ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 57k
11.5.2016
PE582.659v01-00
 
B8-0638/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de middelen om een model voor duurzame visserij te garanderen


Sophie Montel, Florian Philippot

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de middelen om een model voor duurzame visserij te garanderen  
B8-0638/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het wereldwijde visverbruik per inwoner aanzienlijk toeneemt en gestegen is van 10 kg per inwoner in 1960 tot meer dan 20 kg vandaag;

B.  overwegende dat deze exponentiële groei ernstige riscio's inhoudt voor de visbestanden en een bedreiging vormt voor verschillende vissoorten, zoals de rode tonijn of de winterrog;

C.  overwegende dat de exclusieve economische zones (EEZ's) van de lidstaten van Europese Unie een aanzienlijk groeipotentieel vormen, maar dat dit potentieel moet worden afgewogen tegen de noodzaak om rekening te houden met de doelstellingen van duurzame ontwikkeling;

1.  verzoekt de Commissie na te denken over manieren om de wereldwijde maritieme rijkdommen te behouden.

Juridische mededeling - Privacybeleid