FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 57k
7.4.2016
PE579.884v01-00
 
B8-0460/2016

forretningsordenens artikel 133


om brugen af nye energikilder


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om brugen af nye energikilder  
B8-0460/2016

Europa-Parlamentet,  

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at nogle forskere ifølge pålidelige undersøgelser har konstateret, at de gasser, der udledes ved kompostering af frugt- og grøntaffald, let kan omdannes til elektricitet;

B.  der henviser til, at der i Europa på trods af den økonomiske krise og de ineffektive politikker, hvis katastrofale følger rammer landbrugerne i EU, fortsat er tonsvis af frugt og grøntsager, der får lov til at rådne op;

C.  der henviser til, at store mængder landbrugsprodukter, ikke mindst som følge af de fortsatte sanktioner mod Den Russiske Føderation, ender på lossepladser, fordi de forbliver usolgte;

1.  finder det nødvendigt at være mere opmærksom på dette problem, som bør have højeste prioritet;

2.  foreslår Kommissionen at udarbejde et lovgivningsinitiativ, som definerer programmer og finansieringsmuligheder for udvikling af disse nye energikilder.

Juridisk meddelelse