Eljárás : 2016/2667(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0612/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0612/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 12/05/2016 - 9.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0223

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 246kWORD 69k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.630v01-00
 
B8-0612/2016

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


Kína piacgazdasági státuszáról (2016/2667(RSP))


Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Ska Keller, Philippe Lamberts, Claude Turmes, Bas Eickhout a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása Kína piacgazdasági státuszáról (2016/2667(RSP))  
B8-0612/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az EU dömpingellenes szabályozására (az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet(1)),

–  tekintettel a Kína Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) való csatlakozásáról szóló 2001. december 11-i jegyzőkönyvre,

–  tekintettel az EU és Kína közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió és Kína a világ legjelentősebb kereskedelmi partnerei között szerepelnek, Kína az EU második, míg az EU Kína első számú kereskedelmi partnere, a kereskedelmi kapcsolatok volumene pedig jóval meghaladja a napi egymilliárd eurót;

B.  mivel a kínai termékek behozatalára vonatkozó szabályozással kapcsolatos bármely döntésnek biztosítania kell az uniós jog és a WTO szabályai közötti megfelelést;

C.  mivel amikor Kína csatlakozott a WTO-hoz, a csatlakozás érdekében átmeneti rendelkezéssel – a csatlakozási jegyzőkönyv 15. szakasza alapján – lehetővé tették a dömpingérték számításának egyedi módját, illetve a kínai behozatal eltérő kezelését;

D.  mivel 2016. december 16. után a 15. szakasz a) bekezdésének i. pontja és d) bekezdése továbbra is hatályos;

E.  mivel – a kínai gazdaságra gyakorolt állami befolyás jelenlegi mértékéből adódóan – a cégek árra, költségekre, outputra és inputra vonatkozó döntései nem felelnek meg a kínálatra és a keresletre vonatkozó piaci jelzéseknek;

F.  mivel Kína termelési többletkapacitásai máris jelentős szociális, gazdasági és környezeti következményekkel járnak az EU-ban, amit jól mutat például az uniós acélágazatra gyakorolt jelenlegi káros hatás, és mivel a piacgazdasági státusz megadásának jelentős szociális következményei lehetnek az uniós munkaerőpiacra nézve;

G.  mivel a jelenleg hatályos 73 uniós dömpingellenes intézkedésből 56 vonatkozik a kínai behozatalra;

H.  mivel a Kínának esetleg megadandó piacgazdasági státusszal kapcsolatosan nemrég végrehajtott nyilvános konzultáció további hasznos információkat szolgáltathat a kérdés kezeléséhez;

I.  mivel a Bizottság 2012. október 10-i, „Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében” című közleménye célul tűzi ki annak biztosítását, hogy Európában az ipar GDP-hez való hozzájárulása 2020-ra elérje a 20%-ot;

1.  újólag felhívja a figyelmet az EU Kínával való stratégiai partnerségének fontosságára, melyben fontos szerep jut a kereskedelemnek és a beruházásoknak;

2.  hangsúlyozza, hogy a kínai gazdaság nem piacgazdaság, és hogy az ilyen státusz meghatározása tekintetében az EU által felállított öt ismérv még nem teljesült;

3.  sürgeti a Bizottságot, hogy egyeztessen – a következő G7 csúcstalálkozó keretében is – legnagyobb kereskedelmi partnereivel arról, hogy miképpen lehetne a legmegfelelőbben elérni azt, hogy a Kína WTO-hoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv 15. szakaszának – az a) bekezdés ii. pontja kivételével – valamennyi rendelkezésének jogi érvényessége maradéktalanul megjelenjen a kínai jogrendszerben is;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy vegye kellőképpen figyelembe az uniós iparágak, a szakszervezetek és más érintett szereplők által kifejezett aggodalmakat, amelyek az uniós munkahelyekre és a fenntartható gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásokra vonatkoznak valamennyi gyártási ágban, illetve az uniós ipar egészére, és gondoskodjon az EU versenyképességének fennmaradásáról a globális környezetben;

5.  véleménye szerint csupán a standard módszertanra való támaszkodás nem elegendő az uniós ipar tisztességtelen kereskedelemi gyakorlatokkal szembeni megvédéséhez;

6.  meggyőződése, hogy mindaddig, amíg Kína nem felel meg a piacgazdasági státusz elnyeréséhez szükséges öt uniós ismérvnek, az EU adott esetben nem standard módszertannal is élhet a Kínából származó behozatal dömpingellenes vizsgálatakor az árkomparabilitás meghatározása érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő ennek megfelelő javaslatot;

7.  felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon hatékony kereskedelmi védintézkedésekről annak garantálása érdekében, hogy az uniós ipar – a WTO szabályainak megfelelően – Kínával egyenlő partnerként léphessen fel;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

Jogi nyilatkozat