PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 379kWORD 60k
11.5.2016
PE582.659v01-00
 
B8-0638/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la mijloacele de garantare a unui model de pescuit durabil


Sophie Montel, Florian Philippot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la mijloacele de garantare a unui model de pescuit durabil  
B8-0638/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât consumul mondial de pește pe cap de locuitor a crescut semnificativ și a ajuns de la 10 kg pe cap de locuitor în 1960 la 20 kg în prezent;

B.  întrucât această creștere exponențială prezintă riscuri grave pentru rezervele halieutice și amenință mai multe specii de pește, cum ar fi tonul roșu sau vulpea de mare;

C.  întrucât zonele economice exclusive (ZEE) ale statelor membre ale Uniunii Europene au un potențial de creștere considerabil, dar trebuie obținut un echilibru între acest potențial și imperativele dezvoltării durabile,

1.  solicită Comisiei să inițieze un proces de reflexie privind mijloacele de conservare a resurselor marine mondiale.

Notă juridică