Postopek : 2016/2667(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0605/2016

Predložena besedila :

B8-0605/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/05/2016 - 9.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 312kWORD 67k
10.5.2016
PE582.623v01-00
 
B8-0605/2016

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o statusu tržnega gospodarstva Kitajske (2016/2667(RSP))


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Franz Obermayr, Edouard Ferrand, Barbara Kappel v imenu skupine ENL

Resolucija Evropskega parlamenta o statusu tržnega gospodarstva Kitajske (2016/2667(RSP))  
B8-0605/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti(1),

–  ob upoštevanju Protokola o pristopu Kitajske k Svetovni trgovinski organizaciji,

–  ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije z dne 10. maja 2016 o statusu kitajskega tržnega gospodarstva,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker sta Evropska unija in Kitajska dve od največjih trgovinskih sil na svetu, pri čemer je Kitajska druga največja trgovinska partnerica EU, ta pa je s trgovinsko menjavo, ki znatno presega 1 milijardo EUR dnevno, njena največja trgovinska partnerica;

B.  ker bi bilo treba pri vseh odločitvah o tem, kako obravnavati uvoz iz Kitajske po decembru 2016, zagotoviti skladnost s pravom EU in določbami Svetovne trgovinske organizacije;

C.  ker Kitajske njene največje trgovinske partnerice ne štejejo za tržno gospodarstvo, čeprav je pristopila k Svetovni trgovinski organizaciji pred skoraj petnajstimi leti, in ker je bil zaradi neprostega oblikovanja ponudbe in povpraševanja v protokolu o pristopu uveden oddelek 15, ki zagotavlja osnovo, na podlagi katere se uvoz iz Kitajske obravnava drugače, da bi preprečili dampinške cene;

D  ker s samodejnim prenehanjem veljavnosti oddelka 15(a)(ii) Protokola o pristopu Kitajske k Svetovni trgovinski organizaciji ne bo samodejno priznan status tržnega gospodarstva celotnemu kitajskemu gospodarstvu; ker bo preostalo besedilo oddelka 15(a)(i) še naprej zagotavljalo pravno podlago za uporabo nestandardne metodologije za uvoz iz Kitajske po letu 2016;

E.  ker glede na trenutno raven državnega vpliva na kitajsko gospodarstvo odločitve podjetij glede cen, stroškov, vložkov in izložkov ne ustrezajo tržnim signalom, ki odražajo ponudbo in povpraševanje;

F.  ker imajo presežne proizvodne zmogljivosti na Kitajskem že velike socialne, gospodarske in okoljske posledice v EU, kot kaže njihov nedavni škodljivi vpliv na jeklarsko industrijo EU, in ker bi podelitev statusa tržnega gospodarstva tej državi lahko imela velik socialni vpliv na delovna mesta v EU, in bi po študiji, ki jo je izvedel Inštitut za ekonomsko politiko, lahko ogrozila več kot 3,5 milijona delovnih mest;

G.  ker bi z nedavno začetim javnim posvetovanjem o morebitnem priznanju statusa tržnega gospodarstva Kitajski lahko pridobili dodatne informacije, ki bi bile koristne pri obravnavi tega vprašanja;

1.  ponovno opozarja na pomen sodelovanja med državami članicami EU in Kitajsko; je seznanjen, da se je Kitajska kot suverena država odločila za poseganje v gospodarstvo in trgovino;

2.  poudarja, da Kitajska ni tržno gospodarstvo in da ni izpolnila pet meril, ki jih je oblikovala EU za opredelitev takih držav;

3.  poziva Komisijo, naj ustrezno upošteva pomisleke industrijskega sektorja in različnih deležnikov v EU glede posledic za delovna mesta in trajnostno gospodarsko rast v vseh prizadetih proizvodnih sektorjih EU ter za vso industrijo EU in naj zagotovi konkurenčnost EU na svetovni ravni;

4.  poziva Komisijo, naj okrepi učinkovito trgovinsko zaščito;

5.  zato poziva Komisijo, naj Kitajski ne prizna statusa tržnega gospodarstva;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

Pravno obvestilo