FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 58k
10.5.2016
PE582.651v01-00
 
B8-0630/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om globaliseringens effekter på skatten för arbetstagare


Sophie Montel, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om globaliseringens effekter på skatten för arbetstagare  
B8-0630/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Handelns globalisering leder till en ökad inhemsk ojämlikhet i alla länder.

B.  Enligt vissa ekonomer (Dani Rodrik, 1998) finns det en tydlig koppling mellan globaliseringen och offentliga utgifter, vilka måste användas för att motverka effekterna av denna globalisering.

C.  Rörligheten för produktionsfaktorerna (arbete och kapital) har minskat staternas förmåga att ta ut skatt.

D.  Detta gör att de offentliga finanserna försämras och att ojämlikheten ökar.

E.  En studie som nyligen har gjorts visar att globaliseringen har fått medlemsstaterna att höja skatten för anställda och personer med fria yrken med i genomsnitt 1,5 procentenheter mellan 1994 och 2007 och att sänka skatten för de mest välbärgade arbetstagarna (1 %) med 1,5 procentenheter.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta skattemekanismer som utgår från nationalitet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upphöra med en handelspolitik som endast främjar frihandel.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy