Procedură : 2016/2727(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0643/2016

Texte depuse :

B8-0643/2016

Dezbateri :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Voturi :

PV 26/05/2016 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0233

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 416kWORD 87k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0623/2016
23.5.2016
PE582.664v01-00
 
B8-0643/2016

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la fluxurile transatlantice de date  (2016/2727(RSP))


Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Daniel Dalton, Monica Macovei în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la fluxurile transatlantice de date (2016/2727(RSP))  
B8-0643/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și articolele 6, 7, 8, 11, 16, 47 și 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date(1) („Directiva privind protecția datelor cu caracter personal”),

–  având în vedere Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)(3) și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului(4),

–  având în vedere Decizia Comisiei 2000/520/CE din 26 iulie 2000 (Decizia privind „sfera de siguranță”),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 27 noiembrie 2013 privind restabilirea încrederii în fluxurile de date dintre UE și SUA (COM(2013)0846),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 27 noiembrie 2013 privind funcționarea „sferei de siguranță” din punctul de vedere al cetățenilor UE și al întreprinderilor stabilite în UE (Comunicarea privind „sfera de siguranță”) (COM(2013)0847),

–  având în vedere hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 6 octombrie 2015, pronunțată în cauza C-362/14 P, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (comisarul pentru protecția datelor) (UE:C:2015:650),

–  având în vedere Legea SUA privind căile de atac judiciare (Judicial Redress Act) din 2015,

–  având în vedere Legea SUA privind libertatea (Freedom Act) din 2015,

–  având în vedere reformele legate de colectarea de informații electromagnetice în SUA, prevăzute în Directiva privind politica prezidențială nr. 28 (PPD-28),

–  având în vedere avizul 01/2016 din 13 aprilie 2016 al Grupului de lucru instituit prin articolul 29 referitor la proiect de decizie privind caracterul adecvat al Scutului de confidențialitate UE-SUA,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât dreptul la confidențialitate și dreptul la securitate sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale și întrucât ambele drepturi trebuie să fie pe deplin respectate și echilibrate în egală măsură;

B.  întrucât securitatea națională este o competență ce revine statelor membre, așa cum se prevede în TFUE;

C.  întrucât Statele Unite sunt un partener extrem de important atât la nivel economic, cât și de securitate, pentru Uniunea Europeană și statele sale membre;

D.  întrucât relațiile de investiții transatlantice sunt cele mai importante la nivel mondial, având în vedere că investițiile totale reciproce se ridică la 4000 de miliarde de dolari;

E.  întrucât fluxurile de date dintre SUA și UE sunt de departe cele mai importante la nivel mondial;

F.  întrucât fluxurile internaționale și libere de date dintre SUA și UE sunt deosebit de importante pentru evoluția în viitor a comerțului și a investițiilor SUA-UE, deoarece consumatorii de ambele părți ale Atlanticului utilizează din ce în ce mai mult internetul pentru a achiziționa bunuri și servicii de pe piețele lor respective, inclusiv tranzacții și servicii transatlantice între întreprinderi, fluxuri libere de date între companii, acces la tehnologia de tip cloud și utilizarea acesteia, precum și potențialul de dezvoltare a comerțului și investițiilor în țările în curs de dezvoltare, pe măsură ce se recurge și mai mult la internet și la produse online;

G.  întrucât întreprinderile mici și mijlocii (IMM) sunt sectorul cu cea mai rapidă creștere din economia UE, depinzând din ce în ce mai mult de fluxul liber de date; întrucât IMM au reprezentat 60% din întreprinderile care s-au bazat pe acordul privind „sfera de siguranță”, care le-a permis să beneficieze de procedurile de conformitate simplificate și eficiente din punctul de vedere al costurilor, în loc să se bazeze pe reguli corporatiste obligatorii sau clauze contractuale standard;

H.  întrucât Directiva UE privind protecția datelor, adoptată în 1995, care reglementează protecția datelor cu caracter personal în UE, urmează să fie înlocuită în viitorul apropiat de Regulamentul general privind protecția datelor; întrucât regulamentul prevede că transferul datelor cu caracter personal din UE către o țară terță nu poate avea loc decât în condiții specifice, cum ar fi constatarea adecvării, care este un mecanism important ce permite transferul de date cu caracter personal către o țară terță în cazul în care Comisia consideră că țara respectivă oferă un nivel corespunzător de protecție a vieții private;

I.  întrucât, până în prezent, următoarele țări: Andorra, Argentina, Canada, Insulele Feroe, Guernsey, Insula Man, Jersey, Uruguay, Israel, Elveția și Noua Zeelandă au fost recunoscute ca oferind niveluri corespunzătoare de protecție a datelor, iar Statele Unite ale Americii, Canada și Australia au fost recunoscute ca corespunzând standardelor pentru transferul registrelor cu numele pasagerilor;

J.  întrucât, la 26 iulie 2000, Comisia a recunoscut principiile „sferei de siguranță” privind protecția vieții private și întrebările frecvente publicate de Departamentul Comerțului ca oferind o protecție corespunzătoare în scopul transferului de date cu caracter personal din UE și întrucât această decizie privind „sfera de siguranță” a permis transferul de informații cu caracter personal din UE către întreprinderi din SUA care au aderat la principiile „sferei de siguranță”;

K.  întrucât în cauza C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (comisarul pentru protecția datelor), Curtea de Justiție a conchis că constatarea Comisiei, în conformitate cu cadrul privind „sfera de siguranță”, conform căreia SUA oferă un nivel corespunzător de protecție a informațiilor UE cu caracter personal este nulă, fiind necesară încheierea de urgență a unor negocieri privind scutul de confidențialitate UE-SUA, pentru a garanta securitatea juridică legată de modul în care datele cu caracter personal ar trebui transferate din UE în SUA;

L.  întrucât, în urma hotărârii în cauza Schrems, Comisia a reluat negocierile cu SUA pentru adoptarea unui cadru reînnoit în vederea abordării preocupărilor evidențiate de Curtea de Justiție și întrucât Comisia și SUA au convenit, la 2 februarie 2016, asupra unui nou cadru pentru fluxurile transatlantice de date, scutul de confidențialitate UE-SUA;

M.  întrucât în Avizul său 01/2016, Grupul de lucru instituit prin articolul 29 a salutat îmbunătățirile semnificative aduse de scutul de confidențialitate în comparație cu decizia privind „sfera de siguranță”;

N.  întrucât Legea americană privind căile de atac judiciare (Judicial Redress Act), care le conferă cetățenilor europeni și cetățenilor din alte țările aliate SUA dreptul de a revizui și corecta informațiile inexacte care îi privesc, deținute de agențiile federale americane în temeiul Legii americane privind confidențialitatea (US Privacy Act), a fost adoptată de Camera Reprezentanților la 20 octombrie 2015, a trecut de Comisia judiciară a senatului la 28 ianuarie 2016 și a fost sancționată de președintele SUA, Barack Obama, la 24 februarie 2016;

O.  întrucât adoptarea Legii americane privind căile de atac judiciare a fost condiția prealabilă majoră pe care a pus-o Parlament European pentru a-și da consimțământul pentru acordul-cadru UE-SUA și un aspect important în negocierile privind scutul de confidențialitate UE-SUA,

1.  subliniază că Statele Unite sunt unul dintre cei mai importanți parteneri ai UE în ceea ce privește securitatea, economia și valorile comune;

2.  subliniază că un cadru juridic convenit precum „scutul de confidențialitate” și acordul-cadrul dintre UE și SUA privind protecția datelor, este esențial pentru respectarea drepturilor fundamentale și a intimității cetățenilor, asigurând astfel încrederea lor în cooperarea economică și de securitate dintre UE și SUA;

3.  constată că UE și SUA au încheiat deja acorduri foarte importante cu privire la fluxul de date în materie de securitate și combatere a terorismului, respectiv Programul UE-SUA de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste și Acordul UE-SUA privind registrul cu numele pasagerilor; constată că aceste acorduri au avut un rol extrem de important în investigarea și urmărirea penală a unor infracțiuni în relație cu siguranța și securitatea cetățenilor americani și europeni;

4.  salută încheierea negocierilor dintre UE și SUA privind scutul de confidențialitate, după mai bine de doi ani de negocieri între Comisie și Departamentul Comerțului din SUA; subliniază că se impune cu stringență introducerea noului scut de confidențialitate îmbunătățit, pentru a se institui un cadru juridic clar și certitudinea juridică aferentă, precum și un set bine definit de norme și drepturi sub care acesta să funcționeze; aceasta reprezintă o măsură deosebit de importantă pentru întreprinderi mici și mijlocii și pentru consumatori;

5.  subliniază că dreptul la confidențialitate este consacrat în sistemele juridice american și european, în Constituția americană și în Carta drepturilor, respectiv în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; subliniază că este esențial să se respecte compatibilitatea acestor două sisteme diferite, fără însă a se impune totala lor echivalență;

6.  salută faptul că UE și SUA au negociat noul acord privind scutul de confidențialitate și acordul-cadrul dintre UE și SUA privind protecția datelor în ultimele 12 luni, asigurând împreună cel mai înalt nivel de confidențialitate a datelor și de protecție digitală și juridică oferit cetățenilor până în prezent;

7.  recunoaște că scutul de confidențialitate UE-SUA diferă substanțial de cadrul privind „sfera de siguranță”, el prevăzând o documentație mult mai detaliată, care impune obligații mai specifice întreprinderilor care doresc să adere la acest cadru, inclusiv noi controale și echilibre care să garanteze că cetățenii europeni vizați își pot exercita drepturile atunci când datele lor sunt procesate în SUA;

8.  salută recunoașterea de către Grupul de lucru instituit prin articolul 29 a îmbunătățirilor semnificative aduse de scutul de confidențialitate în comparație cu decizia privind „sfera de siguranță”;

9.  ia act de preocupările Grupului de lucru instituit prin articolul 29 și de abordarea sa constructivă și subliniază, de asemenea, că principiul păstrării datelor pentru o durată limitată, menționat în aviz, ar trebui clarificat mai întâi la nivelul Uniunii Europene, deoarece situația și standardele din UE sunt încă neclare în urma hotărârii Curții de Justiție din 2014;

10.  salută adoptarea Legii privind căile de atac judiciare de către Congresul american și reamintește că această lege a fost solicitată de mult timp ca o condiție prealabilă pentru finalizarea acordului-cadru UE-SUA și încheierea negocierilor privind scutul de confidențialitate;

11.  subliniază importanța noilor acorduri, care conferă consumatorilor, întreprinderilor și cetățenilor un cadru juridic clar în care să-și poată desfășura activitatea și care va asigura un set clar de drepturi și de căi de atac judiciare;

12.  ia act de faptul că, în timp ce cadrul privind „sfera de siguranță” nu făcea referire la nicio limitare specifică referitoare la accesul Guvernului SUA la datele transferate în această țară, documentația privind scutul de confidențialitate include acum angajamente obligatorii din partea Guvernului SUA sub formă de scrisori din partea directorului Serviciului național de informații, a Secretarului de Stat al SUA și a Ministerului Justiției din SUA;

13.  subliniază că, din 2013, Congresul și administrația SUA au adoptat peste 24 de reforme ale legilor și programelor de supraveghere, inclusiv Legea SUA privind libertatea, care interzice colectarea în masă a datelor, Directiva privind politica prezidențială nr. 28, care face ca protejarea dreptului la viață privată și a libertăților cetățenești în afara SUA să devină parte integrantă din politica de supraveghere a SUA, amendamentele la Legea americană privind supravegherea activităților străine de spionaj și Legea privind căile de atac judiciare, care extinde măsurile de protecție a datelor la cetățenii europeni; subliniază că aceste reforme au ameliorat drepturile și confidențialitatea de care se bucură cetățenii americani și europeni, pentru a corespunde standardelor impuse de UE;

14.  salută inițiativele foarte recente ale administrației și Congresului SUA, cum ar fi Legea privind confidențialitatea e-mail-urilor (Email Privacy Bill), care a fost adoptată în unanimitate de Camera Reprezentanților în aprilie 2016 și care modifică Legea privind confidențialitatea comunicațiilor electronice (Electronic Communications Privacy Act - ACPA) din 1986, și adoptarea de către Camera Reprezentanților, în ianuarie 2016, și de către Senat, în martie 2016, a Legii privind accesul liber la informațiile de interes public (Freedom of Information Improvement Act - FOIA);

15.  salută crearea mecanismului ombudsmanului în cadrul Departamentului de Stat, care va fi independent de serviciile de securitate naționale și va contribui la asigurarea accesului la căi de atac individuale și a exercitării controlului independent;

16.  salută faptul că, conform noului cadru privind scutul de confidențialitate, utilizatorii de date europeni vor dispune de mai multe căi judiciare de atac pentru utilizarea datelor lor;

17.  subliniază că un vid juridic ca acela manifestat după judecarea cauzei Schrems nu va reapărea și subliniază, prin urmare, că este responsabilitatea Comisiei să efectueze o revizie detaliată a tuturor aspectelor legate de aranjamentele juridice, mai ales cu privire la impactul asupra drepturilor fundamentale și asupra confidențialității;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Congresului SUA și administrației americane.

(1)

JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(2)

JO L 350, 30.12.2008, p. 60.

(3)

JO L 119, 4.5.2016, p. 1.

(4)

JO L 119, 4.5.2016, p. 89.

Notă juridică