Διαδικασία : 2016/2662(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0489/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0489/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.65
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0201

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 498kWORD 93k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0488/2016
20.4.2016
PE579.918v01-00
 
B8-0489/2016

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0361/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP))


Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP))  
B8-0489/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις του ΟΗΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Γενεύης και τα λοιπά νομικά μέσα για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔAΔ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, με ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του OHE για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής, με τίτλο ‘One humanity, shared responsibility’ (Mία ανθρωπότητα, κοινή ευθύνη) και ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHΕ 1998 (2011), η οποία εγκρίθηκε στις 12 Ιουλίου 2011, και την απόφαση 2143 (2014), η οποία εγκρίθηκε στις 7 Mαρτίου 2014, οι οποίες αφορούν την προστασία των παιδιών που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/64/290 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με ημερομηνία 9 Ιουλίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του Μαΐου 2015 για τα ασφαλή σχολεία, της οποίας η κύρωση ξεκίνησε στη διάσκεψη του Όσλο για τα ασφαλή σχολεία την οποία συγκάλεσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας τον Μάιο 2015, και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των σχολείων και των πανεπιστημίων από στρατιωτική χρήση κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων,

–  έχοντας υπόψη το Καθοδηγητικό Σημείωμα για τις επιθέσεις κατά σχολείων και νοσοκομείων, που εξέδωσε στις 21 Μαΐου 2014 ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γ.Γ. του ΟΗΕ για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, και το οποίο ζητεί να παρέχεται βοήθεια σε όλους όσους ασχολούνται με την παρακολούθηση, τις αναφορές και την ευαισθητοποίηση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 10ης Δεκεμβρίου 2015 της 32ης Διεθνούς Διάσκεψης του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου για μια μεγαλύτερη συμμόρφωση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία, συγκεκριμένα σε σχέση με το Ισλαμικό Κράτος​(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την προπαρασκευή της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια(4),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (O-000063/2016 – B8-0361/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα παρατηρεί μια ανοδική τάση στις επιθέσεις κατά νοσοκομείων και σχολείων στο πλαίσιο των ενόπλων συγκρούσεων τα τελευταία 10 χρόνια παγκοσμίως, με παράδειγμα τις επιθέσεις της 2ας Απριλίου 2015 στην Κένυα, τις χιλιάδες επιθέσεις κατά σχολείων στη βόρεια Νιγηρία μεταξύ 2009 και 2015, τις επιθέσεις της 3ης Οκτωβρίου 2015 στην Kunduz (Αφγανιστάν), της 10ης Ιανουαρίου 2016 στη Razah (Υεμένη), και της 15ης Φεβρουαρίου 2016 στην επαρχία Idlib της βόρειας Συρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις στην Kunduz θεωρήθηκαν «το άμεσο αποτέλεσμα του ακούσιου ανθρώπινου σφάλματος, σε συνδυασμό με αστοχίες διαδικασίας και εξοπλισμού» και ότι ξεκίνησαν έρευνες που κατέληξαν στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος των υπευθύνων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2004, υπερβαίνοντας τα 100 εκατομμύρια το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι 250 εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από ανθρωπιστικές κρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αναγκαστικά εκτοπισμένων προσώπων έφτασε στο υψηλότερο σημείο του από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σχεδόν στα 60 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων περίπου τα 40 εκατομμύρια εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό της χώρας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού των προσφύγων είναι παιδιά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη αντίδραση σε ανθρωπιστικές κρίσεις προέρχεται από την οικογένεια, που παρέχει στέγη, τροφή και την απαραίτητη φροντίδα και αλληλεγγύη σε όλα τα δοκιμαζόμενα μέλη της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία των παιδιών και των μανάδων αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα για κάθε οικογένεια και αξίζει τις μέγιστες θυσίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την τελευταία οκταετία, οι αυξανόμενες ανάγκες και τα προβλήματα, η έλλειψη σταθερών δεσμεύσεων και το αυξανόμενο κόστος της ανθρωπιστικής βοήθειας συνέβαλαν στο να φτάσει το σημερινό ανθρωπιστικό σύστημα στα όριά του, και ότι τούτο ανάγκασε πολλές οργανώσεις να αναστείλουν προσωρινά την επισιτιστική βοήθεια, τη στέγαση και άλλες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις διάσωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23-24 Μαΐου 2016 θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής (WHS)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής με τίτλο «Μια ανθρωπότητα, κοινή ευθύνη», ο Γ.Γ. του ΟΗΕ εφιστά την προσοχή ως προς αυτό που αποκαλεί «αναίσχυντη και βίαιη διάβρωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου» σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων, φαινόμενο που απειλεί με πισωγύρισμα στις εποχές των πολέμων που δεν γνώριζαν όρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση επισημαίνει ότι η μη απαίτηση και προαγωγή του σεβασμού των κοινών μας κανόνων και η μη στήριξη των υφιστάμενων μηχανισμών ελέγχου της εφαρμογής, παρακολούθησης και λογοδοσίας συμβάλλουν σε αυτή τη διάβρωση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα εμπλεκόμενα σε μια σύγκρουση μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών και μη κρατικών ένοπλων μερών, οφείλουν να εγγυώνται στους ανθρωπιστικούς φορείς την απαραίτητη πρόσβαση προκειμένου να συνδράμουν τους ευάλωτους άμαχους πληθυσμούς που πλήττονται από μια σύγκρουση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (ΔΑΔ), επίσης γνωστό ως δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων, επιδιώκει να αμβλύνει τις συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων, προστατεύοντας όσους δεν συμμετέχουν στις συγκρούσεις και ρυθμίζοντας τα μέσα και τις μεθόδους διεξαγωγής του πολέμου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νοσοκομεία και το ιατρικό προσωπικό προστατεύονται ρητά βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι κάθε εμπρόθετη στόχευση αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών θεωρείται σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ένοπλες ομάδες αντιτίθενται στη μη θρησκευτική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση των κοριτσιών ή ακόμη στην περίθαλψη των κοριτσιών από ανδρικό ιατρικό προσωπικό και, επομένως, εμποδίζει την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γενικό κλίμα ανασφάλειας ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων εμποδίζει επίσης τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και το ιατρικό προσωπικό να πηγαίνουν σχολείο ή να ζητούν ιατρική βοήθεια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Μαρτίου 2016, 52 κράτη, μεταξύ των οποίων και 13 κράτη μέλη της ΕΕ, συνυπέγραψαν τη Διακήρυξη για τα ασφαλή σχολεία μετά τη Διάσκεψη του Όσλο του Μαΐου 2015 για τα ασφαλή σχολεία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, κατά την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τόνισε τη σημασία του να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά, μέσω της υποστήριξης κατάλληλων μηχανισμών λογοδοσίας, η διαιώνιση σοβαρών παραβιάσεων, και υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε περιπτώσεις όπου το ή τα εμπλεκόμενα κράτη δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να ασκήσουν τη δικαιοδοσία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ υποχρεώνουν «τις ενδεδειγμένες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου» να παρακολουθούν καταστάσεις σε περιοχές όπου ενδεχομένως ισχύει το ΔΑΔ και, στις περιπτώσεις αυτές, να προτείνουν μέτρα με σκοπό την προώθηση της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ (παράγραφος 15α)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο αναφέρουν μια ποικιλία μέσων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ, στο πλαίσιο των σχέσεών της με τρίτες χώρες σε αυτό τον τομέα, όπου περιλαμβάνονται ο πολιτικός διάλογος, οι γενικές δημόσιες δηλώσεις, τα περιοριστικά μέτρα, η συνεργασία με άλλους διεθνείς φορείς, οι επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, η ατομική ευθύνη, η εκπαίδευση, καθώς και ο έλεγχος στις εξαγωγές όπλων (παράγραφος 16)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 2012 και 2015, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού οργάνωσε μια μεγάλη διαδικασία διαβούλευσης με αντικείμενο τον τρόπο ενίσχυσης της νομικής προστασίας των θυμάτων ένοπλης σύγκρουσης και τον τρόπο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμμετέχοντα στην 32η Διεθνή Διάσκεψη του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου του Δεκεμβρίου 2015 κράτη συμφώνησαν να δρομολογήσουν μια νέα διακυβερνητική διαδικασία για να βρεθούν τρόποι ενίσχυσης της εφαρμογής του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, προκειμένου να μπορούν να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα στην επόμενη Διεθνή Διάσκεψη του 2019·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κεφάλαιο της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, ύψους 909 εκατομμυρίων ευρώ το 2015, αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο του 1 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ· ότι η καλύτερη διασύνδεση μεταξύ αρωγής και μακροπρόθεσμης βοήθειας θα συνέβαλλε στο να μειωθεί η σημερινή απόκλιση μεταξύ έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών και διαθέσιμων πόρων·

1.  εκφράζει τον αποτροπιασμό και την έντονη ανησυχία του για τον ανησυχητικά αυξανόμενο ρυθμό φονικών επιθέσεων σε νοσοκομεία και σχολεία στο πλαίσιο των ανά τον κόσμο ενόπλων συγκρούσεων, όπου ασθενείς, σπουδαστές, ιατρικό και διδακτικό προσωπικό, εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, παιδιά και μέλη οικογενειών γίνονται στόχοι και θύματα· εκτιμά πως οι διεθνείς καταδίκες πρέπει να ακολουθούνται από ανεξάρτητες έρευνες και πραγματική λογοδοσία· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΟΗΕ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να αναγνωρίσουν την πραγματική έκταση της εν λόγω κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και να κάνουν χρήση όλων των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους·

2.  καταδικάζει τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως απαγορευμένες από το διεθνές δίκαιο, αναγνωρίζοντας ότι ενδέχεται να συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 και εγκλήματα πολέμου δυνάμει του Καταστατικού της Ρώμης του ΔΠΔ· εκφράζει την πεποίθηση ότι η προστασία των υγειονομικών και εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων ως ουδέτερων προστατευόμενων χώρων στη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της διαφανούς, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διερεύνησης των κτηνωδών επιθέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, και με την εξασφάλιση πραγματικής λογοδοσίας όλων των εμπλεκομένων μερών για τα διαπραχθέντα εγκλήματα·

3.  τονίζει πως το δικαίωμα στην υγεία είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα, και καλεί τα εμπλεκόμενα σε ένοπλες συγκρούσεις μέρη να εγγυώνται στη διάρκεια των συγκρούσεων διαθέσιμες, προσβάσιμες, αποδεκτές και ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες·

4.  αναγνωρίζει το ρόλο της οικογένειας ως προς την προστασία και φροντίδα των πιο ευπαθών, ειδικά των παιδιών και των γυναικών, και αναγνωρίζει τη σημασία της δημιουργίας μιας εταιρικής σχέσης με τις οικογένειες σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης της ευστοχίας και αποτελεσματικότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας·

5.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν την έκκληση του Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να αξιοποιήσουν όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ την ευκαιρία που προσφέρει η Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής (WHS) και να επαναδεσμευθούν ότι θα προστατεύουν τους αμάχους και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων, σεβόμενα τους κανόνες επί των οποίων έχουν ήδη συμφωνήσει· τονίζει τη σημασία που αποδίδει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην ενίσχυση των διεθνών εξεταστικών και δικαστικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του ΔΠΔ, ως συμπλήρωμα των εθνικών πλαισίων, ώστε να μπει τέλος στις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (ΔΑΔ)·

6.  καλεί την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής (WHS) να δεσμευθεί σε μια συστηματική προσέγγιση βασισμένη στα αποτελέσματα και στη συμμετοχή, μέσα από την κατάρτιση ειδικών δεικτών και μεθοδολογίας που οι δωρητές και οι εκτελεστικοί φορείς θα ενισχύουν και θα μοιράζονται μεταξύ τους, και να εργαστεί για τη θεσμοθέτηση, την καλύτερη παρακολούθηση και την αξιολόγηση του πλαισίου του ΟΗΕ για τη λογοδοσία στους πληγέντες πληθυσμούς·

7.  υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση νέων και χρόνιων καταστροφών και αδυναμιών απαιτεί την αποφυγή παράλληλων συστημάτων, διεύρυνση της χρηματοδοτικής βάσης, υλοποίηση μακροπρόθεσμων προβλέψιμων επενδύσεων και συμμόρφωση με το νέο θεματολόγιο βιώσιμης ανάπτυξης, με την προώθηση κυρίως μιας κοινής προσέγγισης εκ μέρους των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών φορέων στα θέματα εκτίμησης κινδύνων και αναγκών, σχεδιασμού και χρηματοδότησης· τονίζει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, για να διορθωθούν τα προβλήματα αποτελεσματικότητας και τα κενά στην χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, και τούτο παράλληλα με μια αύξηση της αναπτυξιακής βοήθειας και της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης· υπενθυμίζει ως προς αυτό τη μακροχρόνια διεθνή δέσμευση για επίτευξη του στόχου του 0,7 % του ΑΕΕ·

8.  αναγνωρίζει τη σημασία και τη μοναδικότητα των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ υπέρ της της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, καθώς κανένα άλλο κράτος ή οργανισμός δεν έχει εκδώσει ανάλογο έγγραφο· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ·

9.  καλεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο, να μεριμνήσουν ώστε οι πολιτικές και οι δράσεις της ΕΕ που σχετίζονται με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο να αναπτύσσονται με σύντονο και αποτελεσματικό τρόπο και η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο να αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για το διεθνές δημόσιο δίκαιο, υπό την εκάστοτε Προεδρία του Συμβουλίου· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ υποχρεώνουν «τις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου» να παρακολουθούν καταστάσεις όπου ενδέχεται να ισχύει το ΔΑΔ και, εάν ισχύει, να συνιστούν μέτρα για την προώθηση της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ (παράγραφος 15α)·

10.  υπενθυμίζει την πρόβλεψη στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ ότι, όπου ενδείκνυται, θα εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών της Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διερευνητικής Επιτροπής (IHFFC) η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949, και η οποία μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή του σεβασμού του ΔΑΔ μέσω της διερευνητικής της ικανότητας και της προσφοράς των καλών υπηρεσιών της· σημειώνει ότι δεν έχει γίνει χρήση των υπηρεσιών της IHFFC και καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενεργοποίησής της·

11.  ζητεί να αποκτήσει η διεθνής κοινότητα ένα ενισχυμένο θεσμικό χώρο ώστε να εξετάζει κοινές ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή του ΔΑΔ και να διεξάγει ένα ενισχυμένο πολιτικό διάλογο για μια καλύτερη πρόληψη των συγκρούσεων και τον τερματισμό των ανά τον κόσμο ενόπλων συγκρούσεων το ταχύτερο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εργαστούν για να επιτύχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην προσεχή διακυβερνητική διαδικασία, ώστε να βρεθούν τρόποι ενισχυμένης εφαρμογής του ΔΑΔ, κατά τα συμφωνηθέντα στην 32η Διεθνή Διάσκεψη του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου του Δεκεμβρίου 2015·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ.

 

(1)

ΕΕ C 303 της 15.12.2009, σ. 12.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0066.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0459.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου