FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 156kWORD 58k
11.5.2016
PE582.653v01-00
 
B8-0632/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om globaliseringens effekter på lågutbildade, äldre arbetstagare och kvinnor


Sophie Montel, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om globaliseringens effekter på lågutbildade, äldre arbetstagare och kvinnor  
B8-0632/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Om den internationella handeln kan generera vinster kommer de vara ganska små enligt studier som nyligen gjorts (1–2 % tillväxt i välstånd enligt Costinot och Rodríguez‑Clare).

B.  Globaliseringen medför en ökad ojämlikhet på grund av den ökade rörligheten bland de rikaste och den ökade fattigdomen bland lågutbildade arbetstagare (Ebenstein et al., 2014).

C.  Konsekvenserna av handelns liberalisering på arbetsmarknaden har i hög grad underskattats eftersom det är problematiskt att flytta arbetstagare från en sektor på tillbakagång till en växande sektor.

D.  Denna övergång är således enormt kostsam, särskilt för lågutbildade, äldre arbetstagare och kvinnor (Artuç, 2015) och en sådan anpassning tar lång tid (över tio år).

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta de senaste studierna innan den inleder förhandlingar om frihandelsavtal med utvecklingsländer (sektorsövergripande) eller med industriländer (handel inom sektorn).

Rättsligt meddelande