Процедура : 2016/2667(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0609/2016

Внесени текстове :

B8-0609/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/05/2016 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0223

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 564kWORD 68k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.627v01-00
 
B8-0609/2016

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно търговските отношения между ЕС и Китай и статут на пазарна икономика (2016/2667(RSP))


Дейвид Мартин, Алесия Мария Моска, Бернд Ланге, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Никола Данти, Никола Капуто, Ерик Андрийо, Мария Арена, Зигмантас Балчитис, Юг Байе, Брандо Бенифеи, Перванш Берес, Гофредо Мария Бетини, Вилия Блинкевичуте, Симона Бонафе, Андреа Коцолино, Изабела Де Монте, Енрико Газбара, Нина Гил, Микела Джуфрида, Мария Грапини, Каролине Грасвандер-Хайнц, Силви Гийом, Серхио Гутиерес Прието, Лиса Яконсари, Агнес Йонгериус, Миапетра Кумпула-Натри, Сесил Кашету Киенге, Хави Лопес, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Едуар Мартен, Еманюел Морел, Сорин Моиса, Пиер Антонио Панцери, Пина Пичерно, Тонино Пицула, Мирослав Похе, Йоахим Шустер, Педру Силва Перейра, Шон Саймън, Моника Смолкова, Марк Тарабела, Патриция Тоя, Мартина Вернер, Флавио Дзанонато, Дамяно Дзофоли от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно търговските отношения между ЕС и Китай и статут на пазарна икономика (2016/2667(RSP))  
B8-0609/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид антидъмпинговото законодателство на ЕС (Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност(1)),

–  като взе предвид Протокола за присъединяването на Китай към Световната търговска организация (СТО),

–  като взе предвид предишните си резолюции относно търговските отношения между ЕС и Китай,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз и Китай са две от най-големите търговски сили в света, като Китай е вторият по големина търговски партньор на ЕС, а ЕС е най-големият търговски партньор на Китай с търговски обмен помежду им, надвишаващ значително 1 млрд. евро дневно;

Б.  като има предвид, че всяко решение относно начина на третиране на вноса от Китай след декември 2016 г. следва да гарантира, че правото на ЕС съответства на нормите на СТО;

В.  като има предвид, че когато Китай се присъедини към СТО, едно споразумение за неговото присъединяване даваше възможност за специфична методология за изчисляване на дъмпинга, която беше въведена в раздел 15 от Протокола за присъединяването на Китай и служи за основа за различно третиране на китайския внос;

Г.  като има предвид, че останалата част от раздел 15 от Протокола за присъединяване на Китай към СТО представлява признание от страна на СТО, че към Китай могат да бъдат прилагани специални правила при антидъмпингови разследвания и предоставя правно основание за прилагане на нестандартна методология към вноса от Китай след 2016 г.;

Д.  като има предвид, че при настоящото равнище на влияние на държавата върху китайската икономика решенията на дружествата, засягащи цените, разходите, продукцията и ресурсите, не отговарят на сигналите на пазара, отразяващи предлагането и търсенето;

Е.  като има предвид, че в протокола за присъединяването си Китай се ангажира, наред с другото, да позволи всички негови цени да се определят от пазарните сили, и като има предвид, че ЕС трябва да се увери, че Китай спазва изцяло задълженията си, поети в рамките на СТО;

Ж.  като има предвид, че производственият свръхкапацитет на Китай вече има силни социални, икономически и екологични последици в ЕС, както пролича от неотдавнашните му вредни последици за стоманодобивния сектор в ЕС, и особено в Обединеното кралство, и като има предвид, че социалното въздействие върху работните места в ЕС от предоставянето на статут на пазарна икономика на Китай би могло да бъде значително;

З.  като има предвид, че приключилата наскоро публична консултация относно възможността за предоставяне на статут на пазарна икономика на Китай би могла да предостави допълнителна информация, която може да бъде полезна за третиране на въпроса;

И.  като има предвид, че в съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“, се поставя целта за повишаване на дела на промишлеността в БВП на ЕС на 20% до 2020 г.;

1.  отново посочва значението на стратегическото партньорство на ЕС с Китай, в което свободната и лоялна търговия и инвестиции играят важна роля;

2.  подчертава, че Китай не е пазарна икономика и че петте критерия, установени от ЕС за определяне на пазарните икономики, все още не са изпълнени;

3.  настоятелно призовава Комисията да координира със своите главни търговски партньори, включително в контекста на предстоящата среща на високо равнище на Г-7, най-добрия начин да се гарантира, че всички разпоредби от раздел 15 от Протокола за присъединяването на Китай към СТО, с изключение на раздел 15, буква а), подточка ii), получават пълноценно правно значение съгласно съответното национално законодателство, и да се противопоставя на всяко едностранно предоставяне на статут на пазарна икономика на Китай;

4.  призовава Комисията да отчете надлежно тревогите, изразени от промишлеността и профсъюзите и от различните заинтересовани страни в ЕС относно последиците за работните места и устойчивия икономически растеж в ЕС във всички засегнати отрасли на производството, както и за промишлеността на ЕС като цяло, и да осигури конкурентоспособността на ЕС в световен контекст;

5.  изразява убеждението си, че докато Китай не изпълни всичките пет критерия на ЕС, изисквани, за да бъде определена тази държава като пазарна икономика, ЕС следва да използва нестандартна методология при антидъмпингови и антисубсидийни разследвания на внос от Китай при определянето на сравнимостта на цените, спазвайки и прилагайки пълноценно онези части от раздел 15 от Протокола за присъединяване на Китай, които не изтичат през декември 2016 г.;

6.  призовава Комисията да засили ефективността на своя антидъмпингов инструмент, за да гарантира равни условия за промишлеността на ЕС по отношение на Китай в пълно съответствие с правилата на СТО;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

Правна информация