Διαδικασία : 2016/2662(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0490/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0490/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.65
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0201

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 493kWORD 86k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0488/2016
20.4.2016
PE582.502v01-00
 
B8-0490/2016

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0361/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP))


Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Ελένη Θεοχάρους εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP))  
B8-0490/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Γενεύης και τα λοιπά νομικά μέσα για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔAΔ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 8ης Δεκεμβρίου 2009 για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής, με τίτλο ‘One humanity, shared responsibility’ (Mία ανθρωπότητα, κοινή ευθύνη) της 2ας Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHΕ 1998 (2011), η οποία εγκρίθηκε στις 12 Ιουλίου 2011, και την απόφαση 2143 (2014), η οποία εγκρίθηκε στις 7 Μαρτίου 2014, οι οποίες αφορούν την προστασία των παιδιών που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του OHΕ A/RES/64/290 της 9ης Ιουλίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη για τα ασφαλή σχολεία του Μαΐου 2015 και τις σχετικές Κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των σχολείων και των πανεπιστημίων από στρατιωτική χρήση κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 32ης Διεθνούς Διάσκεψης του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, της 10ης Δεκεμβρίου 2015, για την ενίσχυση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία, συγκεκριμένα σε σχέση με το Ισλαμικό Κράτος(3),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (O-000063/2016 – B8-0361/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται μπροστά στα μάτια της διεθνούς κοινότητας πολυάριθμες επιθέσεις κατά νοσοκομείων και σχολείων στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων ανά τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχολεία και τα νοσοκομεία πρέπει να παραμείνουν ζώνες ειρήνης στις οποίες παρέχεται προστασία στους αμάχους σε καιρούς συγκρούσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχολεία και νοσοκομεία αποτελούν στόχους επιθέσεων στις οποίες γίνεται χρήση ισχυρών όπλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια του προσωπικού ανθρωπιστικής βοήθειας και των τραυματιών που περιθάλπονται συχνά απειλείται και ότι οι επιθέσεις αυτές συνιστούν παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και σοβαρό κίνδυνο για το μέλλον της διοχέτευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από επιθέσεις στις εγκαταστάσεις τους, σε ορισμένες περιπτώσεις εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εμπόλεμες περιοχές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής, που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 23-24 Μαΐου 2016, θα πρέπει να καταλήξει στην εκ νέου διαμόρφωση της ανθρωπιστικής αρχιτεκτονικής, προκειμένου να την καταστήσει περισσότερο αποτελεσματική και παγκόσμια, ώστε να ανταποκριθεί στην αναμενόμενη αύξηση των ανθρωπιστικών αναγκών η οποία συνδέεται με υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις, όπως ένοπλες συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές, προσφυγικές κρίσεις και επισιτιστική ασφάλεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας, στην έκθεσή του για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής «Μια ανθρωπότητα, κοινή ευθύνη», εφιστά την προσοχή σε αυτό που αποκαλεί αναίσχυντη και βίαιη διάβρωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων, η οποία απειλεί με πισωγύρισμα σε μια εποχή πολέμου χωρίς όρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση επισημαίνει ότι η αδυναμία να απαιτήσουμε και να προαγάγουμε τον σεβασμό των κοινών μας κανόνων και να υποστηρίξουμε τους υφιστάμενους μηχανισμούς συμμόρφωσης, παρακολούθησης και λογοδοσίας επιτείνει την εν λόγω διάβρωση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (ΔΑΔ) – επίσης γνωστό ως δίκαιο για τις ένοπλες συγκρούσεις – έχει σκοπό να ανακουφίσει τις συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων με την προστασία εκείνων οι οποίοι δεν λαμβάνουν μέρος στις συγκρούσεις και με τη ρύθμιση των μέσων και μεθόδων πολέμου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νοσοκομεία και το ιατρικό προσωπικό προστατεύονται ρητά βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι η σκόπιμη στόχευση αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών θεωρείται σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Μαρτίου 2016, 52 κράτη, στα οποία περιλαμβάνονταν αρκετά αλλά όχι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συνυπέγραψαν τη Διακήρυξη για τα ασφαλή σχολεία μετά τη Διάσκεψη του Όσλο για τα ασφαλή σχολεία, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2015·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, κατά την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τόνισε τη σπουδαιότητα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της διαιώνισης σοβαρών παραβιάσεων, μέσω της υποστήριξης κατάλληλων μηχανισμών λογοδοσίας, και υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε περιπτώσεις στις οποίες το εμπλεκόμενο κράτος ή τα εμπλεκόμενα κράτη δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να ασκήσουν τη δικαιοδοσία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ υποχρεώνουν «τις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου» να παρακολουθούν καταστάσεις σε περιοχές όπου ενδεχομένως ισχύει το ΔΑΔ και, στις περιπτώσεις αυτές, να προτείνουν μέτρα για την προώθηση της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ (παράγραφος 15α)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 2012 και 2015, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού διοργάνωσε μια μεγάλη διαδικασία διαβούλευσης με αντικείμενο τον τρόπο ενίσχυσης της νομικής προστασίας των θυμάτων ένοπλης σύγκρουσης και τον τρόπο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη που συμμετείχαν στην 32η Διεθνή Διάσκεψη του κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, τον Δεκέμβριο του 2015, δεν κατάφεραν τελικά να συμφωνήσουν ως προς τον νέο μηχανισμό που πρότειναν η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και η κυβέρνηση της Ελβετίας για την ενίσχυση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τον προτεινόμενο νέο μηχανισμό προβλέπεται η διενέργεια ετήσιας συνεδρίασης των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στις Συμβάσεις της Γενεύης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμμετέχοντα κράτη συμφώνησαν να δρομολογήσουν μια νέα διακυβερνητική διαδικασία για να βρεθούν τρόποι βελτίωσης της εφαρμογής του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, προκειμένου να μπορούν να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα στην επόμενη Διεθνή Διάσκεψη του 2019·

1.  εκφράζει τον αποτροπιασμό και την έντονη ανησυχία του για τον ανησυχητικό ρυθμό φονικών επιθέσεων σε νοσοκομεία και σχολεία στις ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο, όπου ασθενείς, σπουδαστές, ιατρικό και διδακτικό προσωπικό, εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, εθελοντές και μέλη της οικογένειας γίνονται στόχοι και θύματα, ενώ οι καταδίκες από τη διεθνή κοινότητα σπάνια οδηγούν σε ανεξάρτητη διερεύνηση και γνήσια λογοδοσία· καλεί τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να αναγνωρίσουν την πραγματική έκταση της εξαιρετικά ανησυχητικής αυτής κατάστασης και να προετοιμάσουν χωρίς χρονοτριβή ένα χρονικά δεσμευτικό σχέδιο δράσης, προκειμένου η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση για να σταματήσουν οι παραβιάσεις και καταχρήσεις αυτού του είδους·

2.  καταδικάζει τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως απαγορευμένες από το διεθνές δίκαιο, αναγνωρίζοντας ότι ενδέχεται να συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 και εγκλήματα πολέμου δυνάμει του Καταστατικού της Ρώμης του ΔΠΔ· εκφράζει την πεποίθηση ότι η διαφύλαξη υγειονομικών και εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων ως ουδέτερων προστατευόμενων χώρων σε καταστάσεις συγκρούσεων εξαρτάται από την έκβαση διαφανών, ανεξάρτητων και αμερόληπτων διερευνήσεων των απάνθρωπων επιθέσεων που έχουν σημειωθεί και από την εξασφάλιση γνήσιας λογοδοσίας για τα διαπραχθέντα εγκλήματα·

3.  εκτιμά ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας που επιτελούν υπό δυσχερέστατες συνθήκες έργο διάσωσης πρέπει πάντοτε να προστατεύονται·

4.  καταδικάζει τη χρήση νοσοκομείων και σχολείων από μέρη που εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις, με αποτέλεσμα οι χώροι αυτοί να μετατρέπονται ουσιαστικά σε στόχους επιθέσεων· υπενθυμίζει ότι όσοι χρησιμοποιούν ανθρώπους ή περιουσίες ως ανθρώπινη ασπίδα ή παραλλαγή είναι επίσης ένοχοι παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

5.  τονίζει ότι, πέρα από την άμεση και υλική καταστροφή σχολείων και νοσοκομείων, οι επιθέσεις οδηγούν στο βεβιασμένο κλείσιμο ή στη διακεκομμένη λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών, προκαλώντας τεράστιες ζημιές στα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης στο σύνολό τους·

6.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν πλήρως το αίτημα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να αξιοποιηθεί η ευκαιρία που προσφέρει η Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής για να αναληφθεί νέα δέσμευση για την προστασία των αμάχων και των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του σεβασμού των κανόνων που έχουν ήδη συμφωνηθεί· τονίζει τη σημασία που αποδίδει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην ενίσχυση των διεθνών συστημάτων έρευνας και των δικαστικών συστημάτων, περιλαμβανομένου του ΔΠΔ, για τη συμπλήρωση των εθνικών πλαισίων προκειμένου να μπει τέλος στις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

7.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής μια συνολική συμφωνία για τους πρακτικούς τρόπους ενίσχυσης του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, τη διεθνή νομοθεσία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η διάδοση των κανόνων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου μεταξύ των περιφερειακών και εθνικών διοικήσεων, των δυνάμεων ασφαλείας, των τοπικών αρχών και των ηγετών των κοινοτήτων, και να υποστηρίξουν το ΔΠΔ στον ρόλο του να θέσει τέλος στις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

8.  αναγνωρίζει τη σημασία και τον μοναδικό χαρακτήρα των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, καθώς κανένα άλλο κράτος ή οργανισμός δεν έχει εκδώσει ανάλογο έγγραφο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές·

9.  καλεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να επανεξετάσουν, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές και οι δράσεις της ΕΕ σε σχέση με το ανθρωπιστικό δίκαιο αναπτύσσονται με σύντονο και αποτελεσματικό τρόπο, την ανάθεση της ευθύνης υπό τη σημερινή της μορφή, ώστε η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο να βρίσκεται πρωτίστως υπό την αιγίδα της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, της οποίας προεδρεύει η προεδρία του Συμβουλίου· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ υποχρεώνουν «τις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου» να παρακολουθούν καταστάσεις σε περιοχές όπου ενδεχομένως ισχύει το ΔΑΔ και, στις περιπτώσεις αυτές, να προτείνουν μέτρα για την προώθηση της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ (παράγραφος 15 α)· καλεί τις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου να κάνουν χρήση της εντολής αυτής για την αντιμετώπιση της τρέχουσας και επείγουσας κατάστασης μη συμμόρφωσης·

10.  υπενθυμίζει τη θέση που περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ να εξετάζεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στις υπηρεσίες της Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διερευνητικής Επιτροπής (IHFFC) η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949, και η οποία μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή του σεβασμού του ΔΑΔ μέσω της διερευνητικής της ικανότητας και του ρόλου της στον τομέα των καλών υπηρεσιών· σημειώνει ότι δεν έχει γίνει χρήση των υπηρεσιών της Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διερευνητικής Επιτροπής (IHFFC) και παροτρύνει το Συμβούλιο της ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και την ΕΥΕΔ να μελετήσουν σοβαρά το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της επιτροπής αυτής, για πρώτη φορά από τη σύστασή της, για την αντιμετώπιση των επιθέσεων σε νοσοκομεία και σχολεία ως επείγουσας κατάστασης κρίσης σε σχέση με την τήρηση των προτύπων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

11.  σημειώνει με ανησυχία ότι επί του παρόντος η διεθνής επιτροπή διαθέτει περιορισμένα θεσμικά περιθώρια για την αντιμετώπιση κοινών μελημάτων που συνδέονται με την εφαρμογή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι τα κράτη που συμμετείχαν στην 32η Διεθνή Διάσκεψη του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου τον Δεκέμβριο του 2015 απέτυχαν να συμφωνήσουν ως προς ένα νέο μηχανισμό που θα ενίσχυε το σύστημα διακυβέρνησης σε σχέση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, μέσω του καθορισμού ετήσιας συνεδρίασης κρατών με στόχο τη βελτίωση του διαλόγου και με την καθιέρωση περιοδικής υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εργαστούν για να επιτευχθεί ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην επικείμενη διακυβερνητική διαδικασία·

12.  τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της ασφάλειας των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των εργαζομένων σε αυτές· τάσσεται υπέρ της συστηματικής ενσωμάτωσης στο διεθνές δίκαιο ειδικών ρητρών για την ενίσχυση της λογοδοσίας σχετικά με την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και υπέρ της αυστηρής και συστηματικής παρακολούθησης των επιθέσεων κατά των εργαζομένων αυτών·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ.

(1)

ΕΕ C 303 της 15.12.2009, σ. 12.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0066.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου