Διαδικασία : 2016/2662(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0493/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0493/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.65
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0201

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 509kWORD 98k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0488/2016
20.4.2016
PE582.505v01-00
 
B8-0493/2016

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0361/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου  (2016/2662(RSP))


Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP))  
B8-0493/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα λοιπά μέσα του OHΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης και τα λοιπά νομικά μέσα για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔAΔ),

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την προπαρασκευαστική διαδικασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 8ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Hνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής, με τίτλο «One humanity, shared responsibility» («Mία ανθρωπότητα, μία ευθύνη») της 2ας Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Aσφαλείας του OHΕ 1998 (2011), η οποία εγκρίθηκε στις 12 Ιουλίου 2011 και την απόφαση 2142 (2014), η οποία εγκρίθηκε στις 7 Mαρτίου 2014, οι οποίες αφορούσαν την προστασία των παιδιών που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του OHΕ A/RES/64/290 της 9ης Ιουλίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Aσφαλείας του OHΕ 1502 (2003), η οποία εγκρίθηκε στις Τρίτη, 26 Αυγούστου 2003 σχετικά με τη βία εις βάρος εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και την απόφαση 2175 (2014), η οποία εγκρίθηκε στις 29 Aυγούστου 2014 σχετικά με την προστασία του άμαχου πληθυσμού σε ένοπλες συγκρούσεις,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη για τα ασφαλή σχολεία του Mαΐου 2015 και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των σχολείων και των πανεπιστημίων από στρατιωτική χρήση κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 10ης Δεκεμβρίου 2015 της 32ης Διεθνούς Διάσκεψης του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού για το σχέδιο «Η υγειονομική περίθαλψη κινδυνεύει», και την έκθεσή της σχετικά με τη βία κατά των εγκαταστάσεων και του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Nοεμβρίου 2015 σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε παρατεταμένες κρίσεις(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία, συγκεκριμένα σε σχέση με το Ισλαμικό Κράτος(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: Προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια(5),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (O-000063/2016 – B8-0361/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις εναντίον εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι πλέον «κοινό νόμισμα» και έχουν φθάσει σε ανησυχητικά επίπεδα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα έχει γίνει μάρτυρας της αποτρόπαιας τάσης να πραγματοποιούνται επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία στο πλαίσιο ενόπλων συγκρούσεων σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και μιας άνευ προηγουμένου αύξησης της άρνησης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και πρόσβασης σε αυτήν, της εκτέλεσης αμάχων και προσωπικού ανθρωπιστικών οργανώσεων, της κράτησης υπό δυσχερείς συνθήκες, και της χρησιμοποίησης αμάχων ως ομήρων ή του εξαναγκασμού τους σε δουλεία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να διαδραματίσει σαφή ρόλο στη διασφάλιση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου που αφορά την προστασία όλων των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη έχουν την πρωταρχική ευθύνη να βοηθούν και να προστατεύουν όσους διαμένουν στο έδαφός τους και ότι θα πρέπει να εργαστούν προς την κατεύθυνση εντατικότερης και καλύτερης συνεργασίας μεταξύ τους για την ανάληψη προληπτικών δράσεων πριν από τη διάπραξη παραβιάσεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει τεχνητή διάκριση μεταξύ διεθνών και τοπικών υπαλλήλων όσον αφορά την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικοί εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας καλύπτονται σπάνια από τις ίδιες ρυθμίσεις ασφαλείας με τους διεθνείς συναδέλφους τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καταστατικό της Ρώμης ορίζει τις επιθέσεις εναντίον εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας ως εγκλήματα πολέμου·

G.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Mάρτιο του 2016, 124 κράτη είναι συμβαλλόμενα μέρη του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Καταστατικό της Ρώμης), αλλά ότι 31 χώρες εξακολουθούν να έχουν μόνο υπογράψει χωρίς να έχουν κυρώσει το Καταστατικό ενώ 41 κράτη μέλη ούτε έχουν υπογράψει ούτε έχουν προσχωρήσει στο Kαταστατικό·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τρία συμβαλλόμενα μέλη — το Ισραήλ, το Σουδάν και οι HΠA — ενημέρωσαν τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ότι δεν προτίθενται πλέον να γίνουν συμβαλλόμενα μέρη και ότι, ως εκ τούτου, δεν έχουν καμία νομική υποχρέωση ως αποτέλεσμα της υπογραφής του Kαταστατικού από τους πρώην εκπροσώπους τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράστες των επιθέσεων εναντίον εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να κληθούν να λογοδοτήσουν·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 23 και 24 Μαΐου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για την παγκόσμια ανθρωπιστική διάσκεψη κορυφής με τίτλο «Mία ανθρωπότητα, μία ευθύνη», ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εφιστά την προσοχή στο φαινόμενο που ο ίδιος αποκαλεί «στυγερή και βάναυση διάβρωση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου» σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων, το οποίο απειλεί να προκαλέσει οπισθοδρόμηση σε μια εποχή πολέμου χωρίς όρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση αναφέρεται ότι η αδυναμία να ζητήσουμε και να προωθήσουμε τον σεβασμό για τους κοινούς κανόνες μας και να στηρίξουμε τους υφιστάμενους μηχανισμούς επιβολής, παρακολούθησης και λογοδοσίας συμβάλλει σε αυτήν τη διάβρωση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ) — γνωστό και ως το δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων — έχει σκοπό να ανακουφίσει τις συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων προστατεύοντας εκείνους οι οποίοι δεν συμμετέχουν, ή έχουν σταματήσει να συμμετέχουν άμεσα σε εχθροπραξίες και ρυθμίζοντας τα μέσα και τις μεθόδους του πολέμου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ΔAΔ προβλέπεται ειδική προστασία για τα νοσοκομεία και το ιατρικό προσωπικό και ότι κάθε σκόπιμη επίθεση κατά μη στρατιωτικών υποδομών θεωρείται σοβαρή παραβίαση του ΔAΔ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Καταστατικό της Ρώμης τονίζεται ότι η σκόπιμη εξαπόλυση επιθέσεων κατά κτιρίων που είναι αφιερωμένα στη θρησκεία, στην εκπαίδευση, στην τέχνη, στην επιστήμη ή σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, ή κατά ιστορικών μνημείων αποτελεί έγκλημα πολέμου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το απαραβίαστο των χώρων και των περιουσιακών στοιχείων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των κέντρων υγείας, προστατεύεται από τη Σύμβαση του 1946 περί των προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) έχει επίσης δηλώσει ότι το καθήκον διερεύνησης εικαζόμενων εγκλημάτων πολέμου αποτελεί κανόνα του εθιμικού διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που εφαρμόζονται τόσο στις διεθνείς όσο και στις μη διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Μαρτίου 2016, 52 κράτη, συμπεριλαμβανομένων πολλών αλλά όχι όλων των κρατών μελών της ΕΕ, ενέκριναν την δήλωση για τα ασφαλή σχολεία μετά τη διάσκεψη του Όσλο για τα ασφαλή σχολεία, που πραγματοποιήθηκε τον Mάιο του 2015·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, όταν ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τόνισε τη σημασία της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της διαιώνισης σοβαρών παραβιάσεων, μέσω της υποστήριξης κατάλληλων μηχανισμών λογοδοσίας, και υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) σε περιπτώσεις στις οποίες το ενδιαφερόμενο κράτος ή τα ενδιαφερόμενα κράτη δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να ασκήσουν τη δικαιοδοσία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ υποχρεώνουν τις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου να παρακολουθούν καταστάσεις στις οποίες ενδέχεται να εφαρμόζεται το ΔAΔ και, σε αυτές τις περιπτώσεις, να προτείνουν μέτρα για την προώθηση της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ (παράγραφος 15 (α))·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 2012 και 2015, η ΔΕΕΣ διοργάνωσε μείζονα διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί η νομική προστασία των θυμάτων ένοπλων συγκρούσεων και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών συμμόρφωσης προς το ΔΑΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της πρωτοβουλίας της ΔΕΕΣ «Η υγειονομική περίθαλψη κινδυνεύει» ήταν «[να αντιμετωπιστεί] το ζήτημα της βίας εις βάρος ασθενών, εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, εγκαταστάσεων και οχημάτων και [να εξασφαλιστούν] η ασφαλής πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και η ασφαλής παροχή αυτών των υπηρεσιών σε ένοπλες συγκρούσεις και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης»·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμμετέχοντα κράτη της 32ης Διεθνούς Διάσκεψης του Ερυθρού Σταυρού και του κινήματος της Ερυθράς Ημισελήνου τον Δεκέμβριο του 2015 δεν κατόρθωσαν τελικά να συμφωνήσουν επί του νέου μηχανισμού που προτείνουν η ΔΕΕΣ και η κυβέρνηση της Ελβετίας για την ενίσχυση της συμμόρφωσης προς το ΔΑΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προτεινόμενος νέος μηχανισμός θα συνεπαγόταν τη δημιουργία ετήσιας συνάντησης των συμβαλλόμενων κρατών των Συμβάσεων της Γενεύης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμμετέχοντα κράτη συμφώνησαν να ξεκινήσουν νέα διακυβερνητική διαδικασία με σκοπό να βρεθούν τρόποι για να ενισχυθεί η εφαρμογή του ΔAΔ με στόχο την επίτευξη των αποτελεσμάτων που θα παρουσιαστούν κατά την προσεχή διεθνή διάσκεψη το 2019·

1.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απώλεια του σεβασμού του ΔAΔ και δηλώνει συγκλονισμένο και βαθύτατα ανήσυχο για τις φονικές επιθέσεις κατά νοσοκομείων και σχολείων που παρατηρούνται με όλο και πιο ανησυχητικό ρυθμό στο πλαίσιο ενόπλων συγκρούσεων σε ολόκληρο τον κόσμο και των οποίων στόχος και θύματα είναι ασθενείς, φοιτητές, ιατρικό και διδακτικό προσωπικό, εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και μέλη των οικογενειών τους, και επισημαίνει ότι η διεθνής κατακραυγή οδηγεί σπάνια σε ανεξάρτητες έρευνες και πραγματική λογοδοσία· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο (ΑΕ/ΥΕ) να αναγνωρίσουν τις πραγματικές διαστάσεις αυτού του φλέγοντος ζητήματος και να καταρτίσουν χωρίς καθυστέρηση ένα συγκεκριμένο χρονικά δεσμευτικό σχέδιο δράσης για να χρησιμοποιηθεί στο έπακρο η επιρροή της ΕΕ και των κρατών μελών ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή προληπτικών μέτρων και να σταματήσουν αυτές οι παραβιάσεις και καταχρήσεις·

2.  καταδικάζει τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία, οι οποίες απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο, αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι πράξεις συνιστούν ενδεχομένως σοβαρές παραβιάσεις των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 και εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης· εκφράζει την πεποίθησή του ότι η διατήρηση των υγειονομικών και εκπαιδευτικών υποδομών ως ουδέτερων, προστατευόμενων χώρων κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων εξαρτάται από το αποτέλεσμα διαφανών, ανεξάρτητων και αμερόληπτων ερευνών σχετικά με τις βίαιες επιθέσεις που σημειώθηκαν και από την επίτευξη πραγματικής λογοδοσίας για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν·

3.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντάξουν στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την κατάργηση της τεχνητής ιεραρχίας και της διάκρισης μεταξύ διεθνών και τοπικών υπαλλήλων όσον αφορά την ενίσχυση της προστασίας όλων των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας·

4.  ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν πλήρως την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς όλα τα κράτη μέλη του να αδράξουν την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής (WHS) και να δεσμευθούν εκ νέου υπέρ της προστασίας του άμαχου πληθυσμού και της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους, μέσω της τήρησης, της εφαρμογής και της προαγωγής των κανόνων που έχουν ήδη συμφωνηθεί· τονίζει τη σημασία που αποδίδει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην ενίσχυση των διεθνών ερευνητικών και δικαστικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του ΔΠΔ, με σκοπό τη συμπλήρωση των εθνικών πλαισίων και τον τερματισμό της ατιμωρησίας για παραβιάσεις του ΔΑΔ·

5.  καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και άλλους διεθνείς χορηγούς να προσυπογράψουν στο πλαίσιο της WHS όλες ανεξαιρέτως τις προτεινόμενες βασικές δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη για την ανθρωπότητα, η οποία επικεντρώνεται στη μείωση των ανθρωπιστικών επιπτώσεων της διεξαγωγής εχθροπραξιών και στη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής δράσης·

6.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παροτρύνουν το Συμβούλιο Ασφαλείας του OHΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, όπως την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων, την σύσταση διερευνητικών αποστολών ή επιτροπών έρευνας ή την εφαρμογή δικαστικών μηχανισμών, όπως παραπομπών στο ΔΠΔ, να απόσχει από την χρήση του δικαιώματος αρνησικυρίας σε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για ζητήματα που αφορούν την ανθρωπιστική δράση και να ενισχύσει τον σεβασμό των κανόνων του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν την προστασία των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα, και να εξασφαλίσει ότι οι πράξεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν παραβιάσεις αυτών των κανόνων θα διερευνώνται συστηματικά και ότι οι ύποπτοι για την τέλεση των συγκεκριμένων πράξεων θα προσάγονται στη δικαιοσύνη·

7.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ζητήσουν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του OHΕ να υπενθυμίζει στα συμβαλλόμενα μέρη να συμμορφώνονται με τις νομικές υποχρεώσεις και να τα καταδικάζει αν δεν συμμορφώνονται, επιβάλλοντας στοχευμένα μέτρα για τους μόνιμους παραβάτες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα όρια μεταξύ πολιτικών, στρατιωτικών και ανθρωπιστικών στόχων θα παραμένουν ευδιάκριτα στο πλαίσιο ειρηνευτικών διαδικασιών και εντολών·

8.  αναγνωρίζει τη σημασία και τον μοναδικό χαρακτήρα των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, δεδομένου ότι κανένα άλλο κράτος ή οργανισμός δεν έχει θεσπίσει ισοδύναμο έγγραφο· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη·

9.  καλεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και την ΑΕ/ΥΕ να ζητήσουν από τους αρχηγούς αποστολής της ΕΕ και τους κατάλληλους εκπρόσωπους της ΕΕ (αρχηγούς μη στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ, διοικητές στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ και ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ) να καταρτίσουν κατάλογο των περιπτώσεων σοβαρής παραβίασης του ΔΑΔ·

10.  προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές και δράσεις της ΕΕ που αφορούν το ΔΑΔ θα αναπτύσσονται με συνεκτικό και αποτελεσματικό τρόπο, καλεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και την ΑΕ/ΥΕ να αναθεωρήσουν τη σημερινή κατανομή αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για το ΔΑΔ εμπίπτει κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για το δημόσιο διεθνές δίκαιο, της οποίας ηγείται η Προεδρία του Συμβουλίου· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ υποχρεώνουν «τις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου» να παρακολουθούν καταστάσεις στις οποίες ισχύει ενδεχομένως το ΔAΔ και, στις περιπτώσεις αυτές, να προτείνουν μέτρα για την προώθηση της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ (παράγραφος 15 (α))· καλεί τις αρμόδιες ομάδες του Συμβουλίου να χρησιμοποιήσουν αυτήν την εντολή για να αντιμετωπίσουν το σημερινό φλέγον πρόβλημα της μη συμμόρφωσης·

11.  καλεί όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ που έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης να υπογράψουν και/ή να κυρώσουν αυτό το Καταστατικό, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι το διεθνές ποινικό δίκαιο θα αποκτήσει πραγματικά παγκόσμιο και οικουμενικό χαρακτήρα·

12.  υπενθυμίζει την στάση που υιοθετείται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, θα εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών της Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διερευνητικής Επιτροπής (IHFFC), που συστάθηκε δυνάμει του πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 και η οποία μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή του σεβασμού του ΔΑΔ μέσω της διερευνητικής της ικανότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της· σημειώνει ότι δεν έχει γίνει ποτέ χρήση των υπηρεσιών της IHFFC και παροτρύνει το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να προωθήσουν έρευνα διατυπώνοντας κατηγορίες ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως κατάσταση επείγουσας ανάγκης που αφορά τον σεβασμό των προτύπων του ΔΑΔ·

13.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να ενισχύσουν τον ρόλο της IHFFC διευκολύνοντας την δράση της όσον αφορά τόσο τις διεθνείς όσο και τις μη διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις μέσω της διεύρυνσης της ειδικής δικαιοδοσίας της· υπενθυμίζει ότι η IHFFC προσέφερε επισήμως τις χρήσιμες υπηρεσίες της στο Αφγανιστάν και στις HΠA μετά την επίθεση στο νοσοκομείο του Κουντούζ τον Οκτώβριο του 2015·

14.  σημειώνει με ανησυχία το επί του παρόντος περιορισμένο θεσμικό πλαίσιο που διαθέτει η διεθνής κοινότητα για την αντιμετώπιση των κοινών προβληματισμών που αφορούν την εφαρμογή του ΔAΔ· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη που συμμετείχαν στην 32η Διεθνή Διάσκεψη του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου τον Δεκέμβριο του 2015 δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με έναν νέο μηχανισμό που θα ενίσχυε το σύστημα διακυβέρνησης του ΔΑΔ, καθιερώνοντας ετήσια συνεδρίαση των κρατών για να ενισχυθεί ο διάλογος και περιοδικές εκθέσεις σχετικά με την εθνική συμμόρφωση προς το ΔΑΔ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εργασθούν για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων κατά την προσεχή διακυβερνητική διαδικασία·

15.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να προωθήσει εκστρατείες για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των μη κρατικών ενόπλων ομάδων θα έχουν επίγνωση των υποχρεώσεων που υπέχουν δυνάμει του διεθνούς δικαίου, θα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασία των ανθρώπων που βρίσκονται υπό την επιρροή τους, για παράδειγμα με την έκδοση οδηγιών προς τους μαχητές τους και θα δημοσιεύουν κώδικες συμπεριφοράς και μόνιμα διατάγματα που θα αντικατοπτρίζουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του ΔAΔ·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Aντιπρόεδρο/Ύπατη Eκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του OHΕ, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του OHΕ και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του OHΕ.

(1)

ΕΕ C 303, 15.12.2009, σ. 12.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0066.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0418.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0459.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου