NÁVRH UZNESENIA
PDF 242kWORD 59k
29.3.2016
PE579.881v01-00
 
B8-0457/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o ukončení schengenského systému


Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o ukončení schengenského systému   
B8-0457/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže po atentátoch v Bruseli 22. marca 2016 možno potvrdiť, že Európa je odteraz terčom islamistického terorizmu, za ktorým stojí skutočný piaty pilier prítomný vo všetkých európskych krajinách;

B.  so zreteľom na to, že nebezpečenstvo tohto terorizmus v závažnej miere zosilnelo, odkedy dochádza k hromadným prílivom migrantov, medzi ktorých prenikol veľký počet džihádistov;

C.  keďže Európska únia sa zaviazala článkom 3 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) zabezpečiť svojim občanom „priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti [...] a predchádzania trestnej činnosti a boja s ňou“;

1.  vyzýva Európsku radu, aby pristúpila k okamžitému ukončeniu nediskriminačnej politiky prijímania migrantov;

2.  vyzýva Európsku radu, aby skoncovala so schengenským systémom a následne zaistila obnovenie hraníc medzi štátmi.

Právne oznámenie