Procedūra : 2016/2667(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0605/2016

Pateikti tekstai :

B8-0605/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/05/2016 - 9.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 393kWORD 68k
10.5.2016
PE582.623v01-00
 
B8-0605/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso  (2016/2667(RSP))


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Franz Obermayr, Edouard Ferrand, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso  (2016/2667(RSP))  
B8-0605/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių(1),

–  atsižvelgdamas į Kinijos stojimo į Pasaulinę prekybos organizaciją (WTO) protokolą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 10 d. Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga ir Kinija yra dvi iš šalių, vykdančių didžiausios pasaulyje apimties prekybą, Kinija yra antra pagal prekybos apimtį ES prekybos partnerė, ES yra pirma pagal prekybos apimtį Kinijos prekybos partnerė ir jų prekybos mainų apimtis gerokai viršija 1 mlrd. eurų per dieną;

B.  kadangi priimant bet kokį sprendimą dėl importui iš Kinijos taikomos tvarkos po 2016 m. gruodžio mėn. turėtų būti užtikrinama, kad ES teisė atitiktų Pasaulinės prekybos organizacijos nuostatas;

C.  kadangi nepaisant to, kad Kinija įstojo į Pasaulinę prekybos organizaciją prieš beveik penkiolika metų, nė viena jos svarbiausių prekybos partnerių vis dar nelaiko jos rinkos ekonomikos valstybe ir kadangi dėl nevaržomo pasiūlos ir paklausos funkcionavimo stokos į Stojimo protokolą įtrauktas 15 skirsnis, kuriame numatytas pagrindas taikyti importui iš Kinijos skirtingą tvarką, siekiant apsisaugoti nuo dempingo kainų;

D  kadangi tada, kai automatiškai nustos galioti Kinijos stojimo į Pasaulinę prekybos organizaciją protokolo 15 skirsnio a punkto ii papunktis, bendrajai Kinijos ekonomikai nebus automatiškai suteiktas rinkos ekonomikos statusas; kadangi tebegaliosiantis 15 skirsnio a punkto i papunktis ir toliau bus teisinis pagrindas po 2016 m. importui iš Kinijos taikyti nestandartinę metodiką;

E.  kadangi, atsižvelgiant į dabartinį Kinijos ekonomikai daromos valstybės įtakos mastą, įmonių sprendimai, susiję su kainomis, kaštais, produkcija ir sąnaudomis, neatitinka rinkos signalų, rodančių pasiūlą ir paklausą;

F.  kadangi perteklinis Kinijos gamybos pajėgumas jau turi didelių socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių pasekmių ES, kaip rodo pastaruoju metu daromas labai neigiamas poveikis ES plieno sektoriui, ir kadangi rinkos ekonomikos statuso suteikimo socialinis poveikis, t. y. poveikis ES darbo vietoms, gali būti labai didelis ir dėl to, kaip nurodoma Ekonominės politikos instituto atliktame tyrime, gali būti prarasta daugiau kaip 3,5 milijono darbo vietų;

G.  kadangi neseniai pradėtos viešosios konsultacijos dėl galimo rinkos ekonomikos valstybės statuso suteikimo Kinijai galėtų suteikti papildomos informacijos, kuri gali praversti sprendžiant šį klausimą;

1.  pakartoja, kad ES valstybių narių ir Kinijos bendradarbiavimas yra labai svarbus; atkreipia dėmesį į tai, kad Kinija, kaip suvereni valstybė, pasirenka intervencijos į ekonomiką ir prekybą politiką;

2.  pabrėžia, kad Kinijos ekonomika nėra rinkos ekonomika ir kad ji neatitinka penkių ES nustatytų kriterijų, apibūdinančių tokią ekonomiką turinčią valstybę;

3.  ragina Komisiją tinkamai atsižvelgti į ES pramonės ir įvairių suinteresuotųjų subjektų reiškiamą susirūpinimą dėl pasekmių ES darbo vietoms ir tvariam ekonomikos augimui visuose paveiktuose gamybos sektoriuose ir visai ES pramonei ir užtikrinti ES konkurencingumą pasaulyje;

4.  ragina Komisiją padidinti prekybos apsaugos veiksmingumą;

5.  atitinkamai primygtinai ragina Komisiją nesuteikti rinkos ekonomikos valstybės statuso Kinijai;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1)

OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

Teisinis pranešimas