PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 375kWORD 61k
11.5.2016
PE582.647v01-00
 
B8-0626/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la exploatarea animalelor în circuri


Sophie Montel, Florian Philippot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la exploatarea animalelor în circuri  
B8-0626/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât există în Franța un proiect de înscriere a circurilor în patrimoniul cultural, iar exploatarea animalelor de către circuri ar putea fi inclusă în acest proiect;

B.  întrucât exploatarea animalelor și constrângerile exercitate asupra acestora nu pot fi calificate drept culturale;

C.  întrucât însăși Federația Europeană a Medicilor Veterinari a declarat, în iunie 2015, că nevoile fundamentale ale animalelor nu pot fi satisfăcute în cadrul unui circ și a solicitat renunțarea la aceste spectacole;

D.  întrucât numeroase țări, precum Belgia, Țările de Jos, Austria, Portugalia, Grecia, Bulgaria și Croația, interzic exploatarea animalelor în circuri,

1.  solicită Comisiei să studieze posibilitatea intensificării controalelor în circurile care exploatează animale.

Notă juridică