Διαδικασία : 2016/2662(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0488/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0488/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.65
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0201

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 495kWORD 82k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0488/2016
20.4.2016
PE579.917v01-00
 
B8-0488/2016

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0361/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP))


Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP))  
B8-0488/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης και άλλες νομικές πράξεις για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 8ης Δεκεμβρίου 2009, για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ)(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της 2ας Φεβρουαρίου 2016, για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής, με τίτλο «One humanity, shared responsibility» («Μία ανθρωπότητα, κοινή ευθύνη»),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 1998 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 12ης Ιουλίου 2011, και την απόφαση 2143 (2014),της 7ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την προστασία των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα (A/RES/64/290) της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 9ης Ιουλίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη για τα ασφαλή σχολεία του Μαΐου 2015, η κύρωση της οποίας ξεκίνησε στη Διάσκεψη του Όσλο για τα ασφαλή σχολεία κατόπιν συγκλήσεως εκ μέρους του νορβηγικού Υπουργείου Εξωτερικών τον Μάιο του 2015, και τις σχετικές Κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των σχολείων και των πανεπιστημίων από στρατιωτική χρήση κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα, της 10ης Δεκεμβρίου 2015, της 32ης Διεθνούς Διάσκεψης του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, σχετικά με την ενίσχυση της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια(4),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (O-000063/2016 – B8-0361/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η διεθνής κοινότητα γίνεται μάρτυρας μίας απεχθούς τάσης εξαπόλυσης επιθέσεων κατά νοσοκομείων και σχολείων στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων ανά τον κόσμο, όπως οι πρόσφατες επιθέσεις κατά κέντρων υγείας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) στο Kunduz (Αφγανιστάν) στις 3 Οκτωβρίου 2015, στη Razah (Υεμένη) στις 10 Ιανουαρίου 2016 και σε πόλεις της Συρίας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών, στις 15 Φεβρουαρίου 2016·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23-24 Μαΐου 2016 θα διεξαχθεί η πρώτη Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής στην Κωνσταντινούπολη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας, στην έκθεσή του για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής με τίτλο «One humanity, shared responsibility» («Μία ανθρωπότητα, κοινή ευθύνη»), εφιστά την προσοχή σε αυτό που αποκαλεί αναίσχυντη και βίαιη διάβρωση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων, η οποία απειλεί με πισωγύρισμα σε μια εποχή πολέμου χωρίς όρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση επισημαίνει ότι η αδυναμία να απαιτήσουμε και να προαγάγουμε τον σεβασμό των κοινών μας κανόνων και να υποστηρίξουμε τους υφιστάμενους μηχανισμούς συμμόρφωσης, παρακολούθησης και λογοδοσίας επιτείνει την εν λόγω διάβρωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ), επίσης γνωστό ως δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων, έχει σκοπό να αμβλύνει τις συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων προστατεύοντας όσους δεν συμμετέχουν στις συγκρούσεις και ρυθμίζοντας τα μέσα και τις μεθόδους διεξαγωγής του πολέμου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νοσοκομεία και το ιατρικό προσωπικό προστατεύονται ρητά βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι κάθε σκόπιμη στόχευση αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών απαγορεύεται σαφώς σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και θεωρείται σοβαρή παραβίαση αυτού·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Μαρτίου 2016, 52 κράτη, στα οποία περιλαμβάνονταν αρκετά αλλά όχι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συνυπέγραψαν τη Διακήρυξη για τα ασφαλή σχολεία μετά τη Διάσκεψη του Όσλο για τα ασφαλή σχολεία, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2015·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, κατά την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τόνισε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση των σοβαρών παραβιάσεων, μέσω της υποστήριξης κατάλληλων μηχανισμών λογοδοσίας, και υπογράμμισε τον καίριο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε περιπτώσεις στις οποίες το εμπλεκόμενο κράτος ή τα εμπλεκόμενα κράτη δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να ασκήσουν τη δικαιοδοσία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ υποχρεώνουν «τις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου» να παρακολουθούν καταστάσεις για τις οποίες ενδεχομένως ισχύει το ΔΑΔ και, στις περιπτώσεις αυτές, να προτείνουν μέτρα για την προώθηση της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ (παράγραφος 15α)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 2012 και 2015, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού διοργάνωσε μια μεγάλη διαδικασία διαβούλευσης με αντικείμενο τον τρόπο ενίσχυσης της νομικής προστασίας των θυμάτων ενόπλων συγκρούσεων και τον τρόπο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών συμμόρφωσης προς το ΔΑΔ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη που συμμετείχαν στην 32η Διεθνή Διάσκεψη του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, τον Δεκέμβριο του 2015, δεν κατάφεραν τελικά να συμφωνήσουν ως προς τον νέο μηχανισμό που πρότειναν η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και η κυβέρνηση της Ελβετίας για την ενίσχυση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τον προτεινόμενο νέο μηχανισμό προβλεπόταν η διενέργεια ετήσιας συνεδρίασης των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στις Συμβάσεις της Γενεύης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμμετέχοντα κράτη συμφώνησαν να δρομολογήσουν μια νέα διακυβερνητική διαδικασία για να βρεθούν τρόποι βελτίωσης της εφαρμογής του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, προκειμένου να είναι σε θέση να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα στην επόμενη Διεθνή Διάσκεψη του 2019·

1.  εκφράζει τον αποτροπιασμό και τον έντονο προβληματισμό του για τις ανησυχητικά αυξανόμενες φονικές επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων ανά τον κόσμο, όπου ασθενείς, σπουδαστές, ιατρικό και διδακτικό προσωπικό, εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, και μέλη της οικογένειας γίνονται στόχοι και θύματα, ενώ οι καταδίκες από τη διεθνή κοινότητα σπάνια οδηγούν σε ανεξάρτητες έρευνες και πραγματική λογοδοσία· καλεί τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να αναγνωρίσουν την πραγματική έκταση της εν λόγω κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και να καταρτίσουν χωρίς καθυστέρηση ένα συγκεκριμένο και χρονικά δεσμευτικό σχέδιο δράσης, προκειμένου η ΕΕ και τα κράτη μέλη να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή επιρροή τους για να σταματήσουν οι παραβιάσεις και οι καταχρήσεις αυτού του είδους·

2.  καταδικάζει τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως απαγορευμένες από το διεθνές δίκαιο, αναγνωρίζοντας ότι ενδέχεται να συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 και εγκλήματα πολέμου δυνάμει του Καταστατικού της Ρώμης του ΔΠΔ· εκφράζει την πεποίθηση ότι η διαφύλαξη των υγειονομικών και εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων ως ουδέτερων προστατευόμενων χώρων σε καταστάσεις συγκρούσεων εξαρτάται από την έκβαση διαφανών, ανεξάρτητων και αμερόληπτων διερευνήσεων των απάνθρωπων επιθέσεων που έχουν σημειωθεί και από την επίτευξη πραγματικής λογοδοσίας για τα διαπραχθέντα εγκλήματα·

3.  καλεί τις αντιμαχόμενες πλευρές να τηρούν τις βασικές αρχές του ΔΑΔ και να απέχουν από ενέργειες που στοχεύουν σκοπίμως μη στρατιωτικές υποδομές· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να βελτιωθεί η ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, ώστε η αντίδραση σε περίπτωση επιθέσεων να είναι πιο αποτελεσματική·

4.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν πλήρως το αίτημα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς όλα τα κράτη μέλη του οργανισμού να αξιοποιηθεί η ευκαιρία που προσφέρει η Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής προκειμένου να αναληφθεί νέα δέσμευση για την προστασία των αμάχων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ατόμων μέσω του σεβασμού των κανόνων που έχουν ήδη συμφωνηθεί· τονίζει τη σημασία που αποδίδει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην ενίσχυση των διεθνών συστημάτων έρευνας και των δικαστικών συστημάτων, περιλαμβανομένου του ΔΠΔ, για τη συμπλήρωση των εθνικών πλαισίων προκειμένου να μπει τέλος στις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

5.  αναγνωρίζει τη σημασία και τον μοναδικό χαρακτήρα των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, καθώς κανένα άλλο κράτος ή οργανισμός δεν έχει εκδώσει ανάλογο έγγραφο· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές·

6.  καλεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να επανεξετάσουν, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές και οι δράσεις της ΕΕ σε σχέση με το ανθρωπιστικό δίκαιο αναπτύσσονται με σύντονο και αποτελεσματικό τρόπο, την ανάθεση της ευθύνης υπό τη σημερινή της μορφή, σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για το ΔΑΔ βρίσκεται πρωτίστως υπό την αιγίδα της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για το δημόσιο διεθνές δίκαιο, της οποίας προεδρεύει η προεδρία του Συμβουλίου· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ υποχρεώνουν «τις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου» να παρακολουθούν καταστάσεις για τις οποίες ενδεχομένως ισχύει το ΔΑΔ και, στις περιπτώσεις αυτές, να προτείνουν μέτρα για την προώθηση της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ (παράγραφος 15 α)· καλεί τις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου να κάνουν χρήση της εντολής αυτής για την αντιμετώπιση της τρέχουσας και επείγουσας κατάστασης μη συμμόρφωσης·

7.  υπενθυμίζει τη θέση που περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ να εξετάζεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στις υπηρεσίες της Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διερευνητικής Επιτροπής (IHFFC) η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949, και η οποία μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή του σεβασμού του ΔΑΔ μέσω της διερευνητικής της ικανότητας και του ρόλου της στον τομέα των καλών υπηρεσιών· σημειώνει ότι δεν έχει γίνει χρήση των υπηρεσιών της IHFFC και παροτρύνει το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να μελετήσουν σοβαρά το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της επιτροπής αυτής, για πρώτη φορά από τη σύστασή της, για την αντιμετώπιση των επιθέσεων σε νοσοκομεία και σχολεία ως επείγουσας κατάστασης κρίσης σε σχέση με την τήρηση των προτύπων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

8.  σημειώνει με ανησυχία ότι επί του παρόντος η διεθνής επιτροπή διαθέτει περιορισμένα θεσμικά περιθώρια για την αντιμετώπιση κοινών μελημάτων που συνδέονται με την εφαρμογή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· θεωρεί λυπηρό, εν προκειμένω, το γεγονός ότι τα κράτη που συμμετείχαν στην 32η Διεθνή Διάσκεψη του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου τον Δεκέμβριο του 2015 δεν συμφώνησαν ως προς ένα νέο μηχανισμό που θα ενίσχυε το σύστημα διακυβέρνησης σε σχέση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, μέσω του καθορισμού μιας ετήσιας συνεδρίασης των κρατών με στόχο τη βελτίωση του διαλόγου και με την καθιέρωση της περιοδικής υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών προς το ΔΑΔ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εργαστούν για να επιτευχθεί ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην επικείμενη διακυβερνητική διαδικασία·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ.

(1)

ΕΕ C 303 της 15.12.2009, σ. 12.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0066.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0459.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου