PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 379kWORD 61k
25.4.2016
PE582.645v01-00
 
B8-0624/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la vânătoarea pentru trofee


Isabella Adinolfi

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la vânătoarea pentru trofee  
B8-0624/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE a ratificat Convenția de la Washington (CITES) încheiată în 1975 cu scopul de a garanta că, acolo unde este permisă, exploatarea comercială internațională a unei specii de faună sau floră sălbatică este sustenabilă și compatibilă cu rolul îndeplinit de specia respectivă în habitatul său;

B.  întrucât Regulamentul UE nr. 142/2011 care reglementează importurile de trofee de vânătoare prevede că ele nu pot proveni din zone în care s-a înregistrat prezența unor boli transmisibile grave la care sunt sensibile animalele în cauză și ca să nu fi fost în contact cu alte produse de origine animală care ar fi putut să le contamineze;

C.  întrucât vânătoarea de trofee nu are niciun scop de reducere controlată a efectivelor, ci hrănește o afacere considerabilă care cuprinde, pe lângă organizarea partidelor de vânătoare, activitățile de tratare și transport ale părților animalului ucis,

1.  invită Comisia să adopte măsuri care, prin descurajarea importurilor de părți anatomice de animale provenite din vânătoarea pentru trofee, să contribuie efectiv la limitarea practicării sale în toată lumea, și în mod special pe continentul african.

Notă juridică