Procedură : 2016/2667(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0605/2016

Texte depuse :

B8-0605/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/05/2016 - 9.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 394kWORD 64k
10.5.2016
PE582.623v01-00
 
B8-0605/2016

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la statutul de economie de piață al Chinei (2016/2667(RSP))


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Franz Obermayr, Edouard Ferrand, Barbara Kappel în numele Grupului ENF

Rezoluția Parlamentului European referitoare la statutul de economie de piață al Chinei (2016/2667(RSP))  
B8-0605/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene(1),

–  având în vedere Protocolul de aderare a Chinei la Organizația Mondială a Comerțului (OMC),

–  având în vedere declarațiile Consiliului și ale Comisiei din 10 mai 2016 privind statutul de economie de piață (MES) al Chinei,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană și China sunt două dintre cele mai mari blocuri comerciale din lume, China fiind al doilea partener comercial al UE, iar UE fiind primul partener comercial al Chinei, cu un volum al schimburilor comerciale care depășește cu ușurință 1 miliard EUR pe zi;

B.  întrucât orice decizie cu privire la modul de gestionare a importurilor din China adoptată după luna decembrie 2016 ar trebui să asigure conformitatea legislației UE cu normele OMC;

C.  întrucât China, în ciuda aderării sale la OMC cu aproape 15 ani în urmă, nu este încă considerată o economie de piață de niciunul dintre principalii săi parteneri comerciali, și întrucât lipsa jocului liber al cererii și ofertei a condus la introducerea secțiunii 15 din protocolul de aderare, ce a oferit o bază pentru tratarea importurilor din China în mod diferit, pentru a proteja împotriva prețurilor de dumping;

D  întrucât expirarea automată a secțiunii 15 litera (a) punctul (ii) din Protocolul de aderare a Chinei la OMC nu va conferi în mod automat MES economiei chineze în ansamblul său; întrucât restul prevederilor din secțiunea 15 litera (a) punctul (i) va asigura în continuare un temei juridic pentru aplicarea după 2016 a unei metodologii excepționale în cazul importurilor provenite din China;

E.  întrucât, având în vedere nivelul actual al influenței exercitate de stat asupra economiei chineze, deciziile întreprinderilor cu privire la prețuri, costuri, intrări și ieșiri nu corespund semnalelor pieței ce reflectă cererea și oferta;

F.  întrucât supracapacitatea de producție a Chinei are deja puternice consecințe sociale, economice și ecologice în UE, astfel cum a demonstrat recentul impact negativ asupra sectorului siderurgic al UE și întrucât acordarea MES Chinei ar putea avea un impact social substanțial asupra locurilor de muncă din UE și, conform unui studiu realizat de Economic Policy Institute, ar putea periclita 3,5 milioane de locuri de muncă;

G.  întrucât consultarea publică, lansată recent, privind eventuala acordare a MES Chinei ar putea oferi informații suplimentare care ar putea fi utile în abordarea acestei probleme,

1.  reiterează importanța cooperării între statele membre ale UE și China; constată faptul că China alege, ca stat suveran, intervenționismul în economie și comerț;

2.  subliniază faptul că China nu este o economie de piață și că nu a îndeplinit cele cinci criterii stabilite de UE pentru definirea acestei economii;

3.  invită Comisia să țină seama în mod corespunzător de preocupările exprimate de reprezentanți ai industriei din UE și de alte părți interesate cu privire la consecințele pentru locurile de muncă din UE și creșterea economică sustenabilă în toate sectoarele de producție afectate și pentru industria UE în ansamblu și să asigure competitivitatea UE la nivel mondial;

4.  solicită Comisiei să consolideze instrumente eficace de apărare comercială;

5.  solicită, prin urmare, Comisiei să nu acorde Chinei statutul de economie de piață;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

Notă juridică