Eljárás : 2016/2667(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0605/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0605/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 12/05/2016 - 9.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 168kWORD 63k
10.5.2016
PE582.623v01-00
 
B8-0605/2016

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


Kína piacgazdasági státuszáról (2016/2667(RSP))


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Franz Obermayr, Edouard Ferrand, Barbara Kappel az ENF képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása Kína piacgazdasági státuszáról (2016/2667(RSP))  
B8-0605/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a Kína Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvre,

–  tekintettel a Tanács és a Bizottság Kína piacgazdasági státuszáról szóló 2016. május 10-i nyilatkozataira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió és Kína a világ legjelentősebb kereskedelmi partnerei között szerepelnek, Kína az EU második legnagyobb, míg az EU Kína vezető kereskedelmi partnere, a kereskedelmi forgalom pedig meghaladja a napi egymilliárd eurót;

B.  mivel a kínai termékek behozatalával kapcsolatos, 2016 decembere után követendő eljárásokra vonatkozó bármely döntésnek biztosítania kell az uniós jog WTO-rendelkezéseknek való megfelelését;

C.  mivel Kínát a WTO-hoz való több mint 15 évvel ezelőtti csatlakozása óta legnagyobb kereskedelmi partnerei továbbra sem tekintik piacgazdaságnak, és mivel a kereslet és kínálat szabad versenyének hiánya a csatlakozásról szóló jegyzőkönyv 15. szakaszának bevezetését eredményezte, amely alapot teremtett arra, hogy a dömpingárak elleni védelem érdekében a kínai importtal szemben eltérő bánásmódot alkalmazzanak;

D  mivel a Kína Világkereskedelmi Szervezethez való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv 15 (a) (ii) szakaszának automatikus lejártával a WTO nem ad automatikusan piacgazdasági státuszt a kínai gazdaság egészének; mivel a 15. (a) (i) szakasz továbbra is jogalapot biztosít arra, hogy 2016 után a Kínából származó behozatalra a nem szabványos módszert alkalmazzák;

E.  mivel – a kínai gazdaságra gyakorolt állami befolyás jelenlegi mértékéből adódóan – a cégek árra, költségekre, outputra és inputra vonatkozó döntései nem felelnek meg a kínálatra és a keresletre vonatkozó piaci jelzéseknek;

F.  mivel Kína termelési többletkapacitásai máris jelentős szociális, gazdasági és környezeti következményekkel járnak az EU-ban, amit jól mutat például az uniós acélágazatra a közelmúltban gyakorolt káros hatás, és mivel a piacgazdasági státusz megadásának jelentős szociális következményei lehetnek az uniós munkaerőpiacra nézve, illetve az Economic Policy Institute egy tanulmánya szerint 3,5 millió munkahely elvesztésével járhat;

G.  mivel a Kínának esetleg megadandó piacgazdasági státusszal kapcsolatosan nemrég indított nyilvános konzultáció további hasznos információkat szolgáltathat a kérdés kezeléséhez;

1.  felhívja a figyelmet az uniós tagállamok és Kína közötti együttműködés fontosságára; tudomásul veszi, hogy Kína – mint szuverén állam – a gazdasági és kereskedelmi intervencionizmus mellett döntött;

2.  hangsúlyozza, hogy Kína nem piacgazdaság, és hogy az ilyen országok meghatározása céljából az EU által felállított öt kritérium még nem teljesült;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy vegye kellőképpen figyelembe az uniós iparágak és különböző érdekelt felek által kifejezett aggodalmakat, amelyek az uniós munkahelyekre és a fenntartható gazdasági fejlődésre, illetve az uniós ipar egészére gyakorolt hatásokra vonatkoznak valamennyi gyártási ágban, valamint hogy gondoskodjon az EU versenyképességének fennmaradásáról a globális környezetben;

4.  felhívja a Bizottságot egy hatékony piacvédelem kialakítására;

5.  ezért felhívja a Bizottságot, hogy ne adjon piacgazdasági státuszt Kínának;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

Jogi nyilatkozat