Postupak : 2016/2667(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0607/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0607/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/05/2016 - 9.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0223

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 260kWORD 71k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.625v01-00
 
B8-0607/2016

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o statusu tržišnog gospodarstva Kine (2016/2667(RSP))


Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o statusu tržišnog gospodarstva Kine (2016/2667(RSP))  
B8-0607/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir antidampinško zakonodavstvo EU-a (Uredbu Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenog 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice(1)) i antisubvencijsku uredbu (Uredbu Vijeća (EZ) br. 597/2009 od 11. lipnja 2009. o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice(2)),

–  uzimajući u obzir Protokol o pristupanju Kine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), a posebno njegov odjeljak 15.,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o trgovinskim odnosima između EU-a i Kine,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 10. listopada 2012. pod nazivom „Jača europska industrija za rast i gospodarski oporavak” (COM(2012)0582) kojom je utvrđen cilj povećanja udjela industrije u BDP-u EU-a na 20 % do 2020.;

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su Europska unija i Kina među najvećim trgovinskim silama svijeta, da je Kina drugi trgovinski partner EU-a, da je EU vodeći trgovinski partner Kine te da je vrijednost njihove dnevne trgovinske razmjene znatno viša od milijarde eura;

B.  budući da se pri svakoj odluci o tome na koji će se način uzeti u obzir prestanak važenja odjeljka 15. stavka (a) točke (ii) Protokola o pristupanju Kine WTO-u i nakon prosinca 2016. postupati s robom uvezenom iz Kine po nezakonitim dampinškim cijenama mora, kao osnovno načelo, zajamčiti usklađenost zakonodavstva EU-a s propisima WTO-a;

C.  budući da je u okviru pristupanja Kine WTO-u prijelaznim odredbama omogućena primjena specifične metodologije za izračun dampinga koja je uvrštena u odjeljak 15. Protokola o pristupanju i koja služi kao temelj za drugačije postupanje s robom uvezenom iz Kine;

D.  budući da Kina trenutačno ne ispunjava kriterije EU-a za dodjelu statusa tržišnog gospodarstva te da ih sigurno neće ispuniti prije kraja 2016.;

E.  budući da je nužno napraviti procjenu točnih pravnih posljedica prestanka važenja odjeljka 15. stavka (a) točke (ii) s obzirom na trenutačnu metodu određivanja uobičajene vrijednosti robe koju Kina izvozi u EU kako bi se odredile antidampinške mjere te u pogledu pravnog učinka preostalih dijelova odjeljka 15.;

F.  budući da, s obzirom na aktualnu razinu utjecaja državnih vlasti na kinesko gospodarstvo, odluke poduzeća povezane s cijenama, troškovima te izlaznim i ulaznim sredstvima ne odgovaraju signalima tržišta povezanima s ponudom i potražnjom;

G.  budući da je zbog nedostatne transparentnosti i suradnje EU-u često teško provjeriti tvrdnje o manipulaciji cijenama i vladinim intervencijama u kineskom industrijskom sektoru;

H.  budući da prekomjerna kineska proizvodnja u nekim sektorima snižava svjetske cijene i da kineski izvoz po tako niskim cijenama utječe na određene grane industrije u EU-u, o čemu svjedoči i nedavni štetni utjecaj na industriju čelika u EU-u;

I.  budući da bi nedavno započeto javno savjetovanje i studija o posljedicama mogućih izmjena antidampinških postupaka EU-a u pogledu Kine mogli pružiti dodatne informacije potencijalno korisne za rješavanje tog pitanja;

1.  ponovno ističe važnost strateškog partnerstva EU-a s Kinom u kojem središnju ulogu imaju trgovina i ulaganje, važnost Kine u globalnim lancima vrijednosti i činjenicu da mnoga radna mjesta u EU-u ovise o trgovinskim odnosima s Kinom;

2.  napominje da 11. prosinca 2016. prestaje važiti odjeljak 15. stavak (a) točka (ii) Protokola o pristupanju Kine WTO-u; poziva Komisiju da po potrebi razmotri koje su pravne promjene nužne kako bi se taj prestanak važenja uzeo u obzir;

3.  zahtijeva da svi predviđeni prijedlozi Komisije budu čvrsto utemeljeni u sljedeća četiri načela:

•  potrebi da se zajamči puna usklađenost zakonodavstva EU-a s obvezama EU-a koje proizlaze iz prava WTO-a i iz pravnih posljedica izmjena određenih dijelova odjeljka 15. Protokola o pristupanju Kine;

•  potrebi da se ne samo uzmu u obzir konkretni pravni učinci prestanka važenja odjeljka 15. stavka (a) točke (ii) nego i da se zajamči da se oni dijelovi Protokola o pristupanju koji ostaju na snazi nakon 11. prosinca 2016. pravilno pravno tumače;

•  potrebi da se zajamči da EU, kao pitanje od kritične i ključne važnosti, zadrži punu i trajnu sposobnost poduzimanja pravovremenih, nužnih i djelotvornih mjera za rješavanje problema dampinške prakse i unaprjeđivanja svojih mogućnosti za rješavanje problema subvencija i prekomjernih kapaciteta trgovinskih partnera EU-a, koji mogu naškoditi industriji EU-a, te da se zajamči da trgovačka društva EU-a nastave djelovati pod jednakim uvjetima na svjetskoj razini;

•  potrebi da se svaki zakonodavni prijedlog zasniva na pažljivoj i obrazloženoj ocjeni utjecaja pravnih aspekata svih odluka te srednjoročnih i dugoročnih gospodarskih, društvenih, industrijskih, političkih i strateških posljedica do kojih one mogu dovesti;

4.  zahtijeva da se takvim promišljanjem ne dovede u pitanje neminovna potreba za općenitijom reformom instrumenata trgovinske zaštite Europske unije;

5.  poziva Komisiju da sa svim industrijskim sektorima EU-a koji su pogođeni tim problemom, kao što su industrija čelika, keramike i papira, nastavi dijalog o narednim koracima koje treba poduzeti;

6.  poziva Komisiju da se, među ostalim i u kontekstu predstojećeg sastanka na vrhu skupine G7, uskladi sa svojim glavnim trgovinskim partnerima u pogledu koraka koje treba poduzeti nakon prestanka važenja određenih odredbi odjeljka 15.;

7.  zahtijeva od Komisije da ne podnosi prijedloge dok Parlament ne zasjeda;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 343, 22.12.2009., str. 51.

(2)

SL L 188, 18.7.2009., str. 93.

Pravna napomena