PROJEKT REZOLUCJI
PDF 226kWORD 61k
11.5.2016
PE582.653v01-00
 
B8-0632/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie konsekwencji globalizacji dla pracowników najmniej wykwalifikowanych i najstarszych oraz dla kobiet


Sophie Montel, Florian Philippot

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie konsekwencji globalizacji dla pracowników najmniej wykwalifikowanych i najstarszych oraz dla kobiet  
B8-0632/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że chociaż handel międzynarodowy może przynosić zyski, to według niedawnych badań korzyści te są stosunkowo niskie (wzrost bogactwa o 1 do 2 %, wg Costinot i Rodríguez-Clare);

B.  mając na uwadze, że globalizacja spowodowała wzrost nierówności, zwiększając mobilność najbogatszych, a równocześnie pociągając za sobą pauperyzację słabo wykwalifikowanych pracowników (Ebenstein et al., 2014);

C.  mając na uwadze, że przez długi czas zaniżano rozmiary wpływu liberalizacji handlu na rynek pracy, gdyż proces przenoszenia pracowników z upadającego sektora do sektora w fazie rozwoju nie jest źródłem tarć;

D.  mając w związku z tym na uwadze, że takie przekształcenie pociąga za sobą olbrzymie koszty, ponoszone zwłaszcza przez najmniej wykwalifikowanych i najstarszych pracowników oraz przez kobiety (Artuç, 2015), a proces dostosowania wymaga wiele czasu (ponad dziesięć lat);

1.  wzywa Komisję, by uwzględniała te niedawne badania, zanim rozpocznie negocjacje w sprawie umów o wolnym handlu z krajami rozwijającymi się (handel międzybranżowy) czy z krajami rozwiniętymi (handel wewnątrzbranżowy).

Informacja prawna