PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 379kWORD 61k
10.5.2016
PE582.662v01-00
 
B8-0641/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la componenta „securitizare” a uniunii piețelor de capital


Sophie Montel, Florian Philippot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la referitoare la componenta „securitizare” a uniunii piețelor de capital  
B8-0641/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Comisia s-a angajat într-un proiect vizând uniunea piețelor de capital (UPC);

B.  întrucât UPC încurajează sistemul bancar paralel prin intensificarea securitizării în vederea relansării creșterii economice, când, de fapt, stabilitatea financiară trebuie să fie din contră o condiție prealabilă a creșterii economice;

C.  întrucât nu s-au tras învățămintele cuvenite după criza din 2008, după cum o dovedește gradul mult prea scăzut de retenție a riscurilor la nivelul băncii care efectuează securitizarea, (5%), în condițiile în care ar fi de dorit un nivel de 20%;

D.  întrucât UPC ar putea favoriza operațiunile de asset-backed commercial paper (transformarea depozitelor pe termen scurt în credite pe termen lung), proces care poartă el germenii unei crize uriașe de lichidități;

E.  întrucât Comisia nu a exclus așa-numitele securitizări sintetice bazate pe derivate de credite (CDS), care sunt la originea caracterului sistemic al crizei împrumuturilor subprime;

1.  solicită Comisiei să renunțe la componenta securitizare a proiectului uniunii piețelor de capital și să promoveze autofinanțarea întreprinderilor.

 

 

Notă juridică