PROJEKT REZOLUCJI
PDF 227kWORD 60k
4.5.2016
PE582.646v01-00
 
B8-0625/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie aktualizacji etykietowania miodu


Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Projekt rezolucji w sprawie aktualizacji etykietowania miodu  
B8-0625/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając dyrektywę Rady 2001/110/WE;

–  uwzględniając dyrektywę 2011/91/UE,

–  uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 1169/2011,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że datę minimalnej trwałości miodu określa się w momencie pakowania do słoików, a nie w momencie zbioru, bez uwzględnienia czasu trwania składowania;

B.  mając na uwadze, że miód jest produktem niepsującym się;

C.  mając na uwadze, że data minimalnej trwałości przyczynia się do marnotrawstwa żywności i prowadzi do nadmiernej eksploatacji pszczół;

D.  mając na uwadze, że konsument nie jest informowany, czy miód jest produkowany z organizmów zmodyfikowanych genetycznie;

E.  mając na uwadze, że pszczoła nie ma statusu regulacyjnego obejmującego jej rolę jako zapylacza uzupełniającego i producenta żywności, co może umożliwiać zezwolenia na środki ochrony roślin stwarzające zagrożenie dla owadów zapylających;

1.  domaga się zniesienia obowiązku umieszczania na etykiecie informacji o dacie minimalnej trwałości dla miodu;

2.  wzywa do etykietowanie miodów produkowanych z GMO;

3.  domaga się stworzenia odpowiedniego statusu prawnego dla pszczół w uprzedniej ocenie zezwolenia na środki ochrony roślin;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z nazwiskami sygnatariuszy Komisji, Radzie oraz państwom członkowskim.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności