FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 58k
11.5.2016
PE582.661v01-00
 
B8-0640/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om kommissionens förslag för att hantera migrationskrisen


Sophie Montel, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om kommissionens förslag för att hantera migrationskrisen  
B8-0640/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 4 maj 2016 lade kommissionen fram sin plan för att hantera migrationskrisen.

B.  Denna plan innebär en omfattande kohandel med Turkiet (Turkiets återtagande av migranter som anlänt till Grekland mot viseringsliberalisering för turkiska medborgare).

C.  Planen inkluderar en teoretisk kvot för fördelningen av migranterna, bland annat baserad på varje lands storlek och BNP.

D.  I planen föreslår man att böter på 250 000 euro per migrant ska betalas av varje land som vägrar att acceptera fördelningen av migranterna.

E.  En mekanism för automatisk fördelning har införts om antalet asylansökningar ökar.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sina förslag som visar mycket lite respekt för medlemsstaternas suveränitet och som samtidigt har mycket skadliga verkningar.

2.  Europaparlamentet kräver att kontrollerna vid de nationella gränserna återupprättas.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy