Procedură : 2015/3031(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0465/2016

Texte depuse :

B8-0465/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/04/2016 - 11.13
CRE 13/04/2016 - 11.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 403kWORD 75k
11.4.2016
PE579.889v01-00
 
B8-0465/2016

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Polonia (2015/3031(RSP))


Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc, Marek Jurek în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Polonia (2015/3031(RSP))  
B8-0465/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Constituția polonă, în special articolele 2, 10, 190, 194, 195 și 197 din aceasta,

–  având în vedere legea privind Curtea Constituțională din 25 iunie 2015, modificată ulterior,

–  având în vedere rezoluțiile adoptate de Sejmul Republicii Polone la 25 noiembrie 2015 referitoare la lipsa de forță juridică a rezoluțiilor adoptate de Sejm la 8 octombrie 2015 în legătură cu alegerea judecătorilor Curții Constituționale;

–  având în vedere Regulamentul de procedură al Sejmului Republicii Polone,

–  având în vedere Avizul nr. 833/2015 Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) privind modificările aduse legii din 25 iunie 2015 privind Curtea Constituțională a Poloniei,

–  având în vedere Avizul CDL-STD(1997)020 al Comisiei de la Veneția,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât actualul guvern polon are cel mai puternic mandat democratic din istoria țării de la căderea comunismului;

B.  întrucât modificările aduse legii privind Curtea Constituțională (CC), adoptate de guvernul anterior la 25 iunie 2015, au fost introduse cu scopul de a completa cinci posturi de judecător care, în mod normal, ar fi devenit vacante abia după alegerile democratice din 25 octombrie 2015, aducând astfel o schimbare de ultim moment în componența Curții;

C.  întrucât, potrivit articolului 21 din legea privind CC din 2015, orice persoană aleasă ca judecător la Curții Constituționale trebuie să depună un jurământ în fața Președintelui, acesta fiind obligatoriu pentru a deveni judecător al CC;

D.  întrucât, la 19 noiembrie și 22 decembrie 2015, Parlamentul polon a modificat legea privind CC din 2015, stabilind două norme de procedură pentru revizuirea constituțională, în conformitate cu articolul 197 din Constituția polonă;

E.  întrucât prezumția de constituționalitate a unei legi publicate în mod corespunzător este un principiu constituțional necesar pentru a asigura supremația legii atunci când se procedează la revizuirea fiecărei legi;

F.  întrucât numai Președintele Republicii Polone, în virtutea articolului 122 alineatul (3) din Constituția polonă poate trimite un act normativ în vederea verificării constituționalității sale înainte ca acesta să intre în vigoare;

G.  întrucât este indispensabil ca hotărârile Curții Constituționale să fie adoptate prin procedura cuvenită, aceasta fiind o condiție sine qua non pentru ca o rezoluție a judecătorilor CC să fie considerată o hotărâre în sensul articolului 190 din Constituția polonă și, în consecință, să fie publicată oficial;

H.  întrucât Polonia i-a solicitat Comisiei de la Veneția să analizeze prevederile noii legi care stabilește normele de adoptare a rezoluțiilor de către CC;

I.  întrucât Avizul nr. 833/2015 a Comisiei de la Veneția i-a fost prezentat Sejmului Republicii Polone la 11 martie 2016;

1.  subliniază că modificările aduse legii privind CC adoptată la 25 iunie 2015 și alegerea a cinci judecători la 8 octombrie 2015, cu puțin timp înainte de alegerile parlamentare din 25 octombrie 2015 sunt sursa unor controverse actuale legate de CC;

2.  accentuează faptul că guvernul precedent și-a asigurat o majoritate covârșitoare, de nu mai puțin de 14 dintre cei 15 judecători ai CC, încălcând astfel principiul elementar al pluralismului instanțelor și contravenind recomandărilor Comisiei de la Veneția din 1997, în care se stipulează că un partid la putere nu trebuie să fie în situația de a numi toți judecătorii după cum dorește;

3.  accentuează faptul că anularea acestor numiri de către noul parlament s-a efectuat în cadrul procedurii ordinare de auto-corecție și subliniază că nu există motive pentru a-i nega parlamentului nou ales dreptul de a decide cu privire la corectitudinea deciziilor sale anterioare în cursul aceleiași proceduri;

4.  evidențiază faptul că modificările aduse legii privind CC din 2015, introduse de Guvernul Lege și Dreptate, urmăresc să faciliteze procedurile pentru revizuirea concretă a Constituției și pentru a oferi norme mai transparente pentru revizuirea abstractă, politică,a Constituției, limitând în același timp puterile discreționare pe care le are în acest sens Președintele CC;

5.  subliniază că Rezoluția CC din 9 martie 2016 a fost considerată adoptată de un complet de 12 judecători, în locul unui de cel puțin 13 judecători, ceea ce constituie o încălcare aparentă a procedurii prevăzute de legea polonă și îi contravine articolului 197 din Constituție, potrivit căruia CC trebuie să-și respecte propriul Regulament de procedură; evidențiază, însă, faptul că, conform articolului 7 din Constituție, guvernul este obligat să respecte principiul legalității și nu trebuie să publice nicio rezoluție adoptată cu încălcarea aparentă a procedurii prescrise;

6.  salută decizia Președintelui Sejmului Republicii Polone de a numi un grup de experți, deschis reprezentanților tuturor partidelor parlamentare, însărcinat să elaboreze recomandări pentru activitatea parlamentară viitoare și să aplice, în cea mai mare măsură cu putință, recomandările Comisiei de la Veneția privind domeniul sistemic în cauză, cu convingerea că activitatea CC trebuie să fie cât mai transparentă posibil, iar accesul la această instanță cât de larg se poate;

7.  subliniază că Președintele Comisiei de la Veneția a afirmat cu claritate, în observațiile sale, că reforma CC este o chestiune internă a Poloniei și trebuie discutată cu autoritățile naționale pertinente; evidențiază faptul că o astfel de abordare este în concordanță cu principiul subsidiarității, consfințit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

8.  evidențiază, în acest sens, că problema nu poate fi soluționată în mod corespunzător decât dacă toți actorii scenei politice polone acționează în mod responsabil și ajung la un compromis;

9.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, statelor membre, Consiliului Europei, precum și Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept.

Notă juridică