FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 57k
29.3.2016
PE579.881v01-00
 
B8-0457/20416

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om Schengensystemets avskaffande


Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om Schengensystemets avskaffande   
B8-0457/20416

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Efter attentaten i Bryssel den 22 mars kan man konstatera att Europa nu är ett byte för islamistisk terrorism, organiserad av en veritabel femtekolonn som är närvarande i samtliga europeiska länder.

B.  Faran som terrorismen utgör har allvarligt förvärrats med det massiva inflödet av migranter till Europa, bland vilka ett stort antal jihadister har nästlat sig in.

C.  Genom artikel 3.2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) har EU förbundit sig att ge ”sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser” och att vidta lämpliga åtgärder för ”förebyggande och bekämpande av brottslighet”.

1.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att omedelbart stoppa den politik där migranter tas emot utan urskillning.

2.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att avskaffa Schengensystemet och i konsekvens med detta se till att gränserna mellan medlemsstaterna återupprättas.

Rättsligt meddelande