NÁVRH USNESENÍ
PDF 242kWORD 58k
11.5.2016
PE582.659v01-00
 
B8-0638/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o způsobech, jak zajistit model udržitelného rybolovu


Sophie Montel, Florian Philippot

Návrh usnesení Evropského parlamentu o způsobech, jak zajistit model udržitelného rybolovu  
B8-0638/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že celosvětová spotřeba ryb na obyvatele se výrazně zvyšuje a její hodnota vzrostla z 10 kg na obyvatele v roce 1960 na dnešních více než 20 kg;

B.  vzhledem k tomu, že tento exponenciální nárůst přináší závažná rizika, pokud jde o zásoby rybolovných zdrojů, a ohrožuje vícero druhů ryb, mezi nimi tuňáka obecného a rejnoka okatého;

C.  vzhledem k tomu, že výlučné ekonomické zóny členských států Evropské unie mají značný potenciál růstu, protiváhou tomuto potenciálu však musí být zřetel k požadavkům udržitelného rozvoje;

1.  žádá Komisi, aby zahájila reflexi o způsobech, jak zachovat světové mořské zdroje.

Právní upozornění