ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 58k
29.3.2016
PE579.881v01-00
 
B8-0457/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het einde van het Schengensysteem


Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het einde van het Schengensysteem   
B8-0457/2016

Het Europees Parlement,

–    gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat we kunnen stellen dat Europa, sinds de aanslagen van 22 maart in Brussel, in de greep is van moslimterreur, georganiseerd door een heuse vijfde colonne die in alle Europese landen voet aan de grond heeft;

B.  overwegende dat het gevaar dat deze terreur vormt, ernstig is toegenomen sinds de massale toestroom van migranten naar Europa, onder wie zich een groot aantal terroristen hebben gemengd;

C.  overwegende dat de Europese Unie zich overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie ertoe heeft verbonden "haar burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht [...] en voorkoming en bestrijding van criminaliteit" te bieden;

1.  vraagt de Europese Raad onmiddellijk een einde te maken aan het beleid om zonder onderscheid migranten op te vangen;

2.  vraagt de Europese Raad een einde te maken aan het Schengensysteem en bijgevolg de grenzen tussen de lidstaten in ere te herstellen.

Juridische mededeling