Postopek : 2015/3031(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0465/2016

Predložena besedila :

B8-0465/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/04/2016 - 11.13
CRE 13/04/2016 - 11.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 323kWORD 70k
11.4.2016
PE579.889v01-00
 
B8-0465/2016

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah na Poljskem (2015/3031(RSP))


Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc, Marek Jurek v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na Poljskem (2015/3031(RSP))  
B8-0465/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 5 Pogodbe o Evropski uniji in člena 6 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju poljske ustave, zlasti členov 2, 10, 190, 194, 195 in 197,

–  ob upoštevanju zakona z dne 25. junija 2015 o ustavnem sodišču in njegovih poznejših sprememb,

–  ob upoštevanju resolucij, ki jih je sejm Republike Poljske sprejel 25. novembra 2015, o pomanjkanju pravne veljave resolucij o izvolitvi sodnikov ustavnega sodišča, ki jih je sejm sprejel 8. oktobra 2015,

–  ob upoštevanju poslovnika sejma Republike Poljske,

–  ob upoštevanju mnenja št. 833/2015 Evropske komisije za demokracijo skozi pravo (Beneška komisija) o spremembah zakona z dne 25. junija 2015 o poljskem ustavnem sodišču,

–  ob upoštevanju mnenja CDL-STD(1997)020 Beneške komisije,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker ima sedanja poljska vlada najmočnejši demokratični mandat v zgodovini države po padcu komunizma;

B.  ker so bile spremembe zakona o ustavnem sodišču, ki ga je prejšnja vlada sprejela 25. junija 2015, izvedene z namenom zapolnitve petih sodniških mest, ki bi sicer bila na voljo šele po demokratičnih volitvah 25. oktobra 2015, s čimer je bila sestava sodišča spremenjena v zadnjem trenutku;

C.  ker morajo v skladu s členom 21 zakona o ustavnem sodišču iz leta 2015, vsi, ki so izvoljeni na mesto sodnika ustavnega sodišča, za zasedbo tega položaja zapriseči pred predsednikom;

D.  ker je poljski parlament 19. novembra in 22. decembra 2015 spremenil zakon o ustavnem sodišču iz leta 2015 in v skladu s členom 197 poljske ustave sprejel poslovnik za oceno ustavnosti;

E.  ker je domneva ustavnosti ustrezno objavljenega zakona osnovo ustavno načelo, ki je potrebno za zagotovitev vladavine prava pri ocenjevanju ustavnosti posameznega zakona;

F.  ker lahko v skladu s členom 122(3) poljske ustave samo predsednik Republike Poljske zahteva oceno ustavnosti pravnega akta, preden začne ta veljati;

G.  ker je nujno, da se sodbe ustavnega sodišča sprejmejo po ustreznem postopku, saj je to nujen pogoj za to, da se resolucija ustavnih sodnikov šteje za sodbo v smislu člena 190 poljske ustave in posledično uradno objavi;

H.  ker je Poljska pozvala Beneško komisijo, naj preuči določbe novega zakona, ki določa pravila glede razsojanja ustavnega sodišča;

I.  ker je bilo mnenje Beneške komisije št. 833/2015 sejmu Republike Poljske predloženo 11. marca 2016;

1.  poudarja, da so razlog za trenutno polemiko v zvezi z ustavnim sodiščem spremembe zakona o ustavnem sodišču, sprejetega 25. junija 2015, in izvolitev petih sodnikov 8. oktobra 2015 tik pred parlamentarnimi volitvami 25. oktobra 2015;

2.  poudarja, da si je prejšnja vlada s kar 14 od 15 sodnikov ustavnega sodišča zagotovila veliko večino sodnikov, s čimer je kršila osnovno načelo pluralizma in priporočila Beneške komisije iz leta 1997, v katerih je navedeno, da vladajoča stranka ne bi smela biti v položaju, da vse sodnike imenuje po svoji želji;

3.  poudarja, da je nova vlada po rednem postopku ponovne preučitve ta imenovanja razveljavila, in poudarja, da ni razlogov za to, da bi se novoizvoljenemu parlamentu odrekla pravica, da v okviru omenjenega postopka odloča o pravilnosti odločitve prejšnje vlade;

4.  opozarja, da je namen sprememb zakona o ustavnem sodišču iz leta 2015, ki jih je uvedla vlada pod vodstvom stranke Zakon in pravica (PiS), olajšati postopke za konkretno oceno ustavnosti in določiti preglednejša pravila za politično in abstraktno oceno ustavnosti, hkrati pa omejiti neomejeno diskrecijsko pravico predsednika ustavnega sodišča v zvezi s tem;

5.  poudarja, da je resolucijo ustavnega sodišča z dne 9. marca 2016 obravnaval in sprejel senat v sestavi dvanajstih, namesto vsaj trinajstih sodnikov, kar pomeni očitno kršitev postopka po poljskem pravu in je v nasprotju s členom 197 ustave, v skladu s katerim mora ustavno sodišče spoštovati svoj zakonsko določen poslovnik; poudarja tudi, da vlado v skladu s členom 7 ustave zavezuje načelo zakonitosti in da ne sme objaviti nobene resolucije, sprejete v očitnem nasprotju s predpisanim postopkom;

6.  pozdravlja odločitev predsednika sejma Republike Poljske, da imenuje skupino strokovnjakov, kateri se bodo lahko pridružili predstavniki vseh parlamentarnih strank, njena naloga pa bo pripraviti priporočila za prihodnje delo parlamenta in v kar največji možni meri izvajati priporočila Beneške komisije za zadevno sistemsko področje, hkrati pa meni, da bi moralo ustavno sodišče delovati čim bolj pregledno, dostop do tega sodišča pa bi moral biti čim širši;

7.  ker je predsednik Beneške komisije v svojih opombah jasno navedel, da je reforma ustavnega sodišča notranja zadeva Poljske in da bi jo morali obravnavati pristojni nacionalni organi; poudarja, da je takšen pristop v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji;

8.  v zvezi s tem poudarja, da bo vprašanje lahko ustrezno rešeno le, če bodo vsi akterji na poljskem političnem prizorišču ravnali odgovorno in dosegli kompromis;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, državam članicam, Svetu Evrope in Evropski komisiji za demokracijo skozi pravo.

Pravno obvestilo