FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 151kWORD 57k
11.5.2016
PE582.650v01-00
 
B8-0629/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om miljöanpassning av den energi som används inom transportsektorn


Sophie Montel, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om miljöanpassning av den energi som används inom transportsektorn  
B8-0629/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det mål på 10 procent förnybar energi av den totala energianvändningen inom transportsektorn som infördes genom direktivet från 2008, har tagits bort av kommissionen.

B.  Detta borttagande ger helt fel signal, samtidigt som EU:s medlemsstater strävar efter att bekämpa den globala uppvärmningen.

C.  Miljöanpassningen av den energi som används inom transportsektorn är absolut nödvändig för att säkerställa hållbarheten för vår modell. De ekonomiska konsekvenserna, framför allt konsumenternas köpkraft, bör dock beaktas.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en diskussion om hur den energi som används inom transportsektorn kan miljöanpassas, med beaktande av behovet av att upprätthålla köpkraften.

Rättsligt meddelande