Postupak : 2016/2667(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0611/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0611/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/05/2016 - 9.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0223

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 326kWORD 68k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.629v01-00
 
B8-0611/2016

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o statusu tržišnog gospodarstva Kine  (2016/2667(RSP))


Emma McClarkin, Roberts Zīle u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o statusu tržišnog gospodarstva Kine  (2016/2667(RSP))  
B8-0611/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir antidampinško zakonodavstvo Europske unije (Uredba Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice(1)),

–  uzimajući u obzir Protokol o pristupanju Kine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), a posebno njegov odjeljak 15.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su Europska unija i Kina među dvjema najvećim trgovinskim silama svijeta, da je Kina drugi trgovinski partner Europske unije, da je Unija najveći trgovinski partner Kine te da vrijednost njihove dnevne trgovinske razmjene prelazi milijardu eura;

B.  budući da se pri svakoj odluci o tome na koji će se način uzeti u obzir prestanak važenja odjeljka 15. stavka (a) podstavka (ii) Protokola o pristupanju Kine WTO-u i nakon prosinca 2016. postupati s uvozom iz Kine po nezakonito dampinškim cijenama i s nezakonitim subvencijama mora, kao osnovno načelo, zajamčiti trajna usklađenost zakonodavstva EU-a s propisima WTO-a;

C.  budući da treba razmotriti i analizirati točne pravne učinke prestanka važenja odjeljka 15. stavka (a) podstavka (ii) Protokola o pristupanju u pogledu metode koja se koristi za određivanje normalne vrijednosti za potrebe antidampinških mjera u vezi s Kinom, što obuhvaća i pravne učinke preostalih dijelova odjeljka 15.;

1.  ponavlja važnost strateškog partnerstva Europske unije i Kine u kojem trgovina i ulaganja imaju ključnu ulogu;

2.  napominje da odjeljak 15. stavak (a) podstavak (ii) Protokola o pristupanju prestaje važiti 11. prosinca 2016.; poziva Komisiju da, kad je to primjereno, razmotri koje promjene treba unijeti u zakonodavstvo EU-a kako bi se taj prestanak važenja uzeo u obzir;

3.  insistira na tome da se svaki prijedlog Komisije čija je svrha uzeti u obzir prestanak važenja nekih dijelova Protokola o pristupanju temelji na sljedeća ključna četiri načela:

•  potrebi da se zajamči puna usklađenost zakonodavstva EU-a s obvezama EU-a koje proizlaze iz njezinih dužnosti i obveza prema WTO-u te pravnim posljedicama izmjena nekih dijelova odjeljka 15. Protokola o pristupanju;

•  potrebi da se ne samo uzmu u obzir konkretni pravni učinci prestanka važenja odjeljka 15. stavka (a) podstavka (ii) nego i da se zajamči da oni dijelovi Protokola o pristupanju koji ostanu na snazi nakon 11. prosinca 2016. imaju puni pravni smisao;

•  potrebi da se zajamči da EU, što je pitanje od kritične i ključne važnosti, zadrži punu i trajnu sposobnost poduzimanja pravovremenih, nužnih i djelotvornih mjera za borbu protiv protutržišnog postupanja trgovinskih partnera EU-a koje može dovesti do nanošenja šteta industriji EU-a, te da se zajamči da trgovačka društva EU-a nastave djelovati pod jednakim globalnim uvjetima u Europskoj uniji;

•  potrebi da se svaki zakonodavni prijedlog zasniva na pažljivoj i obrazloženoj ocjeni ne samo pravnih aspekata mogućih izmjena nego i srednjoročnim i dugoročnim gospodarskim, društvenim, industrijskim ili strateškim utjecajima te utjecajima na okoliš do kojih može doći;

4.  traži da se navedenim razmišljanjem ne nanosi šteta procesu sveobuhvatnije reforme instrumenata trgovinske zaštite Europske unije i da Komisija ne podnese prijedlog dok je Parlament u razdoblju stanke;

5.  traži od Komisije da razmotri donošenje jasne i učinkovite strategije za davanje statusa tržišnog gospodarstva trećim zemljama, ne samo radi očuvanja jednakih uvjeta za europska poduzeća nego i radi nastavka borbe protiv svih oblika proturžišnog ponašanja i tržišnih poremećaja;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 343, 22.12.2009., str. 51.

Pravna napomena