantu neierobežotas uzņemšanas politiku;

2.  aicina Eiropadomi pārtraukt Šengenas sistēmas darbību un tādējādi nodrošināt robežu atjaunošanu starp dalībvalstīm.

Juridisks paziņojums